Možda. Treba da budete oprezni oko instaliranja ActiveX kontrola na računar (ponekad se nazivaju dodacima), čak i ako imaju važeći digitalni potpis. Sa jedne strane ActiveX kontrole mogu poboljšati pregledanje Weba, a sa druge strane mogu dovesti do rizika po bezbednost i najbolje je da izbegavate njihovo korišćenje ako Web stranica radi bez njih. Međutim, neke Web lokacije ili zadaci će ih možda zahtevati i ako vam je određeni sadržaj ili zadatak važan, moraćete da odlučite da li da instalirate ActiveX kontrolu.

Pre instaliranja ActiveX kontrole, uzmite u obzir sledeće:

Prikaži sve

Gde očekujete da primite kontrolu?

Da li vas iznenađuje da ova Web lokacija pokušava da preuzme ActiveX kontrolu? Da li je u prošlosti ova Web lokacija zahtevala od vas da koristite ActiveX kontrolu? Ako je ova radnja neočekivana, trebalo bi da budete veoma oprezni. Uverite se da znate koja je funkcija kontrole i šta će ona uraditi na vašem računaru pre nego što sačuvate ili pokrenete datoteku.

Da li imate poverenja u Web lokaciju koja obezbeđuje kontrolu?

Nemojte instalirati ActiveX kontrolu ukoliko nemate potpuno poverenje u Web lokaciju koja vam daje kontrolu i izdavača koji ju je kreirao. Kada instalirate ActiveX kontrolu, Internet Explorer će prikazati dijalog koji identifikuje izdavača i postavlja vam pitanje da li želite da pokrenete datoteku. Kliknite na dugme Ne pokreći ako nemate poverenja u izdavača.

Da li znate koja je funkcija kontrole i šta će ona uraditi na računaru?

Web lokacija koja obezbeđuje datoteku bi trebalo da vam ukaže na to koja je funkcija te ActiveX kontrole i da pruži posebne detaljne informacije koje bi trebalo da znate pre nego što je instalirate. Ako te informacije nisu dostupne, ne bi trebalo da instalirate kontrolu.

Napomena

  • Možda nećete moći da instalirate ActiveX kontrole ako je administrator sistema onemogućio instaliranje kontrola ili ako koristite standardni korisnički nalog.