Ikone na radnoj površini omogućavaju brz pristup prečicama. Možete da ih prikažete ili da ih sakrijete, ako želite čistu radnu površinu. Možete takođe da im promenite veličinu.

Prikaži sve

Prikazivanje ikona radne površine

  • Kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu, postavite pokazivač na stavku Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaži ikone radne površine.

    Pojaviće se oznaka potvrde koji pokazuje da su ikone radne površine prikazane na njoj.

Skrivanje ikona radne površine

  • Kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu, postavite pokazivač na stavku Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaži ikone radne površine da biste obrisali oznaku potvrde.

Napomena

  • Skrivanje svih ikona na radnoj površini ih ne briše, već ih samo skriva dok ne odlučite da ih ponovo prikažete.

Promena veličine ikona radne površine

  • Kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu, postavite pokazivač na stavku Prikaz, a zatim izaberite stavku Velike ikone, Srednje ikone ili Klasične ikone. (Klasične ikone su najmanje.)

    Savet

    • Takođe možete da koristite točkić za pomeranje miša da biste promenili veličinu ikona na radnoj površini. Na radnoj površini pritisnite i držite taster CTRL dok pomerate točkič da biste povećali ili smanjili ikone.