Prikazivanje ili skrivanje ikona na traci zadataka

Možete da prikažete ili sakrijete ikone na traci sa alatkama „Brzo pokretanje“ i na sistemskoj traci poslova (koja se takođe naziva sistemska paleta) trake zadataka.

Prikaži sve

Prikazivanje i skrivanje ikona na traci sa alatkama „Brzo pokretanje“

 1. Postavite pokazivač na regulator veličine trake sa alatkama „Brzo pokretanje“.

  Slika trake sa alatkama „Brzo pokretanje“ koja prikazuje regulator veličine
  Traka zadataka
 2. Kada se pokazivač promeni u dvostranu strelicu Slika strelice koja ukazuje na to da širina trake sa alatkama može da se promeni, kliknite, a zatim prevucite regulator veličine trake sa alatkama tako da prikažete ili sakrijete traku sa alatkama „Brzo pokretanje“.

  Ako ne možete da promenite traku sa alatkama, ona ili je svedena na najmanju moguću meru ili na traci zadataka nema dovoljno mesta da bi se prikazao još neki njen deo.

Prikazivanje i skrivanje ikona na sistemskoj traci poslova

 • Kliknite na strelicu pored sistemske trake poslova da biste prikazali ili sakrili ikone sistemske trake poslova.

  Slika sistemske trake poslova na traci zadataka koja prikazuje dugme „Prikaži skrivene ikone“
  Sistemska traka poslova