Prikazivanje ili skrivanje klasičnih menija u programu Windows Media Player

Klasični meniji u programu Windows Media Player (ranije poznati pod imenom „traka sa menijima“) pružaju pristup većini funkcija u programu Player. Oni su skriveni po podrazumevanoj vrednosti.

Iako se veliki broj funkcija iz klasičnih menija takođe pojavljuje u padajućim menijima u okviru kartica Reprodukuje se, Biblioteka, Ripovanje, Narezivanje i Sinhronizacija, možda ćete želeti da prikažete klasične menije kako biste pristupili ređe korišćenim komandama koje se pojavljuju samo u menijima Datoteka, Prikaz, Reprodukcija, Alatke i Pomoć.

Prikaži sve

Prikazivanje klasičnih menija

  • Izvršite jednu od sledećih radnji:

    • Kliknite desnim tasterom miša na prazan prostor trake zadataka (kao što je oblast levo od kartice Reprodukuje se) ili na prazan prostor levo ili desno od kontrola za reprodukciju, a zatim izaberite stavku Prikaži klasične menije.

    • Pritisnite tastere CTRL+M.

Skrivanje klasičnih menija

  • Izvršite jednu od sledećih radnji:

    • U meniju Prikaz izaberite stavku Klasični meniji.

    • Pritisnite tastere CTRL+M.