Prikazivanje ili skrivanje trake sa alatkama „Veze“ u programu Internet Explorer

Traka sa alatkama „Veze“ u programu Internet Explorer vam omogućava da omiljene Web stranice otvorite jednim klikom. Traku sa alatkama „Veze“ u programu Internet Explorer možete prikazati ili sakriti.

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Internet Explorer.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na komandnu traku.

  Slika komandne trake
  Komandna traka u programu Internet Explorer
 3. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Da biste sakrili traku sa alatkama „Veze“, izaberite opciju Veze da biste uklonili potvrdni znak.

  • Da biste prikazali traku sa alatkama „Veze“, izaberite opciju Veze da biste uneli potvrdni znak (pored opcije će biti prikazan potvrdni znak).

Napomene

 • Ako prikažete traku sa alatkama „Veze“, ali ona nije u potpunosti vidljiva, kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim izaberite opciju Zaključaj trake sa alatkama da biste uklonili potvrdni znak. Traku sa alatkama „Veze“ prevucite nalevo da biste prikazali veze.

  Slika trake sa alatkama „Veze“
  Traka sa alatkama „Veze“
 • Da biste veze dodali traci sa alatkama, ikonu Web stranice prevucite sa trake adrese na traku sa alatkama „Veze“.

 • Da biste neku stavku uklonili sa trake „Veze“, kliknite desnim tasterom miša na tu vezu, izaberite stavku Izbriši, a zatim kliknite na dugme Da da biste potvrdili da želite da izbrišete vezu.