Korpa za otpatke se obično pojavljuje na radnoj površini. Ako želite, možete da je sakrijete.

Prikazivanje ili skrivanje korpe za otpatke na radnoj površini

  1. Otvorite opciju „Personalizacija“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Personalizacija.

  2. U levom oknu izaberite stavku Promeni ikone radne površine i uradite nešto od sledećeg:

    • Da biste uklonili korpu za otpatke sa radne površine, opozovite izbor u polju za potvrdu Korpa za otpatke.

    • Da biste prikazali korpu za otpatke na radnoj površini, potvrdite izbor u polju za potvrdu Korpa za otpatke.

  3. Kliknite na dugme U redu.

Napomena

  • Čak i ako odaberete da ne prikažete korpu za otpatke, izbrisane datoteke će ipak biti privremeno premeštene u nju sve dok ne odaberete da ih trajno izbrišete. Da biste isključili korpu za otpatke pogledajte odeljak Promena postavki korpe za otpatke.