Traka zadataka se obično nalazi na dnu ekrana. Ona izgleda ovako:

Slika trake zadataka
Traka zadataka

Traku zadataka možete sakriti da biste dobili više prostora. Ako nigde na ekranu ne vidite traku zadataka, ona je možda skrivena.

Prikaži sve

Prikazivanje trake zadataka

  • Ako je traka zadataka skrivena, postavite pokazivač na mesto na kom ste je poslednji put videli da biste je ponovo prikazali. Ako ne možete da se setite tog mesta, pokušajte prvo da postavite pokazivač na dno ekrana, a zatim sa strane ili na vrh ekrana ako je potrebno. Možda ćete morati da pomerite pokazivač gotovo izvan ekrana da biste prikazali traku zadataka.

Skrivanje trake zadataka

  1. Otvorite opciju „Svojstva trake zadataka i Start menija“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Traka zadataka i Start meni.

  2. Opozovite izbor u polju za potvrdu Zaključaj traku zadataka.

  3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski sakrij traku zadataka.

    Traka zadataka je skrivena. Možete da je ponovo prikažete tako što ćete postaviti pokazivač na mesto na kom ste je poslednji put videli.

Isključivanje funkcije automatskog skrivanja

  1. Otvorite opciju „Svojstva trake zadataka i Start menija“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Traka zadataka i Start meni.

  2. Opozovite izbor u polju za potvrdu Automatski sakrij traku zadataka.