Uprogramu Windows Media Player, sadržaj koji reprodukujete pojavljuje se u oknu „Lista“ na kartici Reprodukuje se. Možete da promenite redosled reprodukcije stavki tako što ćete uključiti reprodukciju slučajnim redosledom i tada će se stavke u oknu „Lista“ reprodukovati slučajnim redosledom. Takođe možete odabrati opciju uzastopne reprodukcije stavki. Kada uključite opciju ponovne reprodukcije, sve stavke u oknu „Lista“ biće reprodukovane jednom, a zatim će njihova reprodukcija početi ponovo. Takođe možete uključiti opciju slučajnog redosleda i ponovne reprodukcije istovremeno. Imajte na umu da na DVD-ove nije moguće primeniti opcije slučajnog redosleda niti ponovne reprodukcije.

Uključivanje opcije slučajnog redosleda ili ponovne reprodukcije ne menja redosled prikazivanja u oknu „Lista“. Da biste reprodukovali jednu datoteku više puta uzastopno, uverite se da je samo ona prikazana u oknu „Lista“.

  • Uradite jedno ili oboje od sledećeg:

    • Da biste reprodukovali stavke slučajnim redosledom, kliknite na dugme Uključi opciju slučajnog redosledaSlika dugmeta „Uključi slučajni redosled“.
    • Da biste ponovo reprodukovali stavke, kliknite na dugme Uključi opciju ponovne reprodukcijeSlika dugmeta „Uključi ponavljanje“.

    Opcije slučajnog redosleda i ponovne reprodukcije ostaju uključene dok ih ne isključite ponovnim klikom na dugmad.

Za informacije o tome kako da uredite spisak numera korišćenjem komande Reprodukuj spisak slučajnim redosledom, pogledajte odeljak Kreiranje ili menjanje običnog spiska numera.