Pokretanje operativnog sistema Windows sa CD-a ili DVD-a

Windows treba pokrenuti sa instalacionog CD-a ili DVD-a ukoliko:

 • Na računaru nije instaliran operativni sistem.

 • Želite da ponovo instalirate Windows.

 • Potrebno je da pristupite opcijama za oporavak sistema.

Pokretanje operativnog sistema Windows sa CD-a ili DVD-a

 1. Uključite računar, ubacite Windows instalacioni CD ili DVD, a zatim ponovo pokrenite računar.

 2. Pritisnite bilo koji taster kada od vas to bude zatraženo i pratite uputstva koja će se pojaviti.

 3. Kada se pojavi stranica Instaliranje operativnog sistema Windows kliknite na dugme Instaliraj odmah da biste započeli proces instalacije ili kliknite na dugme Popravi računar da biste pristupili opcijama za oporavak sistema.

 4. Sledite uputstva.

Stranica instalacije operativnog sistema Windows se ne pojavljuje

Ako se stranica instalacije operativnog sistema Windows ne pojavi i ne budete upitani da pritisnete neki taster za pokretanje (ili „podizanje“) sistema sa CD-a ili DVD-a, možda ćete morati da navedete da računar koristi DVD ili CD jedinicu kao uređaj za pokretanje sistema. To znači da ćete morati da podesite CD ili DVD jedinicu kao primarni uređaj za pokretanje sistema u BIOS-u. Evo na koji način:

 1. Uključite računar, ubacite Windows instalacioni disk, a zatim ponovo pokrenite računar.

 2. Na novijim računarima obično se prikazuje meni za pokretanje (ili podizanje) sistema. U meniju za pokretanje računara izaberite stavku „BIOS setup“ ili „BIOS settings“ ili nešto slično tome.

  Upozorenje

  • Ažuriranje BIOS-a predstavlja naprednu proceduru i ako se javi neka greška, računar bi mogao prestati da radi. Uverite se da doslovce pratite uputstva proizvođača.

  Napomena

  • Procedure za nadogradnju BIOS-a razlikuju se u zavisnosti od proizvođača. Pogledajte informacije koje ste dobili sa računarom ili posetite Web lokaciju proizvođača računara. Svaki računar ima sopstvene opcije za pokretanje (ili podizanje) sistema i pristup podešavanju BIOS-a. Ako računar nema meni za pokretanje sistema, potražite poruku sa terminima „BIOS setup“,„BIOS settings“ ili slično, a kada budete upitani, pritisnite odgovarajući taster da biste prikazali ekran za podešavanje BIOS-a.

 3. Pojavljuje se ekran za podešavanje BIOS-a. Na ekranu za podešavanje BIOS-a izaberite opciju pod imenom „Boot order“ ili nešto slično tome.

 4. Izaberite CD ili DVD jedinicu kao primarni uređaj za pokretanje sistema.

Ponovo pokrenite računar, a zatim pokrenite Windows sa instalacionog CD-a ili DVD-a kako što je prethodno opisano.