Automatsko pokretanje programa Windows Media Center pri pokretanju sistema Windows

Windows Media Center može odmah da se pokrene svaki put kada pokrenete Windows.

  1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, Opšte postavke, Ponašanje pokretanja i prozora, a zatim kliknite na dugme Pokreni Windows Media Center pri pokretanju sistema Windows.

  2. Kliknite na dugme Sačuvaj da biste sačuvali promene.