Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o alatki „Popravka pri pokretanju“.

Prikaži sve

Šta je popravka pri pokretanju?

Popravka pri pokretanju je Windows alatka za oporavak koja može da reši određene probleme, na primer oštećene sistemske datoteke ili sistemske datoteke koje nedostaju, koji mogu da spreče pravilno pokretanje sistema Windows. Kada pokrenete popravku pri pokretanju, ona skenira računar u potrazi za problemom i pokušava da ga reši tako da računar može pravilno da se pokrene.

Ako naiđete na probleme prilikom pokretanja popravke pri pokretanju ili ako računar ne uključuje tu alatku, proizvođač računara ju je možda prilagodio ili zamenio. Pogledajte informacije koje ste dobili sa računarom ili posetite Web lokaciju proizvođača.

Kako se koristi popravka pri pokretanju?

Popravka pri pokretanju se nalazi na meniju „Opcije za oporavak sistema“ koji se nalazi na Windows instalacionom disku. Popravka pri pokretanju takođe može da se instalira na čvrsti disk ako računar ima prethodno instalirane opcije oporavka. Popravka pri pokretanju može od vas da zatraži da birate prilikom pokušaja rešavanja problema, a ako je potrebno, može ponovo da pokrene računar tokom popravki.

Ako imate Windows instalacioni disk:

 1. Ubacite instalacioni disk.

 2. Ponovo pokrenite računar.

  Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, kliknite na strelicu pored dugmeta ZaključajSlika dugmeta „Zaključaj“, a zatim izaberite stavku Ponovo pokreni.
 3. Ako se to od vas zatraži, pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli Windows sa instalacionog diska. Ako računar nije konfigurisan da se pokreće sa CD-a ili DVD-a, pogledajte informacije koje ste dobili uz računar.

 4. Odaberite jezičke postavke, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Izaberite opciju Popravi računar.

 6. Izaberite operativni sistem koji želite da popravite, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. U meniju „Opcije za oporavak sistema“ izaberite stavku Popravka pri pokretanju.

Ako su na računaru unapred instalirane opcije za oporavak:

 1. Uklonite sve diskete, CD-ove i DVD-ove sa računara i ponovo ga pokrenite.

  Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, kliknite na strelicu pored dugmeta ZaključajSlika dugmeta „Zaključaj“, a zatim izaberite stavku Ponovo pokreni.
 2. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Ako je na računaru instaliran jedan operativni sistem, prilikom ponovnog pokretanja pritisnite i držite taster F8. Taster F8 treba da pritisnete pre nego što se pojavi Windows logotip. Ako se pojavi Windows logotip, moraćete da pokušate ponovo. Najpre sačekajte da se pojavi Windows odzivnik za prijavljivanje, a zatim isključite i ponovo pokrenite računar.

  • Ako računar ima više operativnih sistema, koristite tastere sa strelicama da biste označili operativni sistem koji želite da popravite, a zatim pritisnite i držite taster F8.

 3. Na ekranu Više opcija za pokretanje koristite tastere sa strelicama da biste označili opciju Popravi računar, a zatim pritisnite taster ENTER.

 4. Izaberite raspored tastature, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Izaberite korisničko ime i unesite lozinku, a zatim kliknite na dugme U redu.

 6. U meniju „Opcije za oporavak sistema“ izaberite stavku Popravka pri pokretanju.

Da li postoje problemi koje popravka pri pokretanju ne može da reši?

Popravka pri pokretanju ne može da reši otkazivanja hardvera ili napade određenih tipova virusa. To nije alatka za pravljenje rezervnih kopija, tako da ne može da spase lične datoteke kao što su fotografije i dokumenti. Redovno pravite rezervne kopije sistema i datoteka da biste zaštitili računar. Za više informacija potražite temu „rezervne kopije“ u odeljku „Pomoć i podrška“.

Šta ako popravka pri pokretanju ne može da reši moj problem?

Ako su popravke neuspešne, videćete rezime problema i veze za informacije o kontaktu za podršku. Proizvođač računara je možda uključio dodatne informacije o pomoći.