Performanse sistema možete poboljšati tako što ćete sprečiti automatsko pokretanje nepotrebnih programa pri pokretanju sistema Windows. Evo na koji način:

  1. Otvorite program Windows zaštitnik tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows zaštitnik.

  2. Kliknite na dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Istraživač softvera.

  3. U okviru Kategorija kliknite na dugme Programi koji se pokreću sa sistemom.

  4. Izaberite program čije pokretanje želite da sprečite i kliknite na dugme Onemogući.

  5. Kliknite na dugme Da da biste potvrdili da želite da sprečite pokretanje programa.

  6. Ponovite 4. i 5. korak za svaki program čije pokretanje želite da sprečite.