Skladištenje lozinki za automatsko prijavljivanje

Lozinke koje koristite za prijavljivanje na Web lokacije ili mreže možete skladištiti u sistemu Windows. Na taj način ne morate da kucate lozinku jer će vas Windows automatski prijaviti svaki put kada se vratite na tu lokaciju.

  1. Otvorite opciju „Korisnički nalozi“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Korisnički nalozi i porodična bezbednost (ili tako što ćete izabrati stavku Korisnički nalozi ako ste povezani sa mrežnim domenom), a zatim izabrati stavku Korisnički nalozi.

  2. U levom oknu kliknite na stavku Upravljanje mrežnim lozinkama.

  3. Kliknite na dugme Dodaj.

  4. U polju Prijavi se na otkucajte ime računara na mreži ili URL adresu Web lokacije kojoj želite da pristupite.

  5. U poljima Korisničko ime i Lozinka otkucajte korisničko ime i lozinku koju koristite za taj računar ili Web lokaciju, a zatim kliknite na dugme U redu.