Windows Media Player ima pet režima prikaza: pun (podrazumevani prikaz), režim maske, ceo ekran, sažeti režim i mini Player. Možete lako da se prebacite u režim koji najviše odgovara sadržaju koji gledate.

Prikaži sve

Prebacivanje iz punog režima u sažeti režim

Sažeti režim vam dozvoljava da prikažete samo kontrole programa Player.

 • Kliknite na dugme Prebaci u sažeti režimSlika dugmeta „Prebaci u sažeti režim“ blizu donjeg desnog ugla programa Player.

  Ponovo kliknite na dugme da biste vratili Player u puni režim.

Prebacivanje iz punog režima u režim maske

Režim maske vam omogućava da koristite prilagođeni, alternativni prikaz programa Player.

Prebacivanje iz režima maske u puni režim

Puni režim je podrazumevani prikaz programa Player. On obezbeđuje potpuni pristup svim funkcijama programa Player.

 • Kliknite desnim tasterom miša bilo gde u program Player i izaberite stavku Prebaci se u puni režim.

Prebacivanje iz punog režima u režim mini Player

Režim mini Player vam omogućava da smanjite Player u traku zadataka operativnog sistema Windows, a da zadržite pristup kontrolama za reprodukciju, kao i mogućnost prikazivanja vizuelizacija i informacija o stavci koja se trenutno reprodukuje.

 • Kliknite desnim tasterom miša na praznu oblast trake zadataka operativnog sistema Windows (na primer, ispod sistemskog sata), postavite pokazivač na stavku Trake sa alatkama, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.

  Ovaj postupak uključuje funkciju, a potrebno ga je izvršiti samo jedanput. Pored stavke Windows Media Player pojavljuje se potvrdni znak koji označava da je uključen. Da biste se ubuduće prebacili na režim mini Player, jednostavno kliknite na dugme Umanji u programu Player.

Prebacivanje iz režima mini Player u puni režim ili režim maske

 • U režimu mini Player kliknite bilo gde u programu Player izuzev na dugmad ili kontrolu jačine zvuka. Player se prebacuje u režim u kojem se prethodno nalazio.

Prebacivanje iz punog režima ili režima maske u režim punog ekrana

Režim celog ekrana reprodukuje video zapise, DVD-ove i slike preko čitavog ekrana.

 1. Započnite reprodukciju (ili pauzirajte reprodukciju) video zapisa, TV emisije, DVD-a ili pesme sa vizuelizacijom.

 2. Kliknite na dugme Prikaži ceo ekranSlika dugmeta „Prikaži ceo ekran“ ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+ENTER.

  Pritisnite taster ESC da biste se vratili u puni režim. Za više informacija o režimu celog ekrana pogledajte odeljak Prikazivanje video zapisa na čitavom ekranu..

Sprečavanje ljudi da se prebacuju u režim celog ekrana

Zaključavanje celog ekrana možete koristiti da biste sprečili ljude da se prebacuju iz režima celog ekrana u neki drugi režim. Zaključavanje celog ekrana možda ćete želeti da koristite, na primer, tokom zabave da biste sprečili goste da koriste druge programe tokom reprodukovanja muzike.

 1. Reprodukujte stavku, a zatim se prebacite u režim celog ekrana.

 2. Kliknite na dugme Zaključaj režim celog ekranaSlika dugmeta „Zaključaj režim punog ekrana“ .
 3. Otkucajte četvorocifreni lični identifikacioni broj (PIN kôd), a zatim kliknite na dugme U reduSlika dugmeta „U redu“ .
  Da biste isključili zaključavanje celog ekrana, kliknite na dugme Otključaj režim celog ekranaSlika dugmeta „Otključaj režim punog ekrana“, otkucajte PIN kôd, a zatim kliknite na dugme U reduSlika dugmeta „U redu“. Ako zaboravite PIN kôd, ponovo pokrenite računar.