Ako se uređaj sinhronizuje ručno, morate da kreirate listu datoteka i spiskova numera koje želite da sinhronizujete svaki put kada želite da unesete izmene u datoteke na uređaju i morate ručno da uklonite datoteke sa uređaja. Takođe, pesme na uređaju možete da poređate slučajnim redosledom. Ovo je korisno ako želite da Windows Media Player izabere slučajan spisak pesama iz biblioteke programa Player za sinhronizaciju sa uređajem.

Prikaži sve

Dodavanje ili uklanjanje stavki sa uređaja

 1. Pokrenite Player, povežite uređaj sa računarom, a zatim izaberite karticu Sinhronizacija.

 2. Ako je povezano više uređaja, izaberite uređaj u oknu za navigaciju.

 3. Prevucite datoteke, albume i/ili spiskove numera u okno liste da biste ih dodali na listu stavki za sinhronizaciju.

  Da biste izabrali više susednih stavki, pritisnite i držite taster SHIFT prilikom vršenja izbora. Da biste izabrali nesusedne stavke, pritisnite i držite taster CTRL prilikom vršenja izbora.

 4. Da biste uklonili stavke, izaberite stavku u oknu liste, a zatim kliknite na dugme Ukloni sa liste.

 5. U oknu liste proverite da li lista stavki za sinhronizaciju sadrži stavke koje želite i da li sve stavke mogu da stanu na uređaj.

 6. Kliknite na dugme Započni sinhronizaciju.

Slučajan raspored muzike na uređaju

 1. Pokrenite Player, povežite uređaj sa računarom, a zatim izaberite karticu Sinhronizacija.

 2. Kliknite na strelicu ispod kartice Sinhronizacija, postavite pokazivač na uređaj, a zatim izaberite stavku Slučajan redosled.

  -ILI-

  U oknu liste kliknite na vezu Slučajan raspored muzike da biste u okno liste dodali skup slučajno raspoređenih pesama iz biblioteke. Ako želite, dodajte ili uklonite pesme, a zatim kliknite na dugme Odmah promešaj slučajnim rasporedom.

Formatiranje uređaja

 1. Pokrenite Player i povežite uređaj sa računarom.

 2. Da biste formatirali uređaj ili medijum za skladištenje koji je umetnut u uređaj, kliknite na strelicu ispod kartice Sinhronizacija, postavite pokazivač na uređaj, a zatim kliknite na dugme Formatiraj. Imajte na umu da možda nećete moći da upotrebite Player za formatiranje svih uređaja. Za više informacija pogledajte dokumentaciju uređaja.

  Upozorenje

  • Formatiranje briše sve podatke na uređaju.