Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o oporavku sistema.

Prikaži sve

Kako funkcioniše oporavak sistema?

Oporavak sistema koristi tačke vraćanja za vraćanje sistemskih datoteka i postavki na raniju tačku u vremenu, bez uticaja na lične datoteke. Za više informacija pogledajte odeljak Šta je oporavak sistema?

Mogu li da opozovem promene koje uradi oporavak sistema?

Da. Prilikom svakog korišćenja oporavka sistema kreira se tačka vraćanja pre nastavka operacije, tako da možete da opozovete promene ako one ne reše problem. Ako oporavak sistema koristite kada računar radi u bezbednom režimu, ne možete da opozovete operaciju oporavka. Međutim, možete ponovo da pokrenete oporavak sistema i da odaberete drugu tačku vraćanja ako postoji.

Opozivanje promena koje izvrši oporavak sistema

 1. Otvorite alatku „Oporavak sistema“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, izabrati stavku Sistemske alatke, a zatim izabrati stavku Oporavak sistema. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 2. Izaberite stavku Opozovi oporavak sistema i kliknite na dugme Dalje.

 3. Pregledajte izabrane opcije i kliknite na dugme Završi.

Koje datoteke su izmenjene tokom oporavka sistema?

Oporavak sistema utiče na sistemske datoteke operativnog sistema Windows, programe i postavke registratora. Takođe može da promeni skripte, datoteke komandi i druge tipove izvršnih datoteka na računaru. Ona ne utiče na lične datoteke kao što su e‑pošta, dokumenti ili fotografije, tako da ne može da vrati izbrisanu datoteku. Ako imate rezervne kopije datoteka, možete da vratite datoteke iz rezervnih kopija.

Zašto oporavak sistema ne štiti FAT32 diskove?

Oporavak sistema ne štiti FAT32 i druge FAT diskove jer oni ne podržavaju korišćenje kopija u senci. Kopije u senci sadrže informacije o promenama u dokumentima i sistemskim datotekama. Kopije u senci zahtevaju NTFS sistem datoteka. U ovoj verziji operativnog sistema Windows oporavak sistema koristi kopije u senci za kreiranje tačaka vraćanja. Ako sistemske datoteke skladištite na FAT disku, ne možete da koristite oporavak sistema da biste opozvali promene.

Kako da odaberem tačku vraćanja?

Oporavak sistema automatski preporučuje poslednju tačku vraćanja koja je kreirana pre značajne promene, na primer instalacije programa. Tačku vraćanja možete da odaberete i sa liste tački vraćanja. Pokušajte da koristite tačke vraćanja koje su kreirane neposredno pre datuma i vremena kada ste počeli da primećujete probleme.

Koliko često se kreiraju tačke vraćanja?

Tačke vraćanja se automatski kreiraju svakog dana, kao i pre značajnih sistemskih događaja, na primer instalacije programa ili upravljačkog programa za uređaj. Tačku vraćanja možete da kreirate i ručno.

Kako ručno da kreiram tačku vraćanja?

 1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Sistem.

 2. U levom oknu izaberite stavku Zaštita sistema Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. Izaberite karticu Zaštita sistema i kliknite na dugme Kreiraj.

 4. U dijalogu Zaštita sistema otkucajte opis i kliknite na dugme Kreiraj.

Koliko prostora na čvrstom disku zahteva oporavak sistema?

Da biste uskladištili tačke vraćanja, potrebno vam je najmanje 300 megabajta (MB) slobodnog prostora na svakom čvrstom disku na kom je uključena zaštita sistema. Oporavak sistema može da koristi do 15 procenata prostora na svakom disku. Pošto se ta količina prostora puni tačkama vraćanja, oporavak sistema će brisati stare tačke vraćanja da bi oslobodio prostor za nove.

Oporavak sistema ne može da se pokrene na čvrstim diskovima manjim od 1 gigabajta (GB).

Koliko dugo se čuvaju tačke vraćanja?

Tačke vraćanja se čuvaju dok se ne popune rezerve prostora na čvrstom disku koji koristi oporavak sistema. Kako se nove tačke vraćanja kreiraju, tako se stare brišu. Ako na disku isključite zaštitu sistema (funkciju koja kreira tačke vraćanja), sve tačke vraćanja se brišu sa diska. Kada ponovo uključite zaštitu sistema, kreiraju se nove tačke vraćanja.

Kako da uključim ili isključim oporavak sistema?

Zaštita sistema, funkcija koja kreira tačke vraćanja uključena je po podrazumevanoj vrednosti. Preporučuje se da zaštita sistema bude uključena za sve čvrste diskove koji sadrže važne datoteke, tako da po potrebi možete da koristite oporavak sistema.

Uključivanje ili isključivanje oporavka sistema

 1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Sistem.

 2. U levom oknu izaberite stavku Zaštita sistema. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. Da biste uključili zaštitu sistema za čvrsti disk, potvrdite izbor u polju za potvrdu pored diska i kliknite na dugme U redu.
  – ili –
  Da biste isključili zaštitu sistema za čvrsti disk, opozovite izbor u polju za potvrdu pored diska i kliknite na dugme U redu.

Na računaru imam prethodnu verziju sistema Windows, ali kad se prebacim sa jedne verzije na drugu, moje tačke vraćanja nestaju. Zašto?

U ovoj verziji sistema Windows tačke vraćanja se kreiraju drugačije i ranije verzije sistema Windows ih ne prepoznaju. Ako imate konfiguraciju dvostrukog pokretanja i pokrenete prethodnu verziju sistema Windows, ona će da izbriše sve tačke vraćanja kreirane u ovoj verziji sistema Windows. Ako pokrenete ovu verziju sistema Windows, tačke vraćanja će nastaviti automatski da se kreiraju.

Šta ako oporavak sistema ne reši problem?

Ako oporavak sistema ne reši problem, možete da opozovete operaciju oporavka ili da pokušate da odaberete drugu tačku vraćanja. Ako oporavak sistema ne prikaže nijednu tačku vraćanja koju možete da odaberete, uverite se da je uključena zaštita sistema i da imate najmanje 300 MB preostalog slobodnog prostora na čvrstom disku. Za više informacija o rešavanju problema pogledajte odeljak Šta treba da se uradi ako Windows neće pravilno da se pokrene