Pronalaženje slike na računaru može biti veoma težak zadatak, naročito ako imate veliki broj slika. Korišćenje Windows foto-galerije olakšava pronalaženje slika korišćenjem oznaka i ocena. Kasnije možete koristiti okno za navigaciju ili polje za pretragu da biste filtrirali slike prema oznakama ili ocenama.

Dodavanje oznaka slikama

 1. Otvorite Windows foto-galeriju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows foto-galerija.

 2. Izaberite sliku koju želite da označite.

 3. Ako se ne prikaže okno sa informacijama, na traci sa alatkama kliknite na dugme Informacije.

 4. U oknu sa informacijama izaberite stavku Dodaj oznake, unesite ime oznake i pritisnite taster ENTER.

  Slika okna sa informacijama u foto-galeriji sa prikazanim oznakama izabrane slike
  Okno sa informacijama sa prikazanim oznakama izabrane slike.

Saveti

 • U oknu sa informacijama slici takođe možete dodati natpis i ocenu. Slici možete dati ocenu od jedne do pet zvezdica.

 • Na svaku sliku možete primeniti neograničen broj oznaka. Možda ćete hteti da kreirate posebne oznake koje će predstavljati mesto, ljude ili događaje koji su prikazani na slikama.

 • Pošto dodate oznaku nekoj slici, oznaka će biti prikazana u oknu za navigaciju.

 • Prevucite sliku do odgovarajuće oznake u oknu za navigaciju da biste primenili postojeću oznaku.

Organizovanje oznaka ugnežđavanjem u grupe

Ako dodajete veliki broj oznaka, može vam biti teško da pratite dugačku listu oznaka u oknu za navigaciju. Ako imate grupe srodnih oznaka možda ćete želeti da ih ugnezdite. Na primer, pogledajte ovu grupu oznaka koje možete koristiti za organizovanje porodičnih slika:

 • Porodica

 • Deca

 • Baba i deda

 • Rođaci

Pošto tri oznake pripadaju većem skupu („Porodica“), možete ih ugnezditi u okno za navigaciju. Ovaj postupak ima nekoliko prednosti:

 • Oznaku najvišeg nivoa možete razviti i skupiti kao da je fascikla koja sadrži potfascikle. Ovo vam omogućava da sakrijete ugnežđene oznake koje se nalaze u oznaci najvišeg nivoa i pojednostavljuje prikaz u slučaju da ne želite da vidite sve oznake.

 • Možete kliknuti na oznaku najvišeg nivoa da biste videli sve slike označene oznakom najvišeg nivoa kao i drugim ugnežđenim oznakama. Ako želite da vidite samo slike sa oznakama koje su ugnežđene u oznaku najvišeg nivoa, kliknite na ugnežđenu oznaku.

Ugnežđene oznake izgledaju ovako:

Slika koja prikazuje ugneždene oznake u foto-galeriji
Oznaka najvišeg nivoa „Porodica“ (levo) i razvijena oznaka najvišeg nivoa „Porodica“ sa ugnežđenim oznakama (desno)

Ugnežđavanje oznaka

 1. Kreirajte oznake koje želite da koristite.

 2. U oknu za navigaciju prevucite oznaku koju želite da ugnezdite na oznaku za koju želite da bude oznaka najvišeg nivoa.

 3. Nastavite sa prevlačenjem dodatnih oznaka u oznaku najvišeg nivoa.

Savet

 • Koristite kosu crtu (/) za kreiranje ugnežđene oznake prilikom unošenja oznaka u okno sa informacijama. Na primer otkucajte Porodica/deca da biste slici dodali oznaku „Deca“ (koja je ugnežđena u oznaku „Porodica“). Ako oznaka „Porodica“ ne postoji, biće automatski kreirana.