Možete da snimite sadržaj ekrana tako što ćete pritisnuti taster PRINT SCREEN (PRTSC ili PRTSCN na nekim tastaturama). Ovo se zove hvatanje snimka ekrana. Tada možete da nalepite snimak ekrana u dokument, e‑poruku ili drugu datoteku. Postoje dva tipa snimaka ekrana koje možete da uradite: snimak čitavog ekrana ili snimak aktivnog prozora. Na primer, ako istovremeno imate tri otvorena programa, možda ćete želeti snimak ekrana koji sadrži samo aktivni prozor.

Napomena

  • Neke tastature ili prenosni računari koji nemaju dugme PRINT SCREEN mogu koristiti druge kombinacije tastera, na primer FN+INSERT, za hvatanje snimka ekrana. Pogledajte informacije koje ste dobili uz računar ili posetite Web lokaciju proizvođača da biste dobili više informacija.

Kopiranje čitavog ekrana

  • Pritisnite taster PRINT SCREEN.

Kopiranje samo aktivnog prozora

  • Pritisnite tastere ALT+PRINT SCREEN.

Savet

  • Snimak ekrana možete da nalepite u program „Bojanka“, program za crtanje koji možete da koristite za izrezivanje, rotiranje i promenu veličine slika.

    Lepljenje snimka ekrana u datoteku programa „Bojanka“

    1. Otvorite program „Bojanka“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, a zatim izabrati stavku Bojanka.

    2. U meniju Uređivanje izaberite stavku Nalepi.