Radna površina je osnovna površina ekrana koju vidite nakon što uključite računar i prijavite se u operativni sistem Windows. Ona vam služi kao radna površina, poput površine pravog stola. Programi ili fascikle koje otvorite pojavljuju se na radnoj površini. Na radnu površinu takođe možete da stavljate stvari, kao što su datoteke ili fascikle, i da ih raspoređujete kako želite.

Radna površina se ponekad definiše šire i uključuje traku zadataka i Windows bočnu traku. Traka zadataka se nalazi u donjem delu ekrana. Ona pokazuje aktivne programe i omogućava prelazak iz jednog u drugi. Takođe sadrži dugme „Start“ Slika dugmeta „Start“ koje možete koristiti za pristup programima, fasciklama i postavkama računara. Bočna traka koja se nalazi sa strane ekrana sadrži male programe koji se nazivaju gadžeti.
Slika radne površine, trake zadataka i bočne trake
Radna površina, traka zadataka i bočna traka

Za više informacija o traci zadataka i bočnoj traci pogledajte odeljke Traka zadataka (pregled) i Windows Bočna traka i gadžeti (pregled).

Gde je nestala moja radna površina?

Budući da su aktivni programi vidljivi na radnoj površini, ona sama je često delimično ili potpuno skrivena. Ona je još uvek tu, ali se nalazi ispod svega. Da biste videli čitavu radnu površinu bez zatvaranja nekog od otvorenih programa ili prozora, na traci zadataka kliknite na dugme Prikaži radnu površinuSlika dugmeta „Prikaži radnu površinu“. Radna površina se pojavljuje. Ponovo kliknite na ikonu da biste vratili sve prozore u prethodno stanje. (Ako ne vidite ikonu, pogledajte odeljak Smanjivanje svih otvorenih prozora u cilju prikazivanja radne površine da biste dobili pomoć.)

Rad sa ikonama radne površine

Ikone su male slike koje predstavljaju datoteke, fascikle, programe i druge stavke. Kada prvi put pokrenete Windows, na radnoj površini će se nalaziti najmanje jedna ikona: „Korpa za otpatke“ (o njoj više kasnije). Proizvođač računara je možda dodao druge ikone na radnu površinu. Ispod su prikazani neki primeri ikona radne površine.

Slika nekih ikona radne površine
Primeri ikona radne površine

Dvostruki klik na ikonu na radnoj površini pokreće ili otvara stavku predstavljenu ikonom. Na primer, dvostruki klik na ikonu programa Internet Explorer pokreće program Internet Explorer.

Dodavanje ili uklanjanje ikona sa radne površine

Možete da odaberete koje ikone se pojavljuju na radnoj površini — bilo kada možete da dodate ili uklonite ikonu. Neki ljudi vole čistu, nezagušenu radnu površinu sa malo ili nimalo ikona. Ostali postavljaju desetine ikona na radnu površinu kako bi imali brz pristup programima, datotekama ili fasciklama koje često koriste.

Ako želite jednostavan pristup omiljenim datotekama ili programima sa radne površine, napravite prečice do njih. Prečica je ikona koja predstavlja vezu do stavke, a ne samu stavku. Dvostruki klik na prečicu otvara stavku. Ako izbrišete prečicu, uklanja se prečica, ali ne i originalna stavka. Prečice možete prepoznati po strelici na ikoni.

Slika ikone fascikle i ikone prečice
Ikona fascikle (levo) i ikona prečice (desno)
Prikaži sve

Dodavanje prečice na radnu površinu

  1. Pronađite stavku za koju želite da kreirate prečicu. (Za pomoć pri pronalaženju datoteke ili fascikle pogledajte odeljak Pronalaženje datoteke ili fascikle. Za pomoć pri pronalaženju programa pogledajte odeljak „Start“ meni (pregled).)

  2. Kliknite desnim tasterom miša na stavku, izaberite stavku Pošalji u, a zatim izaberite stavku Radna površina (kreiraj prečicu). Ikona prečice se pojavljuje na radnoj površini.

Dodavanje ili uklanjanje uobičajenih ikona radne površine

U uobičajene ikone radne površine spadaju „Računar“, lična fascikla, „Mreža“, „Korpa za otpatke“, „Internet Explorer“ i „Kontrolna tabla“.

  1. Kliknite desnim tasterom miša na prazan prostor radne površine i izaberite stavku Prilagodi.

  2. U levom oknu izaberite stavku Promeni ikone radne površine.

  3. U okviru stavke Ikone radne površine potvrdite izbor u polju za potvrdu za svaku ikonu koju želite da dodate na radnu površinu ili opozovite izbor za svaku ikonu koju želite da uklonite sa radne površine, a zatim kliknite na dugme U redu.

Premeštanje datoteke iz fascikle na radnu površinu

  1. Otvorite fasciklu koja sadrži datoteku.

  2. Prevucite datoteku na radnu površinu.

Uklanjanje ikone sa radne površine

  • Kliknite desnim tasterom miša na ikonu i izaberite stavku Izbriši. Ako je ikona prečica, uklanja se samo prečica; originalna stavka se ne briše.

Premeštanje ikona

Windows ređa ikone u kolone na levoj strani radne površine. Međutim, taj raspored možete da promenite. Ikonu možete pomeriti tako što ćete je prevući na novu lokaciju na radnoj površini.

Takođe, Windows može automatski da rasporedi ikone. Kliknite desnim tasterom miša na prazan prostor radne površine, izaberite stavku Prikaz, a zatim izaberite stavku Automatsko raspoređivanje. Windows ređa i postavlja ikone na mesto u gornjem levom uglu. Da biste otključali ikone tako da možete ponovo da ih premestite, ponovo izaberite stavku Automatsko raspoređivanje i opozovite izbor u polju za potvrdu pored ikone.

Napomena

  • Podrazumevano, Windows ujednačeno raspoređuje ikone na osnovu nevidljive koordinatne mreže. Da biste ikone postavili preciznije ili bliže jedne drugima, isključite mrežu. Kliknite desnim tasterom miša na prazno područje radne površine, izaberite stavku Prikaz, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu pored stavke Poravnaj uz koordinatnu mrežu. Ponovite ove korake da biste ponovo uključili mrežu.

Biranje više ikona

Da biste premestili ili izbrisali grupu ikona istovremeno, prvo ih morate sve izabrati. Kliknite na prazan prostor radne površine i prevucite miša. Pravougaonikom koji se pojavljuje obuhvatite ikone koje želite da izaberete. Zatim otpustite taster miša. Sada možete prevlačiti tu grupu ikona ili je izbrisati.

Slika biranja više ikona radne površine
Izaberite više ikona radne površine tako što ćete ih obuhvatiti kvadratom

Sakrivanje ikona radne površine

Ako želite da privremeno sakrijete sve ikone radne površine bez njihovog uklanjanja, kliknite desnim tasterom miša na prazan prostor radne površine, izaberite stavku Prikaz, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu pored opcije Prikaži ikone radne površine. Na radnoj površini sada nema prikazanih ikona. Ikone možete vratiti tako što ćete ponovo potvrditi izbor u polju za potvrdu pored opcije Prikaži ikone radne površine.

Korpa za otpatke

Kada izbrišete datoteku ili fasciklu, ona se ne briše odmah već se premešta u korpu za otpatke. To je dobro zato što, ako se predomislite i odlučite da vam ipak treba ta datoteka, možete je vratiti. Pogledajte odeljak Spasavanje datoteka iz korpe za otpatke.

Slika na kojoj se upoređuju prazna i puna korpa za otpatke
Poređenje prazne korpe za otpatke (levo) i pune (desno)

Ukoliko ste sigurni da vam izbrisane stavke neće biti opet potrebne, možete isprazniti korpu za otpatke. Na taj način ćete trajno izbrisati sve stavke i osloboditi prostor na disku koji su zauzimale. Pogledajte odeljak Trajno brisanje datoteka iz korpe za otpatke.

Biranje pozadine radne površine

Jedan od najlakših načina prilagođavanja računara je promena pozadine radne površine, koja se takođe naziva poster. Možete da odaberete neku od pozadina koje dobijate uz Windows, da odaberete omiljenu digitalnu sliku iz sopstvene kolekcije ili da koristite neprozirnu boju za pozadinu. Takođe, na Internetu možete da pronađete slike koje su namenjene za korišćenje kao pozadine radne površine. Pogledajte odeljak Promena pozadine radne površine (postera).

Slika nekih pozadina radne površine koje su obezbeđene uz operativni sistem Windows
Uzorci pozadina radne površine koje dobijate uz Windows