Traka jezika je traka sa alatkama koja se automatski pojavljuje na radnoj površini kada dodate usluge teksta kao što su jezici unosa, rasporedi tastera na tastaturi, prepoznavanje rukopisa, prepoznavanje govora ili uređivači metoda unosa (IME). Traka jezika obezbeđuje brz način da sa radne površine promenite jezik unosa ili raspored tastera na tastaturi. Traku jezika možete premestiti bilo gde na ekranu, umanjiti je na traku zadataka ili je sakriti.

Skup dugmadi i opcija na traci jezika menja se u zavisnosti od instaliranih usluga teksta i programa koji je trenutno aktivan. Na primer, program Pisanka podržava prepoznavanje govora, ali ne i program Beležnica. Ukoliko su oba programa pokrenuta, dugmad za govor se pojavljuje kada je aktivan program Pisanka, ali nestaje kada je aktivan program Beležnica.

Slika trake jezika
Traka jezika

Prikazivanje trake jezika

  • Kliknite desnim tasterom miša na traku zadataka, postavite pokazivač na stavku Trake sa alatkama, a zatim izaberite stavku Traka jezika.

    Kada se traka jezika prikaže, možete kliknuti desnim tasterom miša da biste prikazali opcije za promenu njenih postavki, uključujući mogućnost da je usidrite na traci zadataka ili da je prikažete vertikalno umesto horizontalno.

Napomena

  • Ukoliko traka jezika nije prikazana u meniju Trake sa alatkama, niste instalirali više jezika unosa na računaru. Potrebno je da dodate dodatne jezike pomoću stavke „Regionalne i jezičke opcije“ na kontrolnoj tabli. Za više informacija pogledajte odeljak Dodavanje jezika unosa.

Skrivanje ili zatvaranje trake jezika

  • Kliknite desnim tasterom miša na traku jezika i izvršite jednu od sledećih radnji:

    • Izaberite stavku Umanji da biste smanjili traku jezika na ikonu na traci zadataka.

    • Izaberite stavku Zatvori da biste isključili traku jezika i uklonili je sa radne površine. Zatvaranje trake jezika ne uklanja usluge teksta.