„Start“ meni je glavni ulaz u programe, fascikle i postavke na računaru. Zove se meni jer nudi listu izbora, baš kao i meni u restoranu. Kao što sama reč „Start“ kaže, to je mesto sa kojeg ćete pokretati ili otvarati stavke.

„Start“ meni koristite za obavljanje sledećih uobičajenih aktivnosti:

 • Pokretanje programa

 • Otvaranje često korišćenih fascikli

 • Traženje datoteka, fascikli i programa

 • Prilagođavanje postavki računara

 • Dobijanje pomoći za operativni sistemWindows

 • Isključivanje računara

 • Odjavljivanje sa operativnog sistema Windows ili prebacivanje na drugi korisnički nalog

Prvi koraci sa „Start“ menijem

Da biste otvorili „Start“ meni, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“ u donjem levom uglu ekrana. Ili pritisnite taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom na tastaturi. Pojavljuje se „Start“ meni.
Slika dugmeta „Start“ i „Start“ menija
Dugme „Start“ i „Start“ meni

„Start“ meni je podeljen na tri osnovna dela:

 • Veliko levo okno prikazuje listu programa na računaru. Proizvođač računara može da prilagodi tu listu, tako da se njen izgled razlikuje. Ako izaberete stavku „Svi programi“, prikazuje se potpuna lista programa (o kojoj će više reči biti kasnije).

 • U donjem levom uglu nalazi se polje za pretragu koje vam omogućava da tražite programe i datoteke na računaru unošenjem termina za pretragu.

 • Desno okno pruža pristup često korišćenim fasciklama, datotekama, postavkama i funkcijama. To je takođe mesto gde se odjavljujete sa operativnog sistema Windows ili isključujete računar.

Otvaranje programa iz „Start“ menija

„Start“ meni se najčešće koristi za otvaranje programa koji su instalirani na računaru. Da biste otvorili program koji je prikazan u levom oknu „Start“ menija, kliknite na njega. Program se otvara, a „Start“ meni se zatvara.

Ako ne vidite program koji želite da otvorite, izaberite stavku Svi programi u donjem delu levog okna. Levo okno odmah prikazuje dugačku listu programa poređanih abecednih redom, zajedno sa listom fascikli:

Slika „Start“ menija nakon izbora stavke „Svi programi“
„Start“ meni nakon biranja stavke „Svi programi“

Kada kliknete na neku od ikona programa, on se pokreće, a „Start“ meni se zatvara. Šta se nalazi unutar fascikli? Još programa. Na primer, kada izaberete stavku Pribor, pojavljuje se lista programa koji su uskladišteni u toj fascikli. Kliknite na bilo koji program da biste ga otvorili. Da biste se vratili na programe koje ste videli pri prvom otvaranju „Start“ menija, izaberite stavku Nazad u donjem delu menija.

Slika „Start“ menija sa proširenom fasciklom „Pribor“
Ako kliknete na fasciklu „Pribor”, prikazuju se programi koje ona sadrži

Ako se ikada desi da ne znate čemu program služi, postavite pokazivač na njegovu ikonu ili ime. Pojavljuje se okvir koji često sadrži opis programa. Na primer, ako postavite pokazivač na program „Kalkulator“, prikazuje se sledeća poruka: „Izvršava osnovne aritmetičke zadatke u okviru kalkulatora na ekranu.“ Ovaj trik takođe važi za stavke u desnom oknu „Start“ menija.

Slika „Start“ menija koja prikazuje pokazivač miša postavljen na kalkulator
Postavljanje pokazivača na stavku prikazuje informacije o njoj

Možda ćete primetiti da se lista programa u okviru „Start“ menja tokom vremena. Do toga dolazi iz dva razloga. Prvo, novi programi se po instalaciji dodaju na listu „Svi programi“. Drugo, „Start“ meni utvrđuje koje programe najčešće koristite i smešta ih u levo okno u cilju bržeg pristupa.

Polje za pretragu

Polje za pretragu predstavlja jedan od najpogodnijih načina za pronalaženje stvari na računaru. Tačna lokacija stavki nije važna—polje za pretragu će pretražiti programe i sve fascikle u ličnoj fascikli („Dokumenti“, „Slike“, „Muzika“, „Radna površina“ i druge uobičajene lokacije). Takođe će potražiti i e‑poruke, sačuvane hitne poruke, zakazane obaveze i kontakte.

Slika polja za pretragu u „Start“ meniju
Polje za pretragu u „Start“ meniju

Da biste koristili polje za pretragu, otvorite „Start“ meni i počnite sa kucanjem. Nema potrebe da prethodno kliknete unutar polja. Rezultati pretrage će se pojaviti iznad polja za pretragu u levom oknu „Start“ menija dok kucate.

Program, datoteka ili fascikla će se pojaviti kao rezultat pretrage u sledećim situacijama:

 • ako se bilo koja reč u naslovu podudara sa terminom za pretragu ili počinje tim terminom.

 • ako se tekst u sadržaju datoteke, npr. tekst u dokumentu programa za obradu teksta, podudara sa terminom za pretragu ili počinje tim terminom.

 • ako se bilo koja reč u svojstvu dokumenta, npr. autor, podudara sa terminom za pretragu ili počinje tim terminom. (Za više informacija o svojstvima pogledajte odeljak Prikazivanje svojstava za datoteku.)

Kliknite na bilo koji rezultat pretrage da biste ga otvorili. Ili kliknite na dugme „Obriši“ Slika dugmeta „Obriši“ polja za pretragu u „Start“ meniju da biste obrisali rezultate pretrage i vratili se na glavnu listu programa. Takođe možete da izaberete stavku Pogledajte sve rezultate da biste prikazali rezultate pretrage u okviru fascikle sa dodatnim opcijama ili stavku Pretraži Internet da biste otvorili Web pregledač i potražili termin na Internetu. Ukoliko pretraga nije dala rezultata, izaberite stavkuPretraži sve da biste pretraživali ceo računar.

Osim programa, datoteka i fascikli, kao i komunikacija, polje za pretragu takođe pretražuje omiljene lokacije na Internetu i istoriju Web lokacija koje ste posetili. Ako bilo koja od tih Web stranica sadrži termin za pretragu, pojaviće se pod naslovom „Omiljene lokacije i istorija“.

Šta se nalazi u desnom oknu?

Desno okno „Start“ menija sadrži veze do delova operativnog sistema Windows koje ćete verovatno često koristiti. Evo ih, odozgo nadole:

 • Lična fascikla. Otvara ličnu fasciklu, koja nosi ime osobe koja je trenutno prijavljena na Windows. Na primer, ako je trenutni korisnik Marija Krstić, ime fascikle će biti „Marija Krstić“. Ova fascikla sadrži datoteke specifične za korisnika, uključujući fascikle „Dokumenti“, „Muzika“, „Slike“ i „Video zapisi“.

 • Dokumenti. Otvara fasciklu „Dokumenti“ u kojoj možete da skladištite i otvarate tekstualne datoteke, unakrsne tabele, prezentacije i druge vrste dokumenata.

 • Slike. Otvara fasciklu „Slike“ u kojoj možete da skladištite i pregledate digitalne slike i grafičke datoteke.

 • Muzika. Otvara fasciklu „Muzika“ u kojoj možete da skladištite i reprodukujete muzičke i druge audio datoteke.

 • Igre. Otvara fasciklu „Igre“ u kojoj možete da pristupite svim igrama na računaru.

 • Pretraga. Otvara prozor u kome možete da pretražite računar korišćenjem dodatnih opcija.

 • Nedavno otvarane stavke. Otvara listu datoteka koje su nedavno otvarane. Kliknite na neku od datoteka na listi da biste je otvorili.

 • Računar. Otvara prozor u kome možete da pristupite disk jedinicama, fotoaparatima, štampačima, skenerima i ostalom hardveru koji je povezan sa računarom.

 • Mreža. Otvara prozor u kome možete da pristupite računarima i uređajima na mreži.

 • Povezivanje. Otvara prozor u kome možete da se povežete sa novom mrežom.

 • Kontrolna tabla. Otvara kontrolnu tablu u kojoj možete da prilagodite izgled i funkcionalnost računara, dodate ili uklonite programe, podesite mrežne veze i upravljate korisničkim nalozima.

 • Podrazumevani programi. Otvara prozor u kome možete odabrati program koji želite da Windows koristi za radnje kao što su pregledanje Weba, uređivanje slika, slanje e‑pošte i reprodukovanje muzike i video zapisa.

 • Pomoć i podrška. Otvara opciju Windows Pomoć i podrška u okviru koje možete da pregledate i tražite teme pomoći o korišćenju operativnog sistema Windows i računara. Pogledajte odeljak Dobijanje pomoći.

Slika dugmeta „Napajanje“ i dugmeta „Zaključaj“ u „Start“ meniju

U donjem delu desnog okna nalaze se dva dugmeta: dugme „Napajanje“ i dugme „Zaključaj“. Kliknite na dugme „Napajanje“ da biste isključili računar ili na dugme „Zaključaj“ da biste ga zaključali bez isključivanja. Kada ga zaključate, računar se ne može koristiti dok ga ne otključate pomoću lozinke.

Ako kliknete na strelicu pored dugmeta za zaključavanje, prikazuje se meni sa dodatnim opcijama za promenu korisnika, odjavljivanje, ponovno pokretanje ili isključivanje. Za više informacija pogledajte odeljke Odjavljivanje sa operativnog sistema Windows i Isključivanje računara: najčešća pitanja.

Napomena

 • Opcija „Promena korisnika“ ne pojavljuje se u „Start“ meniju u operativnom sistemu Windows Vista Starter.

Prilagođavanje „Start“ menija

Stavke koje se pojavljuju u „Start“ meniju možete kontrolisati. Na primer, zbog lakšeg pristupa „Start“ meniju možete dodati ikone za svoje omiljene programe ili ukloniti programe sa liste. Takođe možete odabrati da sakrijete ili prikažete određene stavke u desnom oknu. Pogledajte odeljak Prilagođavanje „Start“ menija.