Saveti za kreiranje jake lozinke

Lozinke nude prvu odbrambenu linju protiv neovlašćenog pristupa računaru. Što je lozinka jača, to će računar biti bolje zaštićen od hakera i zlonamernog softvera. Trebalo bi da se uverite da imate jake lozinke za sve naloge na računaru. Ako koristite mrežu preduzeća, administrator mreže može zahtevati od vas da koristite jaku lozinku.

Šta lozinku čini jakom (ili slabom)?

Jaka lozinka:

 • Dugačka je najmanje osam znakova.

 • Ne sadrži vaše korisničko ime, stvarno ime ili ime kompanije.

 • Ne sadrži kompletnu reč.

 • Znatno je drugačija od prethodnih lozinki.

 • Sadrži znakove iz svake od sledeće četiri kategorije:

  Kategorija znaka
  Primeri

  Velika slova

  A, B, C

  Mala slova

  a, b, c

  Brojevi

  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  Simboli koji se nalaze na tastaturi (svi znakovi na tastaturi koji nisu definisani kao slova ili brojevi) i razmaci

  ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? /

Lozinka može da ispunjava sve gore navedene kriterijume a da ipak bude slaba lozinka. Na primer, Hello2U! ispunjava sve kriterijume za jaku lozinku koji su navedeni gore, ali je i dalje slaba jer sadrži celu reč. H3ll0 2 U! je jača alternativa jer zamenjuje neka slova u celoj reči brojevima, a uključuje i razmake.

Pomozite sebi da zapamtite jaku lozinku prateći ove savete:

 • Kreirajte akronim od dela informacije koja se lako pamti. Na primer, odaberite frazu koja ima smisla za vas, kao što je Rođendan mog sina je 12. decembra 2004. Korišćenjem te fraze kao vodiča, možete iskoristiti Rmsj12/dec,4 za svoju lozinku.

 • Zamenite brojeve, simbole i pogrešno otkucana slova ili reči u frazi koja se lako pamti. Na primer, Rođendan mog sina je 12. decembra 2004 bi moglo da postane RodMo$ina 8je 12124 (sasvim je u redu da koristite razmake u lozinci).

 • Povežite lozinku sa omiljenim hobijem ili sportom. Na primer, Volim da igram badminton bi moglo da postane Volim2IgramB@dm1nt()n.

Ako smatrate da morate da zapišete lozinku da biste je zapamtili, postarajte se da je ne označite kao lozinku i čuvajte je na bezbednom mestu.

Kreiranje jačih lozinki korišćenjem ASCII znakova

Možete kreirati i lozinke koje koriste proširene ASCII znakove. Korišćenjem proširenih ASCII znakova lozinka postaje bezbednija, tako što se povećava broj znakova koje možete odabrati za kreiranje jake lozinke. Pre korišćenja proširenih ASCII znakova u lozinci, postarajte se da lozinke koje ih sadrže budu kompatibilne sa programima koje koristite vi ili vaša organizacija. Budite posebno oprezni kod korišćenja proširenih ASCII znakova ako vaša organizacija koristi više različitih operativnih sistema ili verzija sistema Windows.

Proširene ASCII znakove možete pronaći u mapi znakova. Neki prošireni ASCII znakovi ne bi trebalo da se koriste u lozinkama. Nemojte koristiti znak ako pritisak na taster nije definisan za njega u donjem desnom uglu dijaloga mape znakova. Za više informacija pogledajte odeljak Korišćenje specijalnih znakova (mapa znakova): najčešća pitanja.

Windows lozinke mogu da budu mnogo duže od osam znakova koliko je gore preporučeno. U stvari, možete napraviti lozinku koja je dugačka do 127 znakova. Međutim, ako ste na mreži na kojoj se nalaze računari koji koriste sistem Windows 95 ili Windows 98, razmislite o korišćenju lozinke koja je kraća od 14 znakova. Ako je lozinka duža od 14 znakova, možda nećete moći da se prijavite na mrežu sa računara koji koriste neki od ovih operativnih sistema.