Saveti za uređivanje slika

Da biste izmenili sliku možete koristiti Windows foto-galeriju. Možete poboljšati ekspoziciju i boje, promeniti kompoziciju i ukloniti efekat crvenih očiju—sve to bez upotrebe posebnog programa za uređivanje slika.

Otvorite Windows foto-galeriju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows foto-galerija.

Praćenje toka rada u Foto-galeriji

Digitalni tok rada je termin koji koriste fotografi koji se bave digitalnom fotografijom i odnosi se na redosled kojim se uređuju slike. Ispravno praćenje digitalnog toka rada može se značajno odraziti na kvalitet slika koje uređujete. U oknu „Ispravi“ u Windows foto-galeriji nalazi se najbolji redosled različitih kontrola za vršenje izmena na slici, počevši od podešavanja ekspozicije do uklanjanja efekta crvenih očiju. Iako se izmene na slici mogu vršiti bilo kojim redosledom, preporučuje se da pratite tok rada krenuvši od vrha ka dnu okna „Ispravi“.

Ilustracija preporučenog toka rada u foto-galeriji
Preporučeni tok rada u Foto-galeriji

Zašto slike treba uređivati ovim redosledom? Na primer, zamislite da je potrebno da ispravite ravnotežu boja na slici. Ako je ukupna ekspozicija pogrešna (slika je suviše tamna ili svetla), teško je utvrditi ispravnu ravnotežu boja. Samo ako najpre ispravite ekspoziciju možete biti sigurni da će boje izgledati ispravno i kada dođete do tog koraka.

Podešavanje ekspozicije i boja

Svetlinu i kontrast na slici možete uređivati pomeranjem klizača za ove kontrole, ali mnogo je lakše da u oknu „Ispravi“ kliknete na dugme Automatski podesi. Opcija „Automatsko podešavanje“ istovremeno optimizuje svetlinu, kontrast, toplinu boja i nijanse slike. Čak i nakon što kliknete na dugme „Automatski podesi“ možete nastaviti sa podešavanjem ekspozicije i boje ukoliko vam se ne dopada automatsko podešavanje Foto-galerije.

Možete da proverite da li ste izvršili izmenu ako u oknu „Ispravi“ potražite oznake potvrde koje se pojavljuju pored kontrole koja je korišćena.

Slika okna za popravljanje sa znakovima potvrde koji označavaju dovršene korake
Oznake potvrde ukazuju na to da su ekspozicija i boja već podešeni

Čak i ako ne želite da kliknete na dugme Automatski podesi, trebalo bi to da uradite. Uvek možete kliknuti na dugme Opozovi da biste sliku vratili u prethodno stanje. Isto tako, ako promenite neku od postavki ekspozicije ili boje, a ne sviđa vam se rezultat, ponovo kliknite na dugme Automatski podesi da biste se vratili na preporučenu postavku Foto-galerije.

Kreiranje crno-bele slike

Većina digitalnih fotoaparata ima režim ekspozicije koji vam omogućava da fotografišete u crno-belom režimu, simulirajući crno-beli film. Međutim, kao opšte pravilo, preporučuje se fotografisanje u normalnom režimu u boji. Zašto? Bilo koja slika u boji može se na računaru pretvoriti u crno-belu sliku, ali ako fotografišete u crno-belom režimu na sliku nije moguće naknadno vratiti boje.

U Foto-galeriji postoji jednostavan način za simuliranje crno-belih fotografija koji je mnogo fleksibilniji od korišćenja crno-belog režima na fotoaparatu. U oknu „Ispravi“ kliknite na dugme Podesi boju posle čega ćete videti klizač Zasićenost. Ako klizač pomerate na desno, povećava se intenzitet boja na slici. Još je interesantnije šta se dešava ako klizač pomerate na levo. Intenzitet boje se smanjuje, a ako klizač pomerite skroz levo, boja sasvim nestaje—slika postaje crno-bela. Ovu tehniku možete koristiti za kreiranje slika koje sadrže malo boje ili su bez boje.

Primer slike sa visokim i niskim nivoima zasićenosti
Slika sa visokom zasićenošću (levo) i niskom zasićenošću (desno)

Budite kreativni — bez narušavanja originala

Možda ćete želeti da promenite kompoziciju slike iz horizontalne u vertikalnu pomoću kreativnog izrezivanja. Ili možda želite da kreirate crno-belu verziju neke posebne slike. Sve ovo možete da uradite u Foto-galeriji a da ne narušite originalnu verziju slike. Pre nego što počnete sa uređivanjem, kliknite dvaput na sliku, na traci sa alatkama izaberite stavku Datoteka, izaberite stavku Napravi kopiju, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj. Na ovaj način se kreira identična kopija slike u galeriji koju možete da sačuvate u trenutnom obliku ili da je posebno uredite. Ako želite da opozovete promene koje ste izvršili na slici, u dnu okna „Ispravi“ kliknite na strelicu pored dugmeta Opozovi, a zatim izaberite komandu Vrati u prvobitno stanje.

Slika komande „Vrati u prvobitno stanje“
Komanda „Vrati u prvobitno stanje“