Saveti za pronalaženje datoteka

Evo nekih načina za pronalaženje i organizovanje datoteka, bez obzira na to gde su one uskladištene.

Gde bi trebalo da počnem sa pretraživanjem?

Postoji mnogo načina za pronalaženje datoteka na računaru za koje ne znate gde bi trebalo da počnete da ih tražite. U većini slučajeva verovatno ćete početi koristeći alatke za pretragu koje su dostupne u okviru svih fascikli. Na primer, evo alatki za pretragu koje su dostupne u fascikli „Dokumenti“:

Slika alatki za pretragu u fascikli „Dokumenti“
Alatke za pretragu u fascikli „Dokumenti“

Koji metod pretrage bi trebalo da koristim?

Metod koji koristite zavisi od toga šta tražite i gde tražite. Sledeća tabela opisuje različite metode pretrage i kada su oni korisni:

Metod pretrage Kada je koristan
Metod pretrage

Polje za pretragu

Kada je koristan

Ako tražite datoteku ili fasciklu koja se nalazi u nekoj uobičajenoj fascikli (kao što su fascikle „Dokumenti“ ili „Slike“), često ćete je najbrže pronaći tako što ćete otkucati traženi termin u polju za pretragu na vrhu prozora fascikle. Za više informacija pogledajte odeljak Korišćenje polja za pretragu koja se pojavljuje kasnije u članku.

Ako tražite program, Web lokaciju koja se nalazi u istoriji pregledača ili datoteku koju ste uskladištili negde u ličnoj fascikli, pokušajte da koristite polje za pretragu koje se nalazi u dnu „Start“ menija. Za više informacija pogledajte odeljak Pronalaženje datoteke ili fascikle.

Metod pretrage

Naslovi liste datoteka

Kada je koristan

Ako tražite nekoliko povezanih datoteka, kao što su datoteke iz određenog meseca ili svi dokumenti koje ste napisali, možete koristiti naslove iznad liste datoteka da biste filtrirali, naslagali ili grupisali datoteke, što olakšava pregledanje i biranje željenih datoteka. Za više informacija pogledajte temu Korišćenje naslova liste datoteka koja se pojavljuje kasnije u članku.

Metod pretrage

Fascikla za pretragu

Kada je koristan

Kada je potrebno da kreirate pretragu sa više filtera ili kada istovremeno tražite datoteke iz nekoliko fascikli, kreirajte pretragu u fascikli za pretragu. Kada završite, možete sačuvati pretragu koju ste kreirali i koristiti je ubuduće za ponovno pronalaženje istog skupa datoteka jednim klikom. Za više informacija pogledajte temu Kreiranje pretrage sa više opcija u fascikli za pretragu koja se nalazi niže u ovom članku.

Korišćenje polja za pretragu

Polje za pretragu se nalazi na vrhu svake fascikle. Ono filtrira trenutni prikaz na osnovu teksta koji otkucate. Polje za pretragu pronalazi datoteke na osnovu teksta u imenu datoteke, teksta u okviru datoteke, oznaka i drugih uobičajenih svojstava datoteke koja su joj dodeljena. Osim toga, ono pretražuje trenutnu fasciklu, kao i sve potfascikle.

Na primer, ako ste kreirali izveštaj o putovanju koji se zove „Seminar u Leskovcu“, kada u polju za pretragu otkucate Les, većina datoteka u fascikli će nestati, a izveštaj o putovanju će odmah biti prikazan.

U sledećoj tabli navedena su uobičajena svojstva koja možete koristiti u polju za pretragu:

Svojstvo Šta predstavlja Kako se koristi u polju za pretragu
Svojstvo

Ime datoteke

Šta predstavlja

Ime koje ste dali datoteci.

Kako se koristi u polju za pretragu

Otkucajte deo imena ili celo ime datoteke koju tražite. Na primer, da biste pronašli datoteku koja se zove Novembarska faktura.txt, možete otkucati Nov ili fak.

Svojstvo

Vrsta datoteke

Šta predstavlja

Širok opis sadržaja. Većina datoteka spada u jednu od ovih vrsta: dokument, slika ili muzika.

Kako se koristi u polju za pretragu

Otkucajte vrstu datoteke koju tražite. Na primer, da biste pronašli sve tekstualne datoteke, datoteke unakrsnih tabela i prezentacija, otkucajte Dokument.

Svojstvo

Tip datoteke

Šta predstavlja

Jasnije ukazuje na sadržaj datoteke. Poslednja tri slova imena datoteke, koja se zovu oznaka tipa datoteke, identifikuju tip datoteke. U uobičajene tipove spadaju DOC (Microsoft Word dokument), XLS (Microsoft Excel unakrsna tabela), JPG (JPEG slika) i MP3 (standardni digitalni audio format).

Kako se koristi u polju za pretragu

Otkucajte oznaku tipa datoteke. Ako želite da pronađete samo MP3 datoteke, otkucajte MP3. Za preciznije rezultate otkucajte *.mp3.

Svojstvo

Oznake

Šta predstavlja

Reči ili fraze koje dodajete datotekama da biste ih opisali.

Kako se koristi u polju za pretragu

Otkucajte oznaku da biste videli listu datoteka na koje je primenjena ta oznaka.

Svojstvo

Autor

Šta predstavlja

Ime osobe koja je kreirala datoteku.

Kako se koristi u polju za pretragu

Otkucajte ime autora da biste videli listu datoteka koje je kreirala ta osoba.

Pretrage sa više opcija u polju za pretragu

Termin koji unesete u polje za pretragu Windows će obično pretraživati proveravajući ime datoteke, sadržaj datoteke i svojstva datoteke za sve datoteke u trenutnom prikazu. Na primer, otkucajte reč „Jagoda“ i biće pronađene datoteke koje se zovu „šumska jagoda.jpg“, datoteke označene rečju „jagoda“ i datoteke koje napisala osoba koja se zove Jagoda. Takav širok pristup pretrazi obično pomaže da brzo pronađete datoteku.

Međutim, ako želite da izvršite selektivniju pretragu, možete je filtrirati u polju za pretragu tako što ćete navesti svojstvo datoteke koje treba tražiti. Da biste filtrirali pretragu po svojstvu datoteke, razdvojite ime svojstva i termin za pretragu dvotačkom, kao u ovim primerima:

Primer Koristite ovo za
Primer

Ime:Zalazak

Koristite ovo za

Pronalaženje samo onih datoteka koje u imenu datoteke sadrže reč „zalazak“.

Primer

Oznaka:Zalazak

Koristite ovo za

Pronalaženje samo onih datoteka koje su označene rečju „zalazak“.

Primer

Izmenjeno:25.05.2006.

Koristite ovo za

Pronalaženje samo onih datoteka koje su izmenjene tog datuma. Možete otkucati i Izmenjeno:2006. da biste pronašli datoteke koje su promenjene tokom te godine.

Koja svojstva datoteke mogu koristiti na ovaj način? Sva svojstva koja vidite u fascikli. Na primer, filtriranje možete vršiti po bilo kojem svojstvu koje se pojavljuje u okviru naslova liste datoteka. Da biste videli čitavu listu svojstava po kojima možete vršiti filtriranje, kliknite desnim tasterom miša na naslov za koji želite da vidite svojstva, a zatim izaberite stavku Više.

Za više informacija o pretragama sa više opcija pogledajte Web lokaciju „Pretraživanje Windows radne površine: više referenci za upite“.

Pretraživanje pomoću Bulovih filtera

Korišćenje Bulovih filtera predstavlja drugi način za izvršavanje preciznije pretrage. Bulovi filteri vam omogućavaju da kombinujete reči za pretragu uz korišćenje jednostavne logike, kao što možete videti u sledećoj tabeli.

Filter Primer Koristite ovo za
Filter

AND

Primer

tropsko AND ostrvo

Koristite ovo za

Pronalaženje datoteka koje sadrže reči „tropsko“ i „ostrvo“ (čak i ako se te reči ne nalaze jedna do druge).

Filter

NOT

Primer

tropsko NOT ostrvo

Koristite ovo za

Pronalaženje datoteka koje sadrže reč „tropsko“, ali ne i reč „ostrvo“.

Filter

OR

Primer

tropsko OR ostrvo

Koristite ovo za

Pronalaženje datoteka koje sadrže reč „tropsko“ ili reč „ostrvo“.

Filter

Navodnici

Primer

"tropsko ostrvo"

Koristite ovo za

Pronalaženje datoteka koje sadrže tačnu frazu „tropsko ostrvo“.

Filter

Zagrade

Primer

(tropsko ostrvo)

Koristite ovo za

Pronalaženje datoteka koje sadrže reči „tropsko“ i „ostrvo“ u bilo kojem redosledu.

Filter

>

Primer

datum: >01/05/06

Koristite ovo za

Pronalaženje datoteka koje imaju veću vrednost od određene ili vrednost koja sledi nakon određene vrednosti, na primer, posle 05.01.06.

Filter

<

Primer

veličina: < 4 MB

Koristite ovo za

Pronalaženje datoteka koje imaju manju vrednost od određene ili vrednost koja prethodni određenoj vrednosti, na primer, manje od 4 MB. Možete navesti i druge veličine, na primer, kB i GB.

Savet

 • Kada kucate Bulove filtere kao što su AND ili OR, morate koristiti velika slova.

Kombinovanje Bulovih filtera i svojstava datoteke

Bulove filtere možete kombinovati sa drugim filterima. Pogledajte sledeću tabelu da biste videlu kako možete dobiti sasvim različite rezultate ako koristite iste reči za pretragu, ali druge Bulove filtere. Takođe obratite pažnju na to kako upotreba zagrada može promeniti efekat filtera.

Bulov filter Koristite ovo za
Bulov filter

autor: Milan AND Jovan

Koristite ovo za

Pronalaženje datoteka čiji je autor Milan, kao i datoteka koje u imenu ili nekom svojstvu sadrže reč „Jovan“.

Bulov filter

autor: (Milan AND Jovan)

Koristite ovo za

Pronalaženje samo onih datoteka čiji su autori Milan i Jovan zajedno.

Bulov filter

autor: "Milan Jovan"

Koristite ovo za

Pronalaženje samo onih datoteka čiji je autor neko sa tačno ovim imenom.

Pronalaženje datoteka pomoću pretrage prirodnim jezikom

Ukoliko uključite pretragu prirodnim jezikom, možete pretraživati na jednostavniji način bez dvotačke i bez I i ILI otkucanih velikim slovima. Na primer, uporedite ove dve pretrage:

Bez prirodnog jezika Sa prirodnim jezikom
Bez prirodnog jezika

vrsta: muzičar: (Beethoven ILI Mozart)

Sa prirodnim jezikom

muzika Beethoven ili Mozart

Bez prirodnog jezika

vrsta: autor dokumenta: (Milan I Jovan)

Sa prirodnim jezikom

dokumenti Milan i Jovan

Uključivanje pretrage prirodnim jezikom

 1. Otvorite stavku „Opcije fascikle“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Opcije fascikle.

 2. Izaberite karticu Pretraga.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi pretragu prirodnim jezikom

Korišćenje pretrage prirodnim jezikom

Čak i kada je pretraga prirodnim jezikom uključena, možete nastaviti da koristite polje za pretragu na potpuno isti način. Ako želite da koristite Bulove filtere ili da uvedete filtere sa dvotačkama i zagradama, to možete uraditi. Pored toga, možete koristiti sva ista svojstva da biste precizno definisali pretrage. Razlika je u tome što možete uneti pretrage na jednostavniji način. Evo nekih primera:

 • e-pošta danas

 • dokumenti 2006

 • autor Sanja

 • slike odmor

Napomena

 • Neke pretrage mogu dati više rezultata nego što očekujete. Na primer, ako tražite termin „današnja e-pošta“, videćete sve poruke koje su poslate danas, kao i sve poruke u čijem sadržaju postoji reč „danas“.

Korišćenje naslova liste datoteka

Ako kliknete na naslove koji se pojavljuju iznad liste datoteka u fascikli, možete da promenite način prikazivanja datoteka. Prikazivanje datoteka na ovaj način može vam pomoći da pronađete datoteke koje imaju nešto zajedničko.

Prikaži sve

Filtriranje datoteka

Kada filtrirate sadržaj fascikle po svojstvima datoteke (kao što su ime datoteke, datum, autor ili oznaka), biće prikazane samo datoteke sa tim svojstvima. Na primer, ako želite da vidite samo datoteke koje je napisao određeni autor, izvršite filtriranje po imenu tog autora.

 1. Otvorite fasciklu koja sadrži datoteke koje želite da filtrirate.

 2. Kliknite na strelicu sa desne strane naslova po kojem želite da vršite filtriranje.

 3. Kliknite na svojstvo po kojem želite da vršite filtriranje. Ako filtriranje želite da vršite po dva ili više svojstava, potvrdite izbor u polju za potvrdu za svako svojstvo po kojem želite da vršite filtriranje.

  Slika naslova „Autori“ koji prikazuje svojstva koja su dostupna za filtriranje sa jednim izabranim svojstvom
  Naslov „Autori“ koji prikazuje svojstva koja su dostupna za filtriranje sa jednim izabranim svojstvom

Slaganje datoteka

Kada slažete datoteke, sve datoteke u okviru prikaza raspoređene su u gomile koje se zovu svežnjevi. Na primer, ako slaganje vršite po autoru, videćete po jedan svežanj za svakog autora. Ako želite da vidite samo datoteke koje je napisao određeni autor, otvorite željeni svežanj.

 1. Otvorite fasciklu koja sadrži datoteke koje želite da naslažete.

  Datoteke se mogu nalaziti i u potfasciklama u okviru fascikli

 2. Kliknite na strelicu sa desne strane naslova po kojem želite da vršite slaganje.

 3. Izaberite stavku Naslaži po da biste sadržaj fascikle rasporedili u svežnjeve koji odgovaraju naslovu.

 4. Da biste videli datoteke koje se nalaze u pojedinačnom svežnju, kliknite dvaput na njega.

  Ilustracija koja prikazuje kako funkcionišu svežnjevi datoteka
  Ove datoteke su naslagane po tipu datoteke

Grupisanje datoteka

Za razliku od svežnja koji iza ikone skriva datoteke koje sadrži, grupa prikazuje sekvencijalnu listu svih grupisanih datoteka. Na primer, kada grupišete datoteke po autoru, videćete nekoliko grupa, a svaka grupa će prikazivati sve datoteke koje je napisao određeni autor.

 1. Otvorite fasciklu koja sadrži datoteke koje želite da grupišete.

 2. Kliknite na strelicu sa desne strane naslova po kojem želite da vršite grupisanje.

 3. Izaberite stavku Grupiši da biste rasporedili sadržaj fascikle u grupe koje odgovaraju naslovu.

  Ilustracija koja prikazuje kako funkcionišu grupe datoteka
  Ove datoteke su grupisane po tipu datoteke

Kreiranje pretrage sa više opcija u fascikli za pretragu

Fascikla za pretragu je dobar izbor za pretragu uvek kada:

 • Ne znate gde se nalazi datoteka ili fascikla i želite da istovremeno pretražite više lokacija.

 • Želite da rezultati pretrage uključuju datoteke iz nekoliko fascikli.

 • Želite da kreirate pretragu sa više opcija koja traži datoteke pomoću nekoliko različitih kriterijuma.

Da biste prilagodili pretragu, u fascikli za pretragu kliknite na dugme Više opcija pretraživanja. Ovde možete promeniti bilo koju od sledećih stavki:

 • Lokacija. Po podrazumevanoj vrednosti, fascikla za pretragu pretražuje nekoliko lokacija koje se zovu indeksirane lokacije. To uključuje sve fascikle iz lične fascikle (što podrazumeva fascikle „Dokumenti“, „Slike“, „Muzika“, radnu površinu i druge uobičajene lokacije), e-poštu i vanmrežne datoteke. Indeksiranim lokacijama možete dodati više lokacija ako datoteke čuvate na drugim lokacijama. Za više informacija pogledajte odeljak Poboljšavanje Windows pretraga pomoću indeksa: najčešća pitanja. Osim toga, možete odabrati da pretražite drugi skup lokacija, iako su sve pretrage datoteka koje nisu indeksirane sporije.

 • Datum. Pretragu možete suziti na bilo koji period pre i posle datuma koji navedete.

 • Veličina. Možete tražiti datoteke koje su veće ili manje od navedene veličine.

 • Svojstvo. Pretragu možete filtrirati prema jednom ili više svojstava datoteke, na primer, ime datoteke, oznake i autori. Pretraga će biti ograničena na datoteke koje uključuju sva svojstva koja navedete.