Kada hardver koji je instaliran ili povezan sa računarom ne funkcioniše ispravno, najčešći uzrok za to jeste problem sa upravljačkim programom.

Slede neki uobičajeni problemi sa upravljačkim programima, kao i načini za njihovo rešavanje.

Ilustracija prikazuje kako upravljački programi dozvoljavaju komunikaciju između hardverskih uređaja i računara na kojem su instalirani
Upravljački program je mali softverski program koji omogućava hardverskom uređaju da komunicira sa računarom.
Prikaži sve

Upravo sam instalirao novi hardverski uređaj i on ne funkcioniše ispravno.

Ako hardver ne funkcioniše ispravno, možda će vam biti potreban novi upravljački program — bez obzira na to da li ste uređaj nedavno instalirali ili ga imate od kada ste kupili računar. Svakom uređaju potreban je upravljački program koji mu omogućava komunikaciju sa računarom. Ponekad je potrebno ažurirati upravljačke programe. Svi upravljački programi moraju biti kompatibilni sa ovom verzijom operativnog sistema Windows.

U većini slučajeva, upravljački programi dobijaju se sa operativnim sistemom Windows ili se mogu pronaći putem funkcije Windows Update na kontrolnoj tabli i proverom da li postoje ažurirane verzije. Ako Windows nema upravljački program koji vam je potreban, najčešće ga možete pronaći na disku koji je isporučen sa hardverom ili uređajem koji želite da koristite, kao i na Web lokaciji proizvođača.

Postoji nekoliko stvari koje možete da isprobate ako imate uređaj koji ne funkcioniše ispravno:

 • Proverite da li su dostupni ažurirani upravljački programi putem funkcije Windows Update. Kada proveravate uslugu Windows Update, izaberite stavku Prikaz dostupnih ispravki da biste ustanovili da li je ažurirani upravljački program dostupan za uređaj. Za više informacija pogledajte odeljak Instaliranje ispravki za Windows.

 • Uverite se da je hardverski uređaj kompatibilan sa računarom i verzijom operativnog sistema Windows. Ako uređaj nije kompatibilan, moraćete da pronađete tačan upravljački program. Pogledajte informacije koje ste dobili uz uređaj. Takođe možete da potražite uređaj na Web lokaciji Windows Vista Spisak kompatibilnih hardverskih proizvoda (HCL). Ova Web lokacija sadrži opsežnu listu računara i uređaja čiji je rad sa operativnim sistemom Windows Vista testiran.

 • Za mnoge uređaje potrebni su posebni upravljački programi da bi ispravno funkcionisali. Proverite da li ste instalirali sve diskove sa softverom koji ste dobili sa uređajem.

 • Ponovo pokrenite računar. Ponovno pokretanje računara može biti neophodno ako upravljački program to zahteva ili ako upravljački program nije ispravno instaliran.

 • Ako je u pitanju USB uređaj, iskopčajte ga, a zatim ga priključite na drugi USB port. Windows bi trebalo da otkrije uređaj i instalira upravljačke programe, a obavestiće vas ako upravljački programi uređaja nisu ispravno instalirani.

Upravo sam instalirao nove upravljačke programe za hardver sa lokacije Windows Update i želim da se uverim da ću dobijati buduće ispravke.

Važno je da podesite Windows da automatski preuzima i instalira ispravke. Međutim, čak i ako je funkcija Windows Update podešena da automatski instalira važne ispravke za računar, možda nije podešena da instalira sve ažurirane upravljačke programe koje pronađe za hardver jer neki od njih nisu klasifikovani kao važni. Da biste nabavili sve ispravke za upravljačke programe, morate da uključite i preporučene ispravke. Ako sledite ove korake, možda nikada nećete morati sami da proveravate da li postoje ispravke za upravljačke programe niti da se pomučite kako bi uređaj radio.

Uključivanje automatskog ažuriranja

 1. Otvorite funkciju Windows Update tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows Update.
 2. U levom oknu kliknite na dugme Promeni postavke.

 3. Izaberite stavku Automatski instaliraj ispravke (preporučuje se).

 4. U okviru Preporučene ispravke potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi preporučene ispravke prilikom preuzimanja, instalacije ili obaveštavanja o ispravkama, a zatim kliknite na dugme U redu. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Slika opcija koje određuju kako Windows instalira ispravke
Da biste se uverili da dobijate najnovije upravljačke programe za hardver, podesite Windows da automatski preuzima preporučene ispravke

Uređaj je radio, ali sada ne radi.

Postoji nekoliko stvari koje možete da pokušate:

 • Ažurirani upravljački programi mogu biti dostupni putem usluge Windows Update. Kada proveravate uslugu Windows Update, izaberite stavku Prikaz dostupnih ispravki da biste ustanovili da li je ažurirani upravljački program dostupan za uređaj. Za više informacija pogledajte odeljak Instaliranje ispravki za Windows.

 • Ako ne možete da pronađete novi upravljački program pomoću usluge Windows Update ili na Web lokaciji proizvođača, pronađite disk koji je isporučen sa uređajem i ubacite ga u CD jedinicu računara. Sa diskom u CD jedinici, ažurirajte upravljački program uređaja. Pogledajte odeljak Popravljanje ili ažuriranje upravljačkog programa.

Ne mogu da se povežem sa Internetom radi ažuriranja upravljačkih programa.

Morate da budete prijavljeni kao administrator da biste izvršili ove korake.

Ako nemate vezu sa Internetom, možda ćete morati ručno da ažurirate upravljački program za mrežni adapter. Ako imate disk koji ste dobili uz uređaj, ubacite ga u CD jedinicu i sledite korake da biste ručno ažurirali upravljački program.

Ako ne možete da pronađete disk, pokušajte da se povežete na Internet sa drugog računara i preuzmete upravljački program uređaja sa Web lokacije proizvođača uređaja. Kada budete imali datoteke upravljačkog programa uređaja, kopirajte ih na računar na kojem se javlja problem. Sledite ove korake da biste ručno ažurirali upravljački program.

 1. Otvorite upravljač uređajima tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Upravljač uređajima. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 2. U upravljaču uređajima pronađite uređaj u okviru Mrežni adapteri i kliknite dvaput na ime uređaja.

 3. Izaberite karticu Upravljački program i kliknite na dugme Ažuriraj upravljački program.

 4. U čarobnjaku za ažuriranje softvera upravljačkog programa kliknite na dugme Potraži softver upravljačkog programa na računaru.

 5. Kliknite na dugme Potraži i idite na lokaciju na računaru na kojoj ste sačuvali nove datoteke upravljačkog programa.

 6. Kliknite na dugme U redu, a zatim kliknite na dugme Dalje da biste instalirali upravljački program.

Dobijam poruku o grešci u vezi sa povezivanjima Internet protokola (IP).

Probleme sa povezivanjem Internet protokola obično izaziva zastareli upravljački program mrežnog adaptera. Da biste rešili ovaj problem, ažurirajte upravljački program mrežnog adaptera tako što ćete slediti ove korake:

 1. Otvorite upravljač uređajima tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Upravljač uređajima. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 2. Kliknite dvaput na ikonu Mrežni adapteri.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na ime mrežnog adaptera, a zatim izaberite stavku Ažuriraj softver upravljačkog programa.