Saveti za organizovanje slika

Od kada postoje fotoaparati imamo običaj da slike držimo u kutijama od cipela i stavljamo ih u ormar. Danas umesto kutija za cipele koristimo računare koji pružaju mogućnost organizovanja i jednostavnog pronalaženja slika uvek spremnih za korišćenje.

Recite zbogom nejasnim imenima datoteka

Uprkos svim prednostima, digitalni fotoaparat nije dovoljno pametan da imenima datoteka vaših slika dodeli imena koja imaju nekog smisla. To znači da slike kada dođu na računar imaju imena poput DSC00234.JPG i P0000234.JPG. Preimenovanje svake slike na računaru je zamorno i oduzima mnogo vremena. Postoji bolje rešenje za uklanjanje svih tih besmislenih imena datoteka.

Imenovanje više slika odjednom

Korišćenjem iste reči ili fraze možete preimenovati celu grupu slika odjednom. Evo na koji način:

 1. Otvorite Windows foto-galeriju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows foto-galerija.

 2. Držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite na slike koje želite da preimenujete.

 3. Desnim tasterom miša kliknite na slike i izaberite stavku Preimenuj.

 4. U oknu sa informacijama, u polje za ime otkucajte novo ime za tu grupu slika.

  Svakoj slici će biti dodeljeno novo ime sa različitim rednim brojem, na primer:

  Letnji raspust 2005. (1), Letnji raspust 2005. (2), Letnji raspust 2005. (3) i tako dalje.

Označavanje slika

Uobičajeni način organizovanja slika je davanje imena koje ima smisla, ali obično nas na slike ne asociraju njihova imena—već ko je na slici, kada je slika nastala ili šta smo u to vreme radili. Sada na slike možete priložiti oznake da biste pratili takvu vrstu informacija. Oznake su informacije koje opisuju slike. Oznake možete kreirati i dodavati slikama u bilo kom trenutku, ali preporučujemo da dodate oznake čim završite sa uvozom slika sa fotoaparata na računar. Ne samo da je verovatnije da ćete slike označiti ako to učinite odmah, već su vam sećanja još sveža tako da ih možete označiti preciznije.

Dodavanje oznake prilikom uvoza

Prvu oznaku možete dodati kada slike kopirate na računar korišćenjem dijaloga ‚‚Uvoz slika i video zapisa“. Na primer ako uvozite slike sa letnjeg raspusta možete dodati oznaku ‚‚Raspust 2006“. Kada se slike pojave u Foto-galeriji, svaka slika će sadržati tu oznaku. Kasnije uvek možete dodavati nove oznake.

Slika dijaloga „Uvoz slika i video zapisa“
Slike možete označavati korišćenjem dijaloga ‚‚Uvoz slika i video zapisa“

Dodavanje više oznaka u bilo kom trenutku

Slikama možete dodati oznake u bilo kom slobodnom trenutku kada ste raspoloženi da ih organizujete.

 1. Otvorite Windows foto-galeriju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows foto-galerija.

 2. Kliknite na sliku kojoj želite da dodelite oznaku.

 3. U oknu sa informacijama kliknite na dugme Dodaj oznake.

 4. Otkucajte novu oznaku i pritisnite taster ENTER.

Ponovno korišćenje oznaka prevlačenjem

Kada dobijete nove slike, ne morate svaki put iznova unositi iste oznake. Kliknite na sliku i prevucite je do oznake u oknu za navigaciju da biste primenili postojeću oznaku.

Ne samo da ćete uštedeti vreme na kucanju već i lakše upamtiti imena oznaka prikazom svih oznaka u oknu za navigaciju i tako izbeći davanje sličnih imena slikama. Ako slučajno kreirate tri slične oznake za istu vrstu slike (na primer‚ „cvet“, ‚‚cveće“ i ‚‚biljke“) biće vam teže da vidite srodne slike jednom pretragom.

Pronalaženje slika pomoću oznaka

Pošto ste slikama dodali oznake, za njihovo pronalaženje možete koristiti polje za pretragu. Na primer, ako želite da pronađete sliku sa rođendana od pre dve godine i znate da ste dodali oznake pod imenom „Rođendan“ i „Proslava“, u polje za pretragu otkucajte Rođendan. Biće prikazane sve slike koje u imenu datoteke ili u oznaci imaju ime ‚‚Rođendan“. Možete i da kliknete na oznaku „Rođendan“ u oknu za navigaciju da biste videli samo one datoteke na koje je primenjena oznaka „Rođendan“.

Još jedan savet: Ako kliknete na oznaku „Rođendan“ i još uvek ima previše nesortiranih slika, u polje za pretragu otkucajte Proslava. Sada će se prikazati samo slike sa rođendana na koje je primenjena oznaka ‚‚Proslava“, što sužava broj prikazanih slika.

Napomena

 • Oznake nisu jedini način za prilaganje informacija slikama. Natpise možete dodati i pomoću okvira ‚‚Dodaj naslov“ na dnu okna sa informacijama. Kada vršite pretragu slika pomoću polja za pretragu, slike možete pronaći na potpuno isti način kao i kada ih pronalazite korišćenjem imena datoteka i oznaka.