Rešavanje problema sa USB uređajem

Evo rešenja za najčešće probleme sa USB uređajima.

Prikaži sve

Moj USB uređaj ne radi.

Budući da USB uređaji predstavljaju Plug and Play uređaje, ne možete mnogo toga da uradite da biste ih kontrolisali ili konfigurisali. Windows obično pronalazi uređaje kada se priključe i instalira upravljačke programe ukoliko je potrebno. Ako imate problema sa uređajem nakon priključivanja:

 • Možda postoji problem sa uređajem. Ako je dostupan drugi računar koji radi ispravno, pokušajte da priključite uređaj u taj računar da biste videli da li ćete naići na isti problem. Ako imate isti problem, možda postoji problem sa uređajem. Za više informacija obratite se proizvođaču uređaja.

  Možete proveriti status uređaja i u operativnom sistemu Windows.

  Provera statusa uređaja

  Morate da budete prijavljeni kao administrator da biste izvršili ove korake.

  1. Otvorite upravljač uređajima tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Upravljač uređajima. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  2. Kliknite dvaput na odgovarajuću kategoriju uređaja, a zatim potražite stavku za uređaj sa kojim imate problema.

  3. Kliknite desnim tasterom miša na stavku za USB uređaj, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  4. Izaberite karticu Opšti podaci i pogledajte polje Status uređaja da biste videli da li navodi probleme sa uređajem.

 • Upravljački program za uređaj je neispravan. Kada priključite USB uređaj, računar bi trebalo da učita, a zatim konfiguriše uređaj bez zahtevanja upravljačkog programa za uređaj. Ako računar zatraži upravljački program za uređaj, pogledajte informacije koje su isporučene sa uređajem ili posetite Web lokaciju proizvođača da biste proverili da li je upravljački program dostupan.

 • USB port je možda neispravan. Ako je USB uređaj povezan sa oštećenim portom, uređaj neće raditi. Pokušajte da priključite uređaj na drugi port. Ako su svi USB portovi iskorišćeni, iskopčajte uređaj za koji znate da radi, a zatim priključite uređaj na port koji je taj uređaj koristio.

  Ako je uređaj povezan preko sekundarnog USB čvorišta sa drugim USB uređajima, iskopčajte uređaj iz čvorišta, a zatim priključite uređaj direktno u port na računaru.

 • Drugi USB uređaji možda koriste previše napajanja sa čvorišta. Uređaj koji pokušavate da koristite možda zahteva svo raspoloživo napajanje ili propusni opseg koji računar može da obezbedi. Ako su drugi USB uređaji povezani sa računarom i koriste napajanje sa njega, prvi uređaj možda neće raditi. Ako neki drugi uređaji koriste napajanje sa čvorišta, pokušajte da ih isključite, a zatim proverite da li uređaj radi. Ako ovo rešava problem, bilo bi dobro da nabavite USB čvorište sa sopstvenim napajanjem tako da imate odgovarajuće napajanje za sve uređaje.

Dobijam poruku da je „Hi-speed USB uređaj je priključen na USB čvorište koje nije hi-speed“.

Mnogi USB uređaji, kao što su eksterni čvrsti diskovi i plejeri, zahtevaju brzu USB 2.0 vezu da bi ispravno funkcionisali.

Kako da znam da li računar ima USB 2.0 port?

Mnogi USB uređaji, kao što su eksterni čvrsti diskovi i plejeri, zahtevaju vezu sa računarom koristeći USB 2.0 port. USB 2.0 je brži od prethodnih verzija, što omogućava prenose datoteka velikih količina.

Da biste odredili da li računar ima USB 2.0 port

Morate da budete prijavljeni kao administrator da biste izvršili ove korake.

 1. Otvorite upravljač uređajima tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Upravljač uređajima. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 2. Kliknite dvaput na stavku USB kontroleri.

 3. Ako je reč Poboljšano uključena u bilo kom od kontrolera na listi, računar ima instalirane upravljačke programe za USB 2.0 kontroler.

Izgleda da USB 2.0 portovi ne funkcionišu.

Brzi USB 2.0 portovi možda ne funkcionišu iz istih razloga iz kojih sporiji USB port možda ne funkcioniše. Možda nemate instaliran ispravan upravljački program za portove na računaru ili su portovi neispravni. Ako koristite spoljno USB čvorište priključeno na računar, ono može biti neispravno ili vam mogu nedostajati odgovarajući upravljački programi. Pogledajte upravljač uređajima da biste videli da li USB portovi ili čvorišta ispravno funkcionišu.

 1. Otvorite upravljač uređajima tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Upravljač uređajima. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 2. Kliknite dvaput na stavku Kontroleri univerzalne serijske magistrale i proverite da li svi USB portovi, čvorišta i kontroleri ispravno funkcionišu. Ispred svih uređaja koji ne funkcionišu biće prikazan žuti znak uzvika.

 3. Ako upravljač uređajima prikaže da neki USB portovi, čvorišta ili kontroleri ne funkcionišu, proverite da li postoje ažurirani upravljački programi. Za više informacija pogledajte odeljak Popravljanje ili ažuriranje upravljačkog programa.

Dobijam poruku „Propusni opseg je prekoračen“.

Ako na računaru imate USB video kameru i dobijete poruku „Propusni opseg je prekoračen“, pokušajte da smanjite rezoluciju kamere u programu koji koristite za prikazivanje video protoka. Postavka manje rezolucije obično zahteva manji propusni opseg. Za informacije o tome kako da podesite ovu postavku pogledajte informacije o programu koji koristite za prikazivanje video protoka.

Kada priključim uređaj, opcija „Automatska reprodukcija“ automatski otvara program koji ne želim da koristim.

Izvršite ove korake:

 1. Otvorite opciju automatske reprodukcije tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Automatska reprodukcija.

 2. Da se dijalog ‚‚Automatska reprodukcija“ više ne bi prikazivao, izaberite opciju Ne čini ništa pored uređaja ili diska. Da biste odabrali radnju svaki put kada priključite uređaj ili ubacite disk, izaberite opciju Pitaj me svaki put. Da bi se neki program automatski otvarao svaki put, izaberite ga.