Rešavanje problema sa „zabranom pristupa“ pri otvaranju datoteka ili fascikli

Evo rešenja za uobičajene probleme sa pristupanjem datotekama ili fasciklama.

Prikaži sve

Dobijam poruku koja zabranjuje pristup kada pokušam da otvorim datoteku koju je neko drugi kreirao.

Postoje dve radnje koje možete da izvršite:

 • Proverite dozvole datoteke ili fascikle u kojoj je datoteka sačuvana. Evo na koji način:

  1. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku ili fasciklu, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  2. Izaberite karticu Bezbednost.

  3. U okviru Imena grupa ili korisnika izaberite svoje ime da biste videli dozvole koje imate.

   Da biste otvorili datoteku, morate imati dozvolu za čitanje. Za više informacija o dozvolama pogledajte odeljak Šta su dozvole?

 • Proverite da li je datoteka šifrovana. Evo na koji način:

  1. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku i izaberite stavku Svojstva.

  2. Izaberite karticu Opšti podaci, a zatim kliknite na dugme Više opcija.

   Ako je potvrđen izbor u polju za potvrdu Šifruj sadržaj radi bezbednosti podataka, potreban vam je certifikat koji je korišćen za šifrovanje datoteke da biste je otvorili.

   Trebalo bi da dobijete certifikat od osobe koja je kreirala datoteku. Za više informacija pogledajte odeljak Uvoz ili izvoz certifikata i privatnih ključeva.

  Napomena

  • Sistem šifrovanja datoteka (EFS) nije u potpunosti podržan u operativnim sistemima Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic i Windows Vista Home Premium. U slučaju tih izdanja operativnog sistema Windows, ako imate ključ za šifrovanje ili certifikat, možete da uradite sledeće:

   • Otvorite komandnu liniju i dešifrujte datoteke tako što ćete otkucati Cipher.exe /d na komandnoj liniji (napredni korisnici).

   • Izmenite šifrovanu datoteku.

   • Kopirajte šifrovanu datoteku kao dešifrovanu na čvrsti disk računara.

   • Uvezite EFS certifikate i ključeve.

   • Otvorite komandnu liniju i napravite rezervne kopije EFS certifikata i ključeva tako što ćete otkucati Cipher.exe /d na komandnoj liniji (napredni korisnici).

Dobijam poruku koja zabranjuje pristup kada pokušam da otvorim datoteku koju sam ja kreirao koristeći drugi korisnički nalog.

Postoje dve radnje koje možete da izvršite:

 • Proverite dozvole datoteke ili fascikle u kojoj je datoteka sačuvana. Evo na koji način:

  1. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku ili fasciklu, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  2. Izaberite karticu Bezbednost.

  3. U okviru Imena grupa ili korisnika izaberite svoje ime da biste videli dozvole koje imate.

   Da biste otvorili datoteku, morate imati dozvolu za čitanje. Za više informacija o dozvolama pogledajte odeljak Šta su dozvole?

 • Proverite da li je datoteka šifrovana. Evo na koji način:

  1. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku i izaberite stavku Svojstva.

  2. Izaberite karticu Opšti podaci, a zatim kliknite na dugme Više opcija.

   Ako je potvrđen izbor u polju za potvrdu Šifruj sadržaj radi bezbednosti podataka, potreban vam je certifikat koji je korišćen za šifrovanje datoteke da biste je otvorili.

   Trebalo bi da dobijete certifikat od osobe koja je kreirala datoteku. Za više informacija pogledajte odeljak Uvoz ili izvoz certifikata i privatnih ključeva.

  Napomena

  • Sistem šifrovanja datoteka (EFS) nije u potpunosti podržan u verzijama operativnog sistema Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic i Windows Vista Home Premium. Za ta izdanja operativnog sistema Windows ako imate ključ za šifrovanje ili certifikat, možete da izvršite sledeće:

   • Otvorite komandnu liniju i dešifrujte datoteke tako što ćete otkucati Cipher.exe /d na komandnoj liniji (napredni korisnici).

   • Izmenite šifrovanu datoteku.

   • Kopirajte šifrovanu datoteku kao dešifrovanu na čvrsti disk računara.

   • Uvezite EFS certifikate i ključeve.

   • Otvorite komandnu liniju i napravite rezervne kopije EFS certifikata i ključeva tako što ćete otkucati Cipher.exe /d na komandnoj liniji (napredni korisnici).

Instalirao sam novu verziju sistema Windows i sada ne mogu da otvorim fasciklu.

Ovaj problem može da se pojavi jer su promenjene neke od vaših informacija o korisničkom nalogu, iako korisničko ime i lozinka nisu promenjeni. Moći ćete da rešite problem tako što ćete preuzeti vlasništvo nad fasciklom.

Preuzimanje vlasništva nad fasciklom

 1. Desnim tasterom miša kliknite na fasciklu nad kojom želite da preuzmete vlasništvo, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 2. Izaberite karticu Bezbednost, kliknite na dugme Više opcija, a zatim kliknite na karticu Vlasnik.

 3. Izaberite stavku Uredi. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 4. Izaberite ime osobe kojoj želite da dodelite vlasništvo.

 5. Ako želite da ta osoba bude vlasnik datoteka i potfascikli u ovoj fascikli, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zameni vlasnika na potkontejnerima i objektima.

 6. Kliknite na dugme U redu.