Rešavanje problema sa zvukom u programu Windows Media Center

Evo rešenja za neke uobičajene probleme sa zvukom u programu Windows Media Center.

Prikaži sve

Zašto se muzičke datoteke ne prikazuju u programu Windows Media Center?

Muzika se možda ne pojavljuje u programu Windows Media Center zbog nekog od sledećih razloga:

 • Muzika nije dodata na računar. Možete da ubacite CD u CD-ROM jedinicu i kliknete na dugme Kopiraj CD da biste je dodali na računar.

 • Muzika je dodata na računar ali lokacije muzičke fascikle nisu identifikovane u programu Windows Media Center. Da biste dodali lokacije fascikli, bilo da su na računaru ili u mrežnoj fascikli, koristeći miša na ekranu start pomerite se do dugmeta Muzika, a zatim kliknite na dugme biblioteka muzike. Pogledajte odeljak Dodavanje datoteka digitalnih medija.

 • Lokacija fascikle koja sadrži muziku nije trenutno dostupna jer se nalazi na mreži koja je isključena, računar nije povezan sa mrežom ili mrežna lokacija koja sadrži muziku nije dostupna u tom trenutku. Uverite se da su svi računari uključeni i povezani sa mrežom.

Zašto se informacije o albumu ili omot albuma ne prikazuju?

Informacije o albumu ili omot albuma se možda neće prikazivati u programu Windows Media Center jer informacije o albumu i omot albuma nisu bili dostupni kada ste album kopirali na računar. Uverite se da je računar povezan sa Internetom kada kopirate albume na računar. Zatim pokušajte da pomoću programa Windows Media Player preuzmete dostupne informacije o albumu, uključujući i omot albuma. Za više informacija o dodavanju ili promeni omota albuma u programu Windows Media Player, pogledajte odeljak Dodavanje ili promena omota albuma u programu Windows Media Player.

Ponekad se omot albuma neće prikazati jer je u nepodržanom formatu datoteke. Windows Media Player možete da koristite za preuzimanje drugog omota albuma u drugom formatu datoteke. (Da biste to uradili, pogledajte odeljak Dodavanje ili promena omota albuma u programu Windows Media Player.) Možete takođe da preuzmete odgovarajući kodek za taj format datoteke. (U programu Windows Media Player kliknite na dugmad Alatke, Preuzimanje, a zatim kliknite na dugme Preuzmi dodatne komponente.)

Da biste došli do programa Windows Media Player, izvršite sledeće radnje:

 1. U programu Windows Media Center kliknite na dugme Umanji  Slika dugmeta „Umanji“.
 2. Kliknite na dugme Start  Slika dugmeta „Start“ na traci zadataka na traci zadataka, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.

Zašto se prikazuje greška za kodek kada pokušam da reprodukujem muziku?

Ako dobijete grešku za kodek prilikom reprodukcije audio datoteke, pokušajte da otvorite datoteku u programu Windows Media Player. Ako ste Windows Media Player konfigurisali da automatski preuzima kodeke i ako je ispravan kodek dostupan, biće preuzet kada pokušate da otvorite audio datoteku u programu Windows Media Player. Morate da budete povezani sa Internetom da biste preuzeli kodek.

Da biste za ovo koristili program Windows Media Player, izvršite sledeće radnje:

 1. U programu Windows Media Center kliknite na dugme Umanji  Slika dugmeta „Umanji“.
 2. Kliknite na dugme Start  Slika dugmeta „Start“ na traci zadataka na traci zadataka, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
 3. U meniju Alatke izaberite stavku Preuzimanje, a zatim kliknite na dugme Preuzmi dodatne komponente.

Zašto nema zvuka?

Zvuka možda nema zbog nekoliko razloga. Izvršite neku od sledećih radnji:

 • Proverite da zvuk nije previše utišan tako što ćete pojačati zvuk (kliknite na dugme VOL+  Slika dugmadi za kontrolu jačine zvuka).
 • Proverite da ton nije prigušen. (Kliknite na dugme Priguši ton  Slika dugmeta „Priguši ton“ da biste omogućili zvuk.)
 • Uverite se da su zvučnici povezani sa odgovarajućim vezama na računaru i da ispravno rade.

 • Proverite da li nije potrebno podešavanje Microsoft Windows sistemske jačine zvuka. Za više informacija o podešavanju jačine zvuka na Kontrolnoj tabli, pogledajte odeljak Podešavanje jačine zvuka zvučnika.

 • Uverite se da je u DVD postavkama napravljen odgovarajući izbor. (Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, DVD, Jezik DVD-a, a zatim kliknite na dugme ili + u okviru stavke Audio zapis.)

  Da bi zvuk radio kako je očekivano, možda će biti potrebno da konfigurišete postavke Zvuk DVD-.

 • Pokušajte da konfigurišete zvučnike pomoću stavke Podešavanje zvučnika u programu Windows Media Center. (Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, Opšte postavke, Podešavanje programa Windows Media Center, a zatim kliknite na dugme Podešavanje zvučnika.)

 • Uverite se da je zvučna kartica prepoznata i da ima najnovije upravljačke programe. Pogledajte odeljke Ažurirani upravljački programi i Otvaranje upravljača uređajima.

Zašto se muzička datoteka ne reprodukuje?

Muzička datoteka se možda neće reprodukovati u programu Windows Media Center zbog nekog od sledećih razloga:

 • Datoteka je u nepodržanom formatu datoteke. Pogledajte odeljak Podržani tipovi datoteka.

 • Datoteka je možda oštećena.

 • Datoteka je možda na mrežnoj lokaciji koja je trenutno nedostupna. Uverite se da su svi računari uključeni i povezani sa mrežom.

 • Računar možda nema ažurirana prava na korišćenje medija da bi reprodukovao datoteku. Windows Media Center će vas upitati da preuzmete prava na korišćenje medija pre nego što započnete reprodukciju datoteke.

Zašto se audio CD ne reprodukuje?

CD se možda ne reprodukuje jer je CD-ROM jedinica onemogućena. Proverite da li je CD-ROM jedinica omogućena. Za informacije o tome kako da omogućite CD-ROM jedinicu, pogledajte odeljak Otvaranje upravljača uređajima.

Takođe, CD se možda neće automatski pokrenuti ako je funkcija „Automatska reprodukcija“ isključena u Windows postavkama. Za više informacija pogledajte odeljak Promena postavki opcije „Automatska reprodukcija“.

Kako mogu da promenim program koji automatska reprodukcija otvara prilikom priključivanja uređaja ili ubacivanja diska?

Izvršite ove korake:

 1. Otvorite opciju automatske reprodukcije tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Automatska reprodukcija.

 2. Da se dijalog ‚‚Automatska reprodukcija“ više ne bi prikazivao, izaberite opciju Ne čini ništa pored uređaja ili diska. Da biste odabrali radnju svaki put kada priključite uređaj ili ubacite disk, izaberite opciju Pitaj me svaki put. Da bi se neki program automatski otvarao svaki put, izaberite ga.