Rešavanje problema sa preuzimanjem Vodiča u programu Windows Media Center

Ako računar nema TV karticu, potrebna je opcionalna analogna ili digitalna TV kartica da bi se TV program reprodukovao i snimao u programu Windows Media Center.

Evo rešenja za neke uobičajene probleme sa preuzimanjem Vodiča u programu Windows Media Center.

Prikaži sve

Zašto je preuzimanje Vodiča bilo neuspešno?

Preuzimanje može da se završi neuspešno kada instalirate Vodič ili kada preuzimate ažurirane rasporede Vodiča. Slede mogući razlozi problema:

 • Računar nije povezan sa Internetom ili ne može da se poveže koristeći Internet vezu određenu za Windows Media Center računar.

  Ako se računar povezuje sa Internetom koristeći pozivnu vezu, uverite se da je pozivna veza ispravno konfigurisana tako da najnoviji podaci Vodiča mogu da se preuzmu. Za informacije o tome kako se pozivna veza konfiguriše za upotrebu sa programom Windows Media Center pogledajte odeljak Rešavanje problema sa Internet vezom.

 • Server Vodiča nije dostupan ili privremeno ne radi. Ako se instalacija Vodiča prethodno uspešno završila, Windows Media Center će ponovo pokušati dnevno preuzimanje.

 • Dobavljač usluga Vodiča nema dostupne informacije iz Vodiča za vašu lokaciju.

Zašto su informacije iz Vodiča netačne?

Ako je netačan broj kanala, možda ćete želeti da navedete drugi skup rasporeda Vodiča u podešavanjima Vodiča. Međutim, ako nekoliko kanala u Vodiču ne prikazuje ispravne informacije za mrežu i programe, možete da uredite brojeve kanala, promenite raspored ili dodate raspored za kanal na sledeći način:

Uređivanje brojeva kanala

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, Vodič, Uredi kanale, a zatim kliknite na dugme Uredi brojeve. Oznaka potvrde pored stavke Uredi brojeve označava da možete da uređujete kanale. (Opcionalno) Kliknite na dugme Vrati na podrazumevane vrednosti da biste uklonili sve promene rasporeda Vodiča. Kada izaberete funkciju Vrati na podrazumevane vrednosti, ona uključuje sve dostupne kanale i vraća podrazumevano mapiranje rasporeda.

  Dugme Uredi brojeve se ne prikazuje na ekranu Uredi kanale ako primate TV signal tipa PAL, SECAM ili DVB-T. Ako na ekranu ne vidite dugme Uredi brojeve, pređite na sledeću proceduru nazvanu Promena ili dodavanje rasporeda kanala koja pokriva vazdušni digitalni TV, PAL i Samo DVB-T.

 2. Koristite tastere sa strelicama da biste se pomerali kroz listu i pronašli broj kanala koji želite da promenite. Kako birate svaki kanal, tako unutrašnji prozor prikazuje taj kanal.

  Ilustracija umetnutog prozora
  Ilustracija unutrašnjeg prozora
 3. Unesite novi broj kanala. Ako koristite tastaturu, uverite se da je uključen taster NumLock.

 4. Događa se nešto od sledećeg:

  • Novi broj kanala je prihvaćen.

  • Novi broj kanala već postoji u rasporedu i od vas se traži da rešite neusaglašenost.

   Ako uređujete više brojeva kanala, kliknite na dugme Sortiraj listu da biste listu sortirali numerički po broju kanala i pregledali nove rasporede.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj kada dovršite promene da biste se vratili na ekran postavke Vodiča.

Promena ili dodavanje rasporeda kanala (vazdušni ili kablovski digitalni TV, PAL i Samo DVB-T)

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, Vodič, a zatim izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Kliknite na dugme Uredi rasporede digitalnog TV-a ako uređujete kanal čiji TV signal je digitalnog tipa.

  • Kliknite na dugme Dodaj rasporede kanalu ako uređujete kanal čiji je TV tip signala PAL ili DVB-T.

 2. Izaberite kanal za koji želite da dodate ili promenite raspored.

 3. Na prikazanoj listi kliknite na raspored Vodiča koji odgovara tom kanalu. Nastavite sa dodavanjem rasporeda po potrebi.

 4. Kada dovršite promene, kliknite na dugme Sačuvaj da biste se vratili na opciju postavke Vodiča.

Izbor drugog skupa rasporeda Vodiča

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, Vodič, a zatim kliknite na dugme Podešavanje rasporeda Vodiča.

 2. Sledite uputstva na ekranu da biste izabrali novi raspored kanala.

  Ako niste sigurni kog dobavljača TV usluga da izaberete, za više informacija proverite mesečni račun za kablovsku televiziju.

Zašto informacije nisu dostupne u Vodiču?

Informacije iz Vodiča se preuzimaju periodično preko Interneta od dobavljača usluga rasporeda Vodiča. Obaveštenje „Nema dostupnih podataka“ u Vodiču dobijate ako se dogodi nešto od sledećeg:

 • Windows Media Center ne može duže vreme da se poveže sa Internetom i preuzme nove informacije iz Vodiča, a prethodno preuzete informacije Vodiča su oštećene ili istekle. Za više informacija pogledajte odeljak Rešavanje problema sa Internet vezom.

 • Dobavljač usluga rasporeda Vodiča nema dostupne informacije iz Vodiča za vašu lokaciju. Za više informacija pogledajte odeljak Preuzimanje ažuriranih rasporeda Vodiča.

Zašto nedostaju rasporedi Vodiča za kanale digitalnog TV-a?

Ako standardni TV program primate preko dobavljača satelitskog TV-a i ako niste pretplaćeni na lokalne kanale, moguće je da TV rasporedi Vodiča za standardni TV ne uključuju paket lokalnih kanala. Pošto se rasporedi digitalnog TV-a uglavnom izvode iz lokalnih rasporeda, ukoliko nemate rasporede Vodiča lokalnog standardnog TV-a nećete imati ni rasporede odgovarajućih digitalnih TV kanala koji se emituju vazdušnim putem.

Da biste dobili rasporede za digitalne TV kanale, možete ponovo da konfigurišete deo Vodiča koji se bavi standardnim TV-om i da odaberete drugog dobavljača TV usluga koji uključuje lokalne kanale. Dodavanjem lokalnih kanala, digitalni TV kanali će biti usaglašeni sa odgovarajućim informacijama iz Vodiča za lokalne kanale koji su sada uključeni u Vodič. Da biste ponovo konfigurisali Vodič, pogledajte odeljak Podešavanje rasporeda Vodiča za korišćenje u programu Windows Media Center.

Zašto rasporedi Vodiča ne odgovaraju kanalima koje primate?

Možete da pokušate da izaberete novi region i novi poštanski broj da biste dobili tačnije rasporede Vodiča, čak iako nisu posebno navedeni za vaš region. Uradite sledeće da biste promenili region i poštanski broj:

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, Vodič, a zatim kliknite na dugme Podešavanje rasporeda Vodiča.

 2. Bićete upitani da potvrdite region. Kliknite na dugme Ne, želim da izaberem drugi region i sledite uputstva da biste izabrali drugi region. Dovršite konfigurisanje Vodiča novim izborom rasporeda Vodiča koji više odgovaraju kanalima koje primate.

Šta se događa ako se prikaže greška 20, 21, 22, 23, 24, 25 ili 82?

Ako dobijete obaveštenje o grešci 20, 21, 22, 23, 24, 25 ili 82, došlo je do greške u obradi koja je izazvala neuspešno preuzimanje Vodiča. Ponovo pokrenite računar i pokušajte ponovo da preuzmete ažurirane rasporede Vodiča. Ako Windows Media Center računar nikako ne uspeva da preuzme Vodič zbog greške u obradi, za pomoć se obratite proizvođaču računara.

Šta da radim ako postoji problem sa Internet vezom?

Uverite se da koristite ispravnu Internet vezu. Za više informacija pogledajte odeljak Rešavanje problema sa Internet vezom.