Rešavanje problema sa uvozom video zapisa

Evo rešenja za neke uobičajene probleme sa uvozom video zapisa sa digitalne video (DV) kamere.

Prikaži sve

Moj računar ne pronalazi digitalnu video (DV) kameru kada je priključim. Zašto?

Ovo može da se dogodi zbog sledećih razloga:

 • DV kamera nije uključena.

 • DV kamera se nalazi u stanju pripravnosti. Neke DV kamere će ući u stanje pripravnosti ako se DV kamera nalazi u režimu snimanja (Camera) sa ubačenom trakom a nijedan video ili audio zapis se ne šalje na kameru ili sa nje.

Da biste otklonili problem, izvršite neku od sledećih radnji, a zatim pokušajte ponovo:

 • Proverite da li je DV uređaj pravilno povezan sa računarom pomoću IEEE 1394 ili USB 2.0 veze.

 • Proverite da li je DV kamera uključena i da li se nalazi u VCR režimu (reprodukcija).

 • Isključite DV kameru, a zatim je ponovo uključite u VCR režimu (reprodukcija).

Kada pokušam da uvezem čitav video zapis sa video trake, dobijam poruku o grešci koja me obaveštava da se u DV kameri ne nalazi traka. Šta treba da uradim?

Uverite se da je video traka pravilno umetnuta u DV kameru, a zatim proverite da li je mehanizam za ubacivanje trake u potpunosti zatvoren. Pokušajte da ponovite uvoz video zapisa.

Dobijam grešku koja kaže da video datoteka prekoračuje ograničenje veličine FAT32 sistema datoteka od 4 gigabajta. Šta to znači i kako mogu da otklonim problem?

Ovaj poruka se pojavljuje ako hvatate video zapis sa visokim postavkama kvaliteta na volumen ili na particiju koja koristi FAT32 sistem datoteka. Ovaj sistem datoteka koriste MS-DOS i drugi Windows operativni sistemi da bi organizovali datoteke i upravljali njima.

Da biste otklonili ovaj problem, izvršite neku od sledećih radnji:

 • Smanjite količinu video zapisa koji uvozite korišćenjem funkcije „Uvezi video“.

 • Odaberite postavku za niži kvalitet uvezenog video zapisa.

 • Ako čvrsti disk na računaru ima više particija i ako je jedna formatirana pomoću NTFS sistema datoteka, vratite se u funkciju „Uvezi video“, a zatim video zapis sačuvajte na toj particiji.

 • Konvertujte sistem datoteka da koristi NTFS sistem datoteka koji nema ograničenje veličine datoteka.

  1. Zatvorite sve otvorene aplikacije.

  2. Konvertujte sistem datoteka tako da koristi NTFS sistem datoteka. Da biste saznali više o tome, pogledajte odeljak Konvertovanje čvrstog diska ili particije u NTFS format.

Ne vidim opcije za uvoz video zapisa sa video trake, a u funkciji „Uvezi video“ se prikazuje video zapis koji ide uživo. Šta mogu da uradim da bih otklonio ovaj problem?

Prebacite DV kameru iz režima snimanja (Camera) u režim reprodukcije (VCR), a zatim ponovo pokrenite funkciju „Uvezi video“. Sada bi u funkciji „Uvezi video“ trebalo da imate opciju za uvoz video zapisa sa video trake.

Kada sa DV kamere uvozim video zapis koji ide uživo, posle određenog vremena video zapis koji ide uživo stane i dobijam poruku o grešci koja me obaveštava da kamera nije povezana sa računarom. Šta mogu da uradim da bih otklonio ovaj problem?

DV kamera se možda nalazi u stanju pripravnosti. Neke DV kamere će ući u stanje pripravnosti ako se DV kamera nalazi u režimu snimanja (Camera) sa ubačenom trakom a nijedan video ili audio zapis se ne šalje na kameru ili sa nje. Kada uvozite video zapis koji ide uživo pomoću funkcije „Uvezi video“, uklonite video traku iz kamere pre pokretanja funkcije „Uvezi video“.

Kada uvozim video zapis pomoću funkcije „Uvezi video“, u uvezenoj video datoteci slike su propuštene i nedostaju. Šta mogu da uradim da bih sprečio propuštanje slika?

Da biste sprečili propuštanje slika, pokušajte da izvršite neku od sledećih radnji:

 • Defragmentirajte čvrsti disk. Za više informacija o defragmentatoru diska pogledajte odeljak Poboljšavanje performansi defragmentacijom čvrstog diska .

 • Zatvorite programe koji su pokrenuti kada hvatate video zapis. Programi koji zahtevaju pristup čvrstom disku mogu usporiti disk prilikom uvoza video zapisa, što može dovesti do propuštenih slika.

 • U funkciji „Uvezi video“ odaberite postavku za niži kvalitet video zapisa kada uvozite video zapis sa DV kamere.

 • Ako je moguće, nadogradite računar. Pošto uređivanje video zapisa u velikoj meri opterećuje sistem, nadogradnja računara nekom od sledećih komponenti može sprečiti propuštene slike prilikom uvoza video zapisa: brži procesor, čvrsti disk ili više memorije.

Zašto nije moguć uvoz video zapisa sa Web kamere ili analognog video izvora?

Funkcija „Uvezi video“ ne podržava uvoz video zapisa sa Web kamere ili analognog video izvora, poput VCR-a. Da biste koristili video zapis sa Web kamere, za snimanje video zapisa na računar možete da koristite softver koji ste dobili uz kameru.