Rešavanje problema sa Internet vezom

Rešavanje problema sa Internet vezom može biti zahtevno zbog mnoštva mogućih uzroka. Prvo, pokušaje da izvršite ove korake:

 • Otvorite opciju „Dijagnostika mreže“ tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na ikonu mreže na sistemskoj traci poslova, a zatim izabrati stavku Ustanovi i otkloni problem.

 • Uverite se da su svi kablovi povezani (na primer, uverite se da je modem povezan sa ispravnim telefonskim konektorom ili kablovskom vezom, direktno ili putem rutera).

 • Uspostavite početne vrednosti modema i rutera. Uklonite kabl za napajanje iz modema i/ili rutera, sačekajte makar 10 sekundi, a zatim priključite modem i/ili ruter nazad.

 • Proverite ruter. Zbog novih mrežnih funkcija u operativnom sistemu Windows Vista, neki stariji mrežni ruteri nisu u potpunosti kompatibilni sa operativnim sistemom Windows Vista i mogu prouzrokovati probleme.

Ako ovi koraci ne reše problem, potražite određeni problem na sledećoj listi.

Prikaži sve

Ne mogu da se povežem sa Internetom preko DSL (digitalna pretplatnička linija) veze širokog propusnog opsega ili kablovske veze.

 • Uverite se:

  • Da je modem uključen.

  • Da je Ethernet kabl ispravno priključen u Ethernet port na modemu i računaru. Da svaki kraj Ethernet kabla izgleda ovako:

   Ilustracija Ethernet kabla
   Ethernet kabl
  • Da je telefonska linija ispravno priključena u modem i telefonski konektor.

  • Da ne koristite DSL filter između telefonskog konektora i modema.

 • Proverite svetla na modemu. Ona nekad mogu ukazati na izvor problema – da li je to Ethernet veza, napajanje do modema ili DSL ili kablovska veza.

 • Oštećenje Winsock-a može dovesti do problema sa povezivanjem. Da biste to popravili, otvorite stavku „Mrežna dijagnostika“:

  • Otvorite opciju „Dijagnostika mreže“ tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na ikonu mreže na sistemskoj traci poslova, a zatim izabrati stavku Ustanovi i otkloni problem.

  Više informacija potražite u članku Kako utvrditi Winsock2 oštećenje i oporaviti se od njega na Microsoft Veb lokaciji.

 • Tražite dobavljaču Internet usluga (ISP) da potvrdi:

  • Da serveri rade ispravno.

  • Da imate ISP korisnički nalog i pristup ISP uslugama.

Ne mogu da se povežem sa Internetom pomoću pozivne veze ili se veza prekida.

 • Uverite se da pozivate ispravan broj, uključujući sve potrebne pristupne brojeve (na primer 9) i da broj nije zauzet.

 • Uverite se da telefonski konektor radi. Da biste to proverili, priključite ispravan telefon i pogledajte da li ima slobodnog signala.

 • Uverite se da je telefonski kabl priključen u „linijski“ konektor na modemu, a ne u „telefonski“ konektor.

 • Uverite se da telefonski kabl nije oštećen tako što ćete priključiti ispravan telefon u „telefonski“ konektor modema. Ako postoji slobodni signal, telefonski kabl je ispravan.

 • Ako imate poziv na čekanju, pokušajte da ga onemogućite, a zatim ponovo pokušajte da se povežete.

 • ISP je možda prekinuo vezu ukoliko neko vreme niste komunicirali sa Veb lokacijom. Pokušajte ponovo da se povežete.

 • Ako je neko podigao slušalicu dok ste bili na mreži, veza je možda automatski prekinuta. Pokušajte ponovo da se povežete.

 • Većina pozivnih modema radi samo sa analognim telefonskim linijama. Proverite da li imate instalirane analogne telefonske linije ili, ako imate instalirane digitalne telefonske linije, proverite da li računar ima digitalni modem.

 • Uverite se da modem ispravno radi. Za više informacija pogledajte informacije koje ste dobili sa modemom ili posetite Veb lokaciju proizvođača.

 • Obratite se telekomunikacionom preduzeću da biste proverili kvalitet linije.

 • Ako računar ima dve mrežne veze, mrežni softver mora odabrati vezu koju će koristiti za mrežni saobraćaj. Mrežni softver bira vezu koja ima najbolje performanse. Ako veza A ima vezu sa Internetom, ali spore performanse, a veza B nema vezu sa Internetom, ali ima bolje performanse lokalne mreže, mrežni softver će usmeriti mrežni saobraćaj preko veze B. To znači da nećete moći da posećujete Veb lokacije, a ikona umrežavanja i dijagram mreže u Centru za mrežu i deljenje izvestiće da imate samo lokalnu vezu (bez Interneta). Ovo je ispravno, ali to nije ono što želite. Da biste nametnuli da računar koristi vezu A – vezu koja ima vezu sa Internetom – prekinite vezu B i pokušajte ponovo.

Mogu da posetim samo neke Veb lokacije.

Evo nekih mogućih uzroka tog problema:

 • Pregledač možda pokušava da se poveže preko proxy servera. Ako je tako, pokušajte da se povežete sa isključenim proxy serverom. Više informacija potražite u članku Promena proxy postavki u programu Internet Explorer .

 • Postavke veze pregledača možda nisu ispravne. Više informacija potražite u članku Internet Explorer Postavke veza: preporučene veze .

 • Ruter možda pokušava da koristi proxy za DNS zahteve, ali ne uspeva. Pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz ruter za uputstva o onemogućavanju upotrebe proxyja za DNS.

Internet veza je previše spora.

Mnoštvo faktora može uticati na brzinu Internet veze. Više informacija potražite u članku Zašto je moja Internet veza toliko spora?

Ne mogu da se povežem sa radnim mestom putem Interneta od kuće (ili sa druge lokacije).

 • Uverite se da ste ime servera virtuelne privatne mreže (VPN) otkucali tačno onako kako vam ga je obezbedio administrator mreže.

 • Da bi VPN veza radila, morate imati aktivnu Internet vezu.

 • Ako je modem eksterni, uverite se da je napajanje modema uključeno.

 • Obratite se administratoru mreže da biste se uverili da imate odgovarajuće dozvole za vezu i domen na serveru za daljinski pristup.

 • To bi mogao biti problem sa certifikatom. Obratite se administratoru mreže za pomoć.

 • VPN veza neće da radi sa aktivnim Winsock proxy klijentom. Obratite se administratoru mreže da biste se uverili da Winsock proxy klijent nije omogućen.

 • Ako znate IP adresu veb lokacije (na primer: 131.107.10.25), otkucajte je u traku adrese Veb pregledača i pritisnite dugme „ENTER“. Ako to uspe, verovatno je u pitanju problem sa Domain Name System (DNS) razrešavanjem. Obratite se administratoru mreže za pomoć.

 • Ako imate poseban softver koji je potreban ili instaliran od strane vašeg radnog mesta, to bi mogao biti deo problema. Obratite se administratoru mreže za pomoć.

 • Ako znate IP adresu VPN servera (na primer: 131.107.10.25), otkucajte tu adresu za VPN vezu, a zatim pritisnite dugme „ENTER“. Ako to uspe, verovatno postoji problem sa DNS razrešavanjem. Obratite se administratoru mreže za pomoć.

 • Možda postoji problem sa serverom sa kojim pokušavate da se povežete. Obratite se administratoru mreže za pomoć.

Kad pokušam da se povežem pomoću VPN veze dobijam poruku u kojoj piše: „Lokalni računar ne podržava šifrovanje“ i označena je kodom 741.

To može da se desi kada se šifrovanje koje računar koristi ne podudara sa šifrovanjem koje koristi VPN server. Da biste promenili postavke za šifrovanje tako da računar koristi preporučenu postavku 3DES, pratite ove korake:

 1. Otvorite Centar za mrežu i deljenje tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mreža i Internet, a zatim izabrati stavku Centar za mrežu i deljenje.

 2. Izaberite stavku Poveži se sa mrežom.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na VPN vezu, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 4. Izaberite karticu Bezbednost, izaberite stavku Napredno (prilagođene postavke), a zatim izaberite stavku Postavke.

 5. U dijalogu „Napredne postavke bezbednosti“, u okviru stavke „Šifrovanje podataka“, izaberite stavku Šifrovanje maksimalne snage (prekini vezu ako server odbije), a zatim kliknite dvaput na dugme U redu.

 6. Izaberite stavku Poveži da biste ponovo probali da se povežete.