Rešavanje problema sa tastaturom

Evo rešenja za uobičajene probleme sa tastaturama.

Prikaži sve

Moja tastatura uopšte ne radi.

Pokušajte da izvršite nekoliko sledećih radnji:

 • Uverite se da je tastatura pravilno povezana sa računarom. Ako se vaša tastatura povezuje sa USB portom, pokušajte da iskopčate tastaturu i priključite je na drugi USB port.

  Ilustracija tipičnog USB kabla i porta
  Tipičan USB kabl i port
 • Mnoge bežične tastature zahtevaju posebne upravljačke programe da bi ispravno funkcionisale. Uverite se da ste instalirali softver isporučen sa tastaturom. Ako koristite uređaj sa omogućenom Bluetooth vezom za tastaturu, pogledajte odeljak Podešavanje uređaja sa omogućenom Bluetooth vezom.

 • Pokušajte da priključite tastaturu na drugi računar. Ako još uvek ne radi, možda je pokvarena. Možete kupiti novu tastaturu ili, ako je garancija za tastaturu još uvek važeća, možete je zameniti novom kod proizvođača.

Upozorenje

 • Isključite računar pre nego što priključite ili iskopčate tastaturu koja se priključuje na PS/2 port.

‍‍Windows ne prepoznaje tastaturu ili ne prepoznaje pojedine tastere.

Upravljački program za tastaturu možda nedostaje ili treba da se ažurira. Ako ste uz tastaturu dobili disk sa softverom, ubacite ga u računar da biste ponovo instalirali upravljački program. U suprotnom, sledite ove korake da biste ažurirali upravljački program.

 1. Otvorite stavku „Tastatura“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Tastatura.

 2. Izaberite karticu Hardver, pronađite tastaturu koju koristite, a zatim kliknite dvaput na nju.

 3. Izaberite karticu Upravljački program, kliknite na dugme Ažuriraj upravljački program, a zatim sledite uputstva.

 4. Ako od vas bude zatraženo da ponovo pokrenete računar, uradite to.

Pojedini tasteri se zaglavljuju ili ne mogu ispravno da se pritisnu.

Okrenite tastaturu naopačke i lagano je protresite. Tako ćete ukloniti nataložene otpatke koji mogu sprečavati ispravno funkcionisanje tastera.

Možete upotrebiti i vazduh pod pritiskom da biste očistili prašinu iz teško dostupnih prostora ispod tastera.

Znakovi koje kucam ne odgovaraju onima koji se pojavljuju na ekranu.

Kodni raspored je možda podešen za jezik koji se razlikuje od onog koji želite da koristite. Pogledajte odeljak Promena rasporeda tastera na tastaturi za uputstva o promeni rasporeda tastera na tastaturi tako da odgovara jeziku koji želite da koristite.

Ako ovo ne reši problem, pokušajte da priključite tastaturu na drugi računar. Ako još uvek ne radi, možda je pokvarena i treba da bude zamenjena.

Tasteri SHIFT, CTRL, ALT ili taster sa Windows logotipom ne rade kako je očekivano.

Možda ste aktivirali funkciju pristupačnosti „Lepljivi tasteri“. Da biste saznali kako da onemogućite lepljive tastere, pogledajte odeljak Lakše korišćenje tastature.