Rešavanje problema sa niskim kvalitetom bežičnog signala

Ako bežična mreža ima nisku jačinu signala, prenos informacija na mreži može biti spor ili možda nećete moći da pristupite određenim delovima mreže. Evo rešenja za neke uobičajene probleme sa niskim kvalitetom bežičnog signala.

Prikaži sve

Računar se nalazi predaleko od bežične mrežne skretnice ili pristupne tačke.

Sa 802.11b ili 802.11g mrežnim skretnicama i pristupnim tačkama, najveći domet je do 150 stopa (46 metara) u zatvorenom prostoru i 300 stopa (92 metara) na otvorenom. Sa 802.11a mrežnim skretnicama i pristupnim tačkama, najveći domet je 50 stopa (15 metara) u zatvorenom prostoru i 100 stopa (30 metara) na otvorenom. Ovi dometi se odnose na optimalne uslove bez smetnji. Uverite se da se računar nalazi unutar dometa i što je moguće bliže mrežnoj skretnici ili pristupnoj tački. Ukoliko je računar prenosni, premeštajte ga da biste utvrdili domet bežičnog signala i najbolje mesto za postavljanje računara.

Ukoliko se ne možete približiti mrežnoj skretnici ili pristupnoj tački, možda ćete želeti da razmotrite kupovinu i instaliranje eksterne antene za adapter bežične mreže. Mnogi adapteri bežične mreže su podešeni tako da im možete priključiti eksternu antenu, što će obezbediti bolji prijem od ugrađene antene. Pogledajte informacije koje ste dobili sa adapterom bežične mreže da biste videli da li možete da instalirate dodatnu antenu.

Bežična mrežna skretnica ili pristupna tačka su isključene ili ne rade ispravno.

Pokušajte da uradite dve stvari:

  • Uverite se da su mrežna skretnica ili pristupna tačka uključene i da je svetlo bežičnog signala upaljeno.

  • Vratite mrežnu skretnicu ili pristupnu tačku na prethodne vrednosti isključivanjem, sačekajte najmanje 10 sekundi, a zatim je ponovo uključite.

Ukoliko nemate pristupnu tačku ili ne upravljate mrežom, obratite se administratoru mreže.

Dolazi do smetnji od drugih uređaja.

Ako imate 802.11b ili 802.11g mrežni hardver, on koristi frekvenciju od 2,4 gigaherca (GHz). Drugi uređaji koji koriste ovu frekvenciju uključuju mikrotalasne pećnice i bežične telefone. Ako imate 802.11a mrežni hardver, on koristi frekvenciju od 5 GHz. Neki bežični telefoni takođe koriste ovu frekvenciju. Ovi uređaji mogu da izazovu smetnje između računara i mreže.

Postoje dve radnje koje možete da izvršite u ovoj situaciji:

  • Ako se u blizini računara nalaze uređaji poput navedenih, privremeno ih isključite ili udaljite.

  • Promenite postavke mrežne skretnice ili pristupne tačke da biste koristili drugi bežični kanal ili postavite kanal da se automatski bira ukoliko je postavljen na određeni broj kanala. Ponekad, jedan bežični kanal ima bolju vezu od drugih. U Sjedinjenim Državama i Kanadi možete koristiti kanale 1, 6 i 11. Pogledajte informacije koje ste dobili sa pristupnom tačkom ili mrežnom skretnicom za uputstva o postavljanju kanala bežičnog signala.

Mreža koju tražite je podešena tako da ne emituje ime mreže (SSID).

Bežične mrežne skretnice i pristupne tačke se mogu podesiti da ne emitujuime mreže. U tom slučaju, možete otkriti da je mreža u dometu (kako biste se povezali sa njom) ukoliko ste se ranije povezivali sa njom ili se možete povezati ručno sa mrežom pomoću SSID-a (service set identifier). Da biste se povezali sa mrežom koja ne emituje, izvršite sledeće korake:

  1. Otvorite opciju „Povezivanje sa mrežom“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Povezivanje.

  2. Kliknite na dugme Podesi vezu ili mrežu.

  3. Izaberite stavku Poveži se ručno sa bežičnom mrežom, a zatim otkucajte informacije o mreži.

    Mreža će se dodati na listu mreža i biće dostupna za povezivanje kada računar bude u dometu mreže.