Rešavanje problema sa monitorom i grafičkom karticom

Problemi sa prikazom su među najčešćim problemima sa kojima se ljudi susreću prilikom nadogradnje operativnog sistema Windows ili računara. Evo rešenja za neke uobičajene probleme sa prikazom.

Prikaži sve

Kako da utvrdim šta izaziva moj problem sa prikazom?

Prikaz računara se sastoji od dva elementa hardvera: grafičke kartice (poznate i kao video kartica), koja je instalirana unutar računara i video monitora na kojem vidite sav tekst i grafiku koju prikazuju programi. Windows koristi upravljačke programe za rad sa ovim hardverskim uređajima. Do većine problema sa prikazom dolazi zato što su upravljački programi neispravni, oštećeni ili nedostaju. Otkazivanje hardvera ili neispravna instalacija čine drugi skup problema, a i spoljašnji faktori takođe mogu izazvati probleme sa prikazom.

Ukoliko ste upravo instalirali Windows ili ste zamenili grafičku karticu i imate problema, najverovatniji uzrok je neispravan upravljački program grafičke kartice ili njegovo odsustvo. Uz većinu grafičkih kartica dolazi disk koji sadrži upravljačke programe i drugi softver. Pre nego što instalirate grafičku karticu, pogledajte informacije koje ste dobili uz nju da biste bili sigurni da podržava trenutnu verziju operativnog sistema Windows. Ukoliko ne podržava, posetite Web lokaciju proizvođača i preuzmite najažurniji upravljački program za svoju verziju operativnog sistema Windows. Za više informacija o upravljačkim programima pogledajte odeljak Šta je upravljački program?

Kako da saznam koju vrstu grafičke kartice ima moj računar?

  • Otvorite opciju „Postavke ekrana“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, izabrati stavku Personalizacija, a zatim izabrati stavku Postavke ekrana.

    Ovde možete saznati koju vrstu grafičke kartice i monitora računar ima. Za više informacija o grafičkim karticama pogledajte odeljak Grafičke kartice: najčešća pitanja.

Koju vrstu monitora imam?

Postoje dva osnovna tipa monitora: CRT (katodna cev) monitori i LCD (ekran sa tečnim kristalima) monitori. Oba tipa proizvode oštre slike, ali prednost LCD monitora je ta što su mnogo tanji i lakši. CRT monitori su veći, teži, zahtevaju više prostora na radnoj površini i stvaraju veću toplotu od LCD modela.

Ako treba da ažurirate Windows upravljački program uređaja za monitor, potrebno je da znate brend i model monitora koji su obično odštampani na nalepnici na zadnjem ili donjem delu monitora.

Zašto moj monitor pokazuje samo ograničene rezolucije?

Kada se Windows instalira, on pokušava da identifikuje hardver na kojem je instaliran. Po podrazumevanoj vrednosti, ako ne prepozna grafičku karticu na računaru, Windows će instalirati opšti upravljački program grafičke kartice. Opšti upravljački program obično ne obezbeđuje isti nivo podrške kao upravljački program koji je posebno napisan za grafičku karticu. Da biste rešili ovaj problem, morate da instalirate ispravan upravljački program za grafičku karticu. Posetite Web lokaciju proizvođača grafičke kartice da biste preuzeli upravljački program. Potrebno je da znate vrstu i model grafičke kartice. Za više informacija o instaliranju upravljačkih programa pogledajte odeljak Popravljanje ili ažuriranje upravljačkog programa.

Zašto se na ekranu CRT monitora pojavljuju horizontalne linije, treperenje i druge neobične smetnje?

CRT monitori su podložniji spoljašnjim smetnjama od LCD monitora. Smetnje mogu izazvati uređaji koji prenose radio frekvencije (RF) (kao što su uređaj za nadzor deteta i CB radio) ili uređaji koji proizvode magnetna polja (kao što su motor u električnom ventilatoru) ili čak zaplet kablova za napajanje na monitoru ili u njegovoj blizini.

Radio signali mogu da izazovu smetnje u signalu između računara i monitora, a u nekim slučajevima mogu da dovedu do pojave horizontalnih linija kao i druge smetnje. Da biste smanjili smetnje, udaljite RF uređaj od računara ili udaljite računar i monitor od uređaja.

Prenos magnetnih polja u blizini CRT ekrana (poput onih iz električnog motora) može da izazove treperenje. Statičko magnetno polje, poput onog koje emituju zvučnici računara, može dovesti do promena boja ili njihove neispravnosti u oblasti blizu magneta. Promena boja nastaje zbog delova ekrana koji postaju namagnetisani. Promena boja nekad se zadržava i nakon uklanjanja izvora magnetizma. Da biste smanjili ili uklonili promenu boja, na većini monitora možete koristiti opciju razmagnetisanja. Većina novijih monitora automatski se razmagnetiše prilikom uključivanja dok stariji monitori mogu zahtevati da to ručno uradite. Većina monitora ima dugme ili opciju menija koja vam omogućava da ručno razmagnetišete monitor. Razmagnetisanjem monitora će se razmagnetisati unutrašnjost monitora, a promena boja biće uklonjena. Nažalost, ako je monitor predugo izložen izvoru magnetizma, razmagnetisanje neće moći da ga ukloni i biće potrebno da popravite ili zamenite monitor.

Šta je DirectX i kako mogu da rešim problem sa njim?

DirectX je Windows tehnologija koja uključuje video, animaciju i zvučne komponente i koja pomaže da računar dobije bolje performanse iz multimedijalnih programa kao što su igre i filmovi. Dijagnostička alatka za DirectX namenjena je rešavanju problema koji se odnose na DirectX. Ova alatka može vam dati informacije o sistemu, kao što su brzina memorije i procesora, kao i o instaliranoj verziji tehnologije DirectX i da li ona radi ispravno. Za više informacija o tehnologiji DirectX pogledajte odeljak DirectX: najčešća pitanja. Da biste koristili dijagnostičku alatku za DirectX, pogledajte odeljak Pokretanje dijagnostičke alatke za DirectX.

Promenio sam rezoluciju monitora i sada nemam prikaz.

Većina video monitora ima određeni opseg rezolucije koju mogu da prikažu. Ako navedete neku vrednost izvan opsega, to može izazvati neispravan prikaz na monitoru ili njegovo potpuno odsustvo. Obično, kada promenite rezoluciju, Windows će kratko sačekati vašu potvrdu da želite da zadržite rezoluciju. Ukoliko ne potvrdite, Windows će vratiti prethodnu vrednost rezolucije. Međutim, ako je slučajno potvrdite, a monitor ne može da prikaže novu rezoluciju, biće potrebno da ponovo pokrenete Windows u bezbednom režimu i da vratite rezoluciju na neku koju monitor može da prikaže. Za više informacija pogledajte odeljak Promena rezolucije ekrana.

Zašto je tekst na monitoru mutan?

Windows koristi tehnologiju koja se zove ClearType da bi tekst na ekranu učinio čitljivijim. Možda ćete želeti da na nekim monitorima uključite ili isključite opciju ClearType ili da je podesite. Za više informacija o uključivanju i podešavanju opcije ClearType pogledajte odeljak Olakšavanje čitanja teksta pomoću opcije ClearType. Za detaljne informacije o korišćenju opcije ClearType pogledajte odeljak ClearType: najčešća pitanja.

Kako da podesim više monitora?

Korišćenje dva ili više monitora na računaru može poboljšati iskustvo u korišćenju video igara, unakrsnih tabela, programa za obradu slika ili bilo čega drugog čemu pogoduje veća veličina ekrana. Za više informacija o instaliranju dodatnih monitora potražite termin „više monitora“ u opciji „Pomoć i podrška“.

Zašto dolazi do greške kada koristim različite grafičke kartice za više monitora?

Windows Vista koristi novi, stabilniji Windows Display Driver Model (WDDM), koji vam ne dozvoljava da koristite više upravljačkih programa grafičke kartice prilikom korišćenja više monitora na računaru. Do greške obično dolazi kada imate više grafičkih kartica od različitih proizvođača, uključujući i grafičku podršku koja je ugrađena u matičnu ploču na računaru.

Da biste koristili podršku za više monitora sa nekoliko grafičkih kartica, sve kartice moraju da koriste isti upravljački program. To obično podrazumeva korišćenje iste grafičke kartice ili različitih kartica od istog proizvođača (pod uslovom da koriste isti upravljački program). Većina novih grafičkih kartica omogućava vam da podesite dva monitora korišćenjem jedne grafičke kartice, tako da ne morate da koristite više od jedne kartice za dva monitora. Za više informacija o korišćenju grafičke kartice posetite Web lokaciju proizvođača. Za više informacija o korišćenju više monitora potražite termin „više monitora“ u opciji „Pomoć i podrška“.

Da li mogu da promenim svetlinu i kontrast na monitoru?

Da, svetlinu i kontrast monitora možete podesiti da biste poboljšali čitljivost teksta i slika. Za više informacija o načinu na koji to možete da uradite pogledajte odeljak Podešavanje svetline i kontrasta monitora.