Rešavanje problema sa naratorom

Evo rešenja za uobičajene probleme sa naratorom.

Imajte na umu da narator nije dostupan na svim jezicima.

 • Narator ne izgovara neke reči ispravno.

  Budući da softver neke reči teže konvertuje u govor, narator će možda ponekad pročitati pogrešne reči. Ovakvo ponašanje je poznat problem i trenutno se ne može otkloniti.

 • Narator ne čita obaveštenja ili sadržaj nekih fascikli.

  Narator ne može da čita obaveštenja, jer se ne mogu označiti i ne može da čita sadržaj nekih fascikli. Ovakvo ponašanje je poznat problem i trenutno se ne može otkloniti.

 • Ne čujem čitanje teksta naglas.

  Postoje tri stvari koje možete da pokušate:

  • Proverite da li su zvučnici pravilno povezani. Ako niste sigurni kako da to učinite, pogledajte informacije koje ste dobili uz zvučnike.

  • Proverite da li je nivo jačine zvuka dovoljno visok i da zvučnici nisu privremeno isključeni.

  • Proverite da li je zvučna kartica pravilno instalirana i da li su upravljački programi ažurirani.

   Da biste proverili zvučnu karticu

   1. Otvorite opciju „Audio uređaji i zvučne teme“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Zvuk.

   2. Zvučna kartica je navedena na kartici Reprodukcija.

    Ako nemate instaliranu zvučnu karticu, moraćete da je nabavite da bi narator mogao da radi.

   Da biste utvrdili da li zvučna kartica radi

   Morate da budete prijavljeni kao administrator da biste izvršili ove korake.

   1. Otvorite upravljač uređajima tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Upravljač uređajima. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

   2. Ako se pored zvučne kartice nalazi žuti znak pitanja, moguće je da zvučna kartica ne radi. Pokušajte da ponovo instalirate upravljački program zvučne kartice. Za više informacija pogledajte odeljak Popravljanje ili ažuriranje upravljačkog programa.

   3. Ako se zvučna kartica pojavljuje dvaput na listi, moguće je da imate preostali uređaj. Ako je to slučaj, sa liste izbrišite stavku sa znakom pitanja.

 • Narator ne čita neke teme pomoći.

  Narator ne može da pročita tekst koji se pojavljuje ispod skupljenih naslova u okviru tema pomoći. Da biste pročitali tekst tema pomoći sa skupljenim naslovima, kliknite na vezu Prikaži sve na vrhu teme i zadajte naratoru ponovno čitanje prozora.

 • Taster INSERT ne radi na očekivan način kada je narator pokrenut.

  Taster INSERT se koristi za komande naratora, tako da kada pritisnete taster INSERT dok je narator pokrenut, nećete moći da unosite znakove. Da biste koristili taster INSERT da unesete znakove dok je narator pokrenut, pritisnite tastere INSERT+I, a zatim znakove koje želite da dodate.