Rešavanje problema sa mrežnim vezama

Da biste rešili problem sa mrežnom vezom, prvo probajte ove korake:

 1. Otvorite opciju „Dijagnostika mreže“ tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na ikonu mreže na sistemskoj traci poslova, a zatim izabrati stavku Ustanovi i otkloni problem.

 2. Uverite se da su svi kablovi pravilno povezani.

 3. Ako pokušavate da se povežete sa drugim računarom, uverite se da je računar uključen i da ste omogućili deljenje datoteka i štampača na mreži. Više informacija potražite u članku Umrežavanje kućnih računara koji rade pod različitim verzijama operativnog sistema Windows .

 4. Ako je problem počeo da se javlja nakon što ste instalirali novi softver, proverite postavke veze da biste videli da li su promenjene.

  Da biste proverili postavke veze

  1. Otvorite opciju „Mrežne veze“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mreža i Internet, izabrati stavku Centar za mrežu i deljenje, a zatim izabrati stavku Upravljanje mrežnim vezama.

  2. Kliknite desnim tasterom miša na vezu, a zatim izaberite stavku Svojstva. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Ako ovi koraci ne reše problem, potražite određeni problem u sledećoj tabeli.

Problem
Moguća rešenja

Ne mogu da se povežem sa drugim računarima ili da delim datoteke i štampače u okviru kućne mreže

 • Uverite se da je otkrivanje mreže uključeno.

  Uključivanje otkrivanja mreže

  1. Otvorite Centar za mrežu i deljenje tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mreža i Internet, a zatim izabrati stavku Centar za mrežu i deljenje.

  2. Ako je otkrivanje mreže isključeno, kliknite na dugme sa strelicom Slika dugmeta sa strelicom da biste proširili sekciju, izaberite stavku Uključi otkrivanje mreže, a zatim izaberite stavku Primeni. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  Napomena

  • Otkrivanje mreže je isključeno po podrazumevanim postavkama za javne mreže. Promena tipa lokacije mreže u status „Privatno“ je drugi način da uključite otkrivanje mreže. Da biste saznali kako da promenite tip lokacije mreže, pogledajte članak Biranje lokacije mreže.

 • Uverite se da ste delili datoteke i štampače.

  Deljenje datoteka i štampača

  Da biste delili datoteke: Kliknite na dugme sa strelicom Slika dugmeta sa strelicom da biste proširili sekciju Deljenje datoteka, izaberite stavku Uključi deljenje datoteka, a zatim izaberite stavku Primeni. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.
  Da biste delili datoteke pomoću javne fascikle: Kliknite na dugme sa strelicom Slika dugmeta sa strelicom da biste proširili sekciju Deljenje javne fascikle, izaberite ili stavku Uključi deljenje tako da svako sa pristupom mreži može da otvori datoteke ili Uključi deljenje tako da svako sa pristupom mreži može da otvori, promeni i kreira datoteke, a zatim izaberite stavku Primeni. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.
  Da biste delili štampač: Kliknite na dugme sa strelicom Slika dugmeta sa strelicom da biste proširili sekciju Deljenje štampača, izaberite stavku Uključi deljenje štampača, a zatim izaberite stavku Primeni. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  Izvršite ove korake na svom računaru i na svakom računaru na mreži koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista sa kojim želite da se povežete.

 • Ako je deljenje zaštićeno lozinkom omogućeno, imate dve opcije.

  Više informacija

  Ako je deljenje zaštićeno lozinkom omogućeno, možete da kreirate identične korisničke naloge na svim računarima u okviru radne grupe (preporučljivo). Više informacija potražite u člankuKreiranje korisničkog naloga. A možete i da isključite deljenje zaštićeno lozinkom.

  Da biste isključili deljenje zaštićeno lozinkom

  1. Otvorite Centar za mrežu i deljenje tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mreža i Internet, a zatim izabrati stavku Centar za mrežu i deljenje.

  2. U okviru stavke Deljenje i otkrivanje kliknite na dugme sa strelicom Slika dugmeta sa strelicom pored stavke Deljenje zaštićeno lozinkom.
  3. Izaberite stavkuIsključi deljenje zaštićeno lozinkom, a zatim izaberite stavku Primeni. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 • Uverite se da računar sa kojim želite da se povežete ima makar jednu deljenu fasciklu.

 • Uverite se da su svi računari u istoj radnoj grupi. Pogledajte članak Pridruživanje radnoj grupi ili kreiranje radne grupe.

 • Pored omogućavanja deljenja datoteka, uverite se da ste podesili svojstva deljenja na fascikli ili štampaču koje želite da delite.

  Više informacija

  Deljenje datoteka i štampača je proces koji se sastoji iz dva dela: prvo morate da omogućite deljenje kao što je opisano iznad; drugo, morate da podesite svojstva deljenja na samoj stavci ili da je premestite u javnu fasciklu kako bi drugi mogli da joj pristupe. Više informacija potražite u članku Deljenje datoteka i štampača u operativnom sistemu Windows Vista na Veb lokaciji korporacije Microsoft.

 • Posetite Veb lokaciju proizvođača vašeg rutera kako biste preuzeli i instalirali najnoviji firmver za ruter.

Ne mogu da se povežem sa kućnom mrežom (bežična veza)

 • Uverite se da su ruter i modem uključeni.

 • Ako koristite laptop računar, uverite se da je bežični komutator na prednjoj ivici, ivici sa strane ili zadnjoj ivici laptop računara uključen. .

 • Ako Windows ne detektuje mrežu za koju mislite da je u dometu računara, otvorite stavku „Pomoć i podrška“ i pretražite termin „rešavanje problema sa pronalaženjem bežičnih mreža“.

 • Uverite se da mrežni adapter radi ispravno.

  Da biste potvrdili da mrežni adapter radi ispravno

  Morate da budete prijavljeni kao administrator da biste izvršili ove korake.

  1. Otvorite upravljač uređajima tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Upravljač uređajima. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  2. Proširite sekciju Mrežni adapteri, kliknite desnim tasterom miša na adapter, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  3. U okviru stavke Status uređaja pogledajte da li uređaj ispravno funkcioniše.

 • Preuzmite i instalirajte najnoviju verziju upravljačkog uređaja za mrežni adapter sa Veb lokacije proizvođača.

 • Obrišite keš DNS razrešivača. Više informacija potražite u članku DNS (Domain Name System): najčešća pitanja.

Ne mogu da se povežem sa kućnom mrežom (ožičena veza)

 • Uverite se da su ruter i modem uključeni.

 • Uverite se da je Ethernet kabl umetnut u mrežni adapter na računaru.

  Ilustracija Ethernet kabla
  Ethernet kabl
 • Uverite se da Ethernet kabl nije neispravan. Proverite to korišćenjem drugog kabla za koji znate da radi ispravno.

 • Uverite se da je Ethernet kabl povezan sa pravim portom na ruteru.

  Više informacija

  Ethernet kabl koji ide iz računara do rutera ne treba da bude povezan sa portom označenim kao „uplink“, „WAN“ ili „Internet.“ Neki ruteri onemogućavaju port pored uplink porta, pa probajte sa korišćenjem nekog drugog.

 • Možda postoje problemi sa mrežnim adapterom. Proverite vezu lokalne mreže (LAN).

  Da biste proverili LAN vezu

  Otvorite opciju „Mrežne veze“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mreža i Internet, izabrati stavku Centar za mrežu i deljenje, a zatim izabrati stavku Upravljanje mrežnim vezama.

  Ikona mreže Slika ikone mreže se menja u zavisnosti od statusa LAN veze i prikazuje se informacija ako adapter ne radi ispravno. Takođe, ukoliko je LAN kabl isključen, na sistemskoj traci poslova prikazuje se ikona statusa.
 • Uverite se da mrežni adapter radi ispravno.

  Da biste potvrdili da mrežni adapter radi ispravno

  Morate da budete prijavljeni kao administrator da biste izvršili ove korake.

  1. Otvorite upravljač uređajima tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Upravljač uređajima. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  2. Proširite sekciju Mrežni adapteri, kliknite desnim tasterom miša na adapter, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  3. U okviru stavke Status uređaja pogledajte da li uređaj ispravno funkcioniše.

 • Preuzmite i instalirajte najnoviju verziju upravljačkog uređaja za mrežni adapter sa Veb lokacije proizvođača.

 • Obrišite keš DNS razrešivača. Više informacija potražite u članku DNS (Domain Name System): najčešća pitanja.

Ne sećam se mrežnog ključa

Ako zaboravite mrežni ključ, a niko drugi ga ne zna, moraćete ponovo da podesite bežični ruter. Pogledajte članak Podešavanje bežičnog rutera.

Mrežna veza je povremena (periodično se prekida)

 • Isključite opciju uštede energije u svojstvima mrežnog adaptera.

  Da biste isključili opciju uštede energije

  1. Otvorite opciju „Mrežne veze“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mreža i Internet, izabrati stavku Centar za mrežu i deljenje, a zatim izabrati stavku Upravljanje mrežnim vezama.

  2. Kliknite desnim tasterom miša na vezu, a zatim izaberite stavku Svojstva. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  3. Na kartici Umrežavanje izaberite stavku Konfigurisanje.

  4. Na kartici Upravljanje napajanjem poništite izbor u polju za potvrdu Dozvoli računaru da isključi ovaj uređaj kako bi uštedeo energiju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Mrežna veza je previše spora

 • Posetite Veb lokaciju proizvođača da biste potražili novije upravljačke uređaje za mrežni adapter.

 • Uverite se da imate instalirane najnovije servisne pakete operativnog sistema Windows Vista.

 • Probajte da isključite automatsko podešavanje.

  Da biste isključili automatsko podešavanje

  1. Kliknite na dugme Start Slika dugmeta „Start“.
  2. U polju za pretragu otkucajte komandna linija.

  3. Na listi rezultata kliknite desnim tasterom miša na stavku Komandna linija i izaberite stavku Pokreni kao administrator. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  4. Otkucajte komandu netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled, a zatim pritisnite dugme „ENTER“.

  5. Ponovo pokrenite računar.

  (Da biste ponovo uključili automatsko podešavanje, otkucajte komandu netsh interface tcp set global autotuninglevel=normal, a zatim pritisnite dugme „ENTER“.)

 • Uverite se da su kapacitet rutera i mrežnog adaptera kompatibilni.

  Više informacija

  Na primer, ako je ruter 10/100, a mrežni adapter je gigabit Ethernet, mreža će prenositi manjom brzinom. Moraćete da zamenite sporiji uređaj kako biste postigli veću brzinu.

 • Ako koristite ožičenu vezu, probajte da izmenite postavku kontrole toka.

  Da biste izmenili postavku kontrole toka

  1. Otvorite upravljač uređajima tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Upravljač uređajima. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  2. Kliknite desnim tasterom miša na mrežni adapter, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  3. Izaberite karticu Napredno, a zatim stavku Kontrola toka.

  4. U okviru stavke Vrednost izaberite stavku Rx i Tx omogućeni (u nekim slučajevima ovo može da se zove Automatsko ili Rx/Tx pauza), a zatim kliknite na dugme U redu.

Ne mogu da se povežem sa mrežom radnog mesta od kuće (ili sa druge lokacije) pomoću VPN veze

 • Uverite se da ste ime servera virtuelne privatne mreže (VPN) otkucali tačno onako kako vam ga je obezbedio administrator mreže.

 • Uverite se da imate aktivnu Internet vezu.

 • Ako je modem spoljni, uverite se da je napajanje modema uključeno.

 • Proverite postavke šifrovanja.

  Više informacija

  Ako dobijete poruku: „Lokalni računar ne podržava šifrovanje“ (greška 741), moguće je da se šifrovanje koje računar koristi ne podudara sa šifrovanjem koje koristi VPN server. Promenite postavke šifrovanja tako da računar koristi preporučenu postavku 3DES.

  Da biste promenili postavke šifrovanja

  1. Otvorite Centar za mrežu i deljenje tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mreža i Internet, a zatim izabrati stavku Centar za mrežu i deljenje.

  2. Izaberite stavku Poveži se sa mrežom.

  3. Kliknite desnim tasterom miša na VPN vezu, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  4. Izaberite karticu Bezbednost, izaberite stavku Napredno (prilagođene postavke), a zatim izaberite stavku Postavke.

  5. U dijalogu „Napredne postavke bezbednosti“, u okviru stavke „Šifrovanje datoteka“, izaberite stavkuŠifrovanje maksimalne snage (prekini vezu ako server odbije), a zatim dvaput kliknite na dugme U redu.

  6. Izberite stavku Poveži se da biste ponovo probali da se povežete.

 • Obratite se administratoru mreže za pomoć.

  Više informacija

  Postoji mnoštvo drugih mogućih problema, uključujući nedovoljnu vezu i dozvole domena, probleme sa certifikatom, probleme sa Winsock proxy klijentom, probleme sa Domain Name System (DNS) razrešenjem, probleme sa serverom i probleme povezane se softverom obezbeđenom na vašem radnom mestu. Obratite se administratoru mreže za pomoć u vezi sa ovim problemima.

Ne mogu da podesim dolaznu vezu

Da biste podesili dolaznu vezu

 1. Otvorite opciju „Mrežne veze“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mreža i Internet, izabrati stavku Centar za mrežu i deljenje, a zatim izabrati stavku Upravljanje mrežnim vezama.

 2. Ako ne vidite meni „Datoteka“, pritisnite dugme „ALT“.

 3. Izaberite stavku Datoteka, a zatim izaberite stavku Nova dolazna veza. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Ne mogu da delim koren upravljačkog uređaja

Da biste delili koren upravljačkog uređaja

 1. Otvorite stavku „Računar“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Računar.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na upravljački uređaj, a zatim izaberite stavku Deli.

 3. U dijalogu svojstava upravljačkog uređaja izaberite stavku Napredno deljenje. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 4. U dijalogu Napredno deljenje potvrdite izbor Deli ovu fasciklu u polju za potvrdu, otkucajte ime deljenja, a zatim kliknite na dugme U redu.

Napomene

 • Koren upravljačkog uređaja sa znakom dolara iza koga stoji slovo upravljačkog uređaja kao u prethodnim verzijama operativnog sistema Windows ne možete da delite. Na primer, ne možete da delite koren C upravljačkog uređaja kao „C$“, ali možete da ga delite kao „C“ ili uz bilo koje drugo ime.

 • Iz bezbednosnih razloga se preporučuje da delite samo izabrane fascikle, a ne celu disk jedinicu.

Postoji duplikat IP adrese na mreži

Potrebne su mi napredne informacije o rešavanju problema sa mrežom