Rešavanje problema sa mrežnim štampačem

Evo rešenja za neke uobičajene probleme sa kojima se možete susresti prilikom dodavanja ili korišćenja mrežnih štampača, uključujuću Bluetooth ili bežične štampače.

Prikaži sve

Hoću da dodam štampač, ali on nije ponuđen u čarobnjaku za dodavanje štampača.

Ako Windows ne može da otkrije štampač koji želite da koristite, izvršite ove korake da biste štampač dodali ručno:

 1. Otvorite opciju „Štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Štampači.

 2. Izaberite stavku Dodaj štampač.

 3. U čarobnjaku za dodavanje štampača izaberite stavku Dodaj mrežni, bežični ili Bluetooth štampač.

 4. Na stranici Izbor mrežnog štampača izaberite opciju Štampač koji tražim nije na listi.

 5. Na stranici Pronalaženje štampača po imenu ili TCP/IP adresi odaberite način pronalaženja štampača koji želite da koristite na osnovu tipa ili lokacije štampača, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. Dovršite dodatne korake u čarobnjaku, a zatim kliknite na dugme Završi.

U fascikli „Mreža“ ne mogu da pronađem štampač koji želim da dodam.

Proverite da li mreža ispravno funkcioniše da biste bili sigurni da se štampači na mreži prikazuju. Za više informacija pogledajte odeljak Prikazivanje statusa mreže.

Ako mreža ispravno funkcioniše, pokušajte da koristite sledeće opcije za rešavanje problema:

 • Ako ne znate ime ili mrežnu adresu štampača (lokacija na mreži), obratite se osobi koja je instalirala štampač na mrežu ili administratoru sistema. Ako je računar povezan sa mrežnim domenom, možda nećete imati dozvolu da koristite neke štampače i oni neće biti prikazani. Obratite se administratoru sistema da biste dobili dozvolu.

 • Ako dodajete štampač koji je priključen na drugi računar na mreži i koji je deljen da bi drugi korisnici mogli da ga koriste, uverite se da je računar na koji je priključen štampač uključen. Možete takođe da se obratite vlasniku računara da biste se uverili da je računar povezan sa mrežom ili da ime štampača nije promenjeno.

Ne znam Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) adresu štampača.

Ako štampač ima oblast prikaza, moći ćete da se krećete do opcije menija za prikazivanje ili štampanje informacija o konfiguraciji štampača, uključujućiTCP/IP adresu. Na drugim štampačima ćete možda morati da pritisnete ili držite određeno dugme ili da koristite drugi mehanizam da biste odštampali informacije o konfiguraciji. Pogledajte informacije koje ste dobili sa štampačem da biste videli koje su vam opcije dostupne.

Čarobnjak za dodavanje štampača nije otkrio Bluetooth ili bežični štampač.

Uverite se da je Bluetooth adapter priključen na računar i uključen, te da je Bluetooth štampač uključen. Možda ćete takođe morati da uklonite vezu sa Bluetooth štampačem, a zatim ponovo da pokušate da otkrijete štampač pomoću čarobnjaka za dodavanje štampača. Za više informacija pogledajte odeljak Rešavanje problema sa uređajem na kojem je omogućen Bluetooth.

Ako čarobnjak za otkrivanje štampača još uvek nije otkrio štampač, pogledajte informacije koje ste dobili sa štampačem da biste se uverili da je ispravno podešen za rad sa vašim računarom, a zatim pokušajte ponovo.

Ne mogu da promenim svojstva mrežnog štampača ili da upravljam redosledom štampanja.

Potrebna vam je dozvola da biste promenili svojstva dokumenata ili upravljali njima za štampanje. Prijavite se kao administrator, a zatim pokušajte ponovo. Za više informacija pogledajte odeljak Šta su dozvole za štampač?

Ako prijavljivanje sa nalogom administratora ne funkcioniše, možda su podrazumevane dozvole za štampač za administratore promenjene. Umesto toga moraćete da dobijete dozvolu za upravljanje štampačem i dokumentima za štampač od nekog ko već ima te dozvole. Za više informacija pogledajte odeljak Zašto ne mogu da promenim svojstva štampača?

Upravljanje štampačem ili redosledom štampanja korišćenjem naloga administratora

 1. Otvorite opciju „Štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Štampači.

 2. Desnim tasterom miša kliknite na štampač kojim želite da upravljate, izaberite stavku Pokreni kao administrator, a zatim izaberite opciju koju želite da koristite. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Savet

 • Da biste promenili svojstva štampača ili upravljali svim dokumentima u redosledu štampanja bez prijavljivanja kao administrator svaki put kad želite da napravite izmenu, dajte sebi dozvolu za obavljanje ovih zadataka. Nakon što kao administrator otvorite svojstva štampača, izaberite karticu Bezbednost, izaberite svoje korisničko ime, a zatim u okviru stavke Dozvoli potvrdite izbor u poljima za potvrdu Upravljaj štampačima i Upravljaj dokumentima.

Ne mogu da štampam sa mrežnog štampača.

Ako u prethodnom radu sa štampačem niste imali problema, pokušajte da koristite ove opcije:

 • Uverite se da mreža funkcioniše i da je računar ispravno povezan sa mrežom. Za više informacija pogledajte sledeće teme pomoći:

 • Proverite status štampača u redosledu štampanja ili pregledajte štampač da biste se uverili da je uključen i spreman za korišćenje.

 • Ako je štampač priključen na drugi računar i deljen na mreži, uverite se da je računar uključen. Ako je računar uključen a problem i dalje postoji, obratite se vlasniku računara da biste se uverili da je računar povezan sa mrežom.

 • Ako pokušate da štampate sa štampača koji ste dodali korišćenjem TCP/IP adrese umesto imena štampača, uverite se da je računar povezan sa Internetom ili mrežom na koju je štampač instaliran. TCP/IP adresa se možda promenila ako je nedavno došlo do prekida napajanja. Nova adresa neće raditi sa portom za štampač koji ste koristili za povezivanje štampača sa računarom. Pokušajte ponovo da dodate štampač. Za više informacija pogledajte odeljak Dodavanje ili uklanjanje štampača.

Ako ste nedavno instalirali novu verziju sistema Windows, menjali softver upravljačkog programa za štampač ili prvi put pokušali da štampate na štampaču, možda će biti potrebno da instalirate upravljačke programe za štampač koji su kompatibilni sa verzijom sistema Windows koju koristite. Ako pokušate da koristite štampač koji je priključen na drugi računar i deljen na mreži, uverite se da je na drugom računaru instalirana verzija upravljačkog programa za vaš operativni sistem Windows. Za više informacija pogledajte odeljak Pronalaženje i instaliranje upravljačkih programa za štampač.

Da biste videli koju verziju sistema Windows koristite i mogli da odaberete kompatibilne upravljačke programe, izvršite ove korake:

 1. Otvorite stavku „Sistemska informacija“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, izabrati stavku Sistemske alatke, a zatim izabrati stavku Sistemska informacija.

 2. Kliknite na dugme Rezime sistema, a zatim pregledajte opcije Ime OS-a i Tip sistema da biste saznali koju verziju operativnog sistema Windows koristite.