Rešavanje problema sa štampačem

Evo rešenja za neke uobičajene probleme sa štampačem.

Prikaži sve

Moj štampač ne štampa.

Ovaj problem je teško ustanoviti jer na tržištu postoji veliki broj štampača i brojni razlozi zbog kojih oni mogu da ne štampaju.

Prvo se uverite da je štampač priključen i povezan sa Windows računarom u skladu sa uputstvima proizvođača.

Zatim pokušajte da ažurirate upravljački program štampača na računaru. Problemi sa štampačem nekada su izazvani zastarelim softverom upravljačkog programa i mogu se rešiti instalacijom ili ponovnom instalacijom najnovijeg upravljačkog programa.

Da biste pronašli najnoviji upravljački program za štampač, prvo pogledajte lokaciju Windows Update koja je dizajnirana da otkriva hardver povezan sa računarom i da vas automatski obavesti kada su dostupni novi upravljački programi:

 1. Otvorite funkciju „Ažuriranje Windows“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Ažuriranje Windowsa.

 2. U levom oknu kliknite na dugme Da li postoje ispravke?, a zatim sačekajte dok Windows potraži najnovije ispravke za računar.

 3. Ako budu pronađene ispravke, izaberite stavku Instaliraj ispravke. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Ako ne vidite naveden ažurirani upravljački program štampača, i dalje je moguće da on postoji: Proizvođač štampača ga možda još nije obezbedio korporaciji Microsoft.

Većina proizvođača štampača nude ažurirane upravljačke programe na odeljcima svojih Web lokacija za podršku. Upravljački programi su obično organizovani po izdanju operativnog sistema Windows i modelu štampača. Kada pronađete odgovarajući upravljački program, preuzmite ga i instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača. Više pomoći potražite u odeljku Popravljanje ili ažuriranje upravljačkog programa.

Ako štampač i dalje ne štampa, pogledajte odeljak za podršku na Web lokaciji proizvođača štampača za savete o rešavanju problema specifičnih za model.

Vidim poruku o grešci o „štampanju na čekanju“ ili štampač radi sporije nego što je uobičajeno.

Upravljač štampanja na čekanju je softver koji privremeno skladišti zadatke za štampanje na čvrstom disku računara ili u memoriji sve dok štampač ne bude spreman da ih odštampa. Ako neuobičajeno dugo čekate da se dokument odštampa ili ako vidite poruku o grešci sa upravljačem štampanja na čekanju, sa podsistemom upravljača štampanja na čekanju ili resursima upravljača štampanja na čekanju, možda će biti potrebno da promenite, a zatim ponovo pokrenete uslugu upravljača štampanja na čekanju.

Da biste to uradili, preporučujemo da sačuvate ono što ste uradili, a zatim ponovo pokrenete računar da bi se usluga štampanja na čekanju ponovo pokrenula. Ako ne želite ponovo da pokrenete računar, pokušajte da izvršite neki od sledećih koraka.

Promena ili ponovno pokretanje usluge upravljača štampanje na čekanju

Morate da budete prijavljeni kao administrator da biste izvršili ove korake.

 1. Otvorite opciju „Administrativne alatke“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati fasciklu Administrativne alatke.

 2. Kliknite dvaput na ikonu Usluge. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. Desnim tasterom miša kliknite na uslugu Upravljač štampanja na čekanju, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 4. Na kartici Opšti podaci uverite se da je pored opcije Tip pokretanja izabrana stavka Automatsko.

 5. Ako usluga već nije pokrenuta, u okviru opcije Status usluge kliknite na dugme Start, a zatim kliknite na dugme U redu. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Stranice su delimično odštampane, nejasne, sa bledim ili nepreciznim bojama.

Možda će biti potrebno da zamenite kertridž sa mastilom ili tonerom. U opciji redosled štampanja pogledajte informacije o statusu koje obaveštavaju o tome da li ponestaje mastila ili tonera. Ako štampač ima oblast za status ili prikaz, na samom štampaču možete proveriti da li ponestaje mastila ili tonera. Za više informacija pogledajte odeljak Promena kertridža sa mastilom ili tonerom i Prikazivanje redosleda štampanja.

Štampač je ostao bez papira.

Stavite papir u ležište, a ako štampač ima više ležišta, uverite se da ste stavili papir u ležište koje sadrži izabrani format papira. Pogledajte informacije koje ste dobili sa štampačem da biste videli kako da papir stavite u štampač. Na nekim štampačima se u oblasti za status ili prikaz prikazuje uputstvo kako da to uradite.

Ako stavite papir i još uvek dobijate poruku o tome da ste ostali bez papira, proverite opcije štampanja tog dokumenta da biste videli da li ste izabrali ispravan izvor ili ležište za papir.

Papir se zaglavio u štampaču (zaglavljen papir).

Da biste sprečili da se štampač ošteti, pogledajte informacije koje ste dobili sa štampačem da biste videli kako da uklonite zaglavljen papir. U zavisnosti od štampača i mesta gde je došlo do problema, možda ćete želeti da probate neku od ovih opcija:

 • U oblasti za status ili prikaz na štampaču pogledajte da li ima poruka koje obaveštavaju o tome gde je došlo do problema, a zatim dovršite neophodne korake za uklanjanje zaglavljenog papira. Pogledajte informacije koje ste dobili sa štampačem ako se na njemu ne prikažu informacije o problemu. Ako je štampač povezan sa mrežnim domenom, obratite se administratoru sistema ili odeljenju za podršku u vašem preduzeću.

 • Na nekim štampačima se nalazi dugme koje možete pritisnuti i držati ili druga opcija za ubacivanje papira koju možete da koristite da biste papir izvadili a da ne oštetite štampač.

 • Možda će biti potrebno da otvorite kućište štampača da biste uklonili papir koji uzrokuje problem. Pre nego što to uradite, pogledajte informacije koje ste dobili sa štampačem da biste videli da li treba da isključite štampač ili preduzmete druge mere kako se ne biste povredili ili oštetili štampač.

  Takođe bi trebalo da proverite da li se otvaranjem kućišta štampača krši garancija ili bilo koji sporazum o popravci koje ste kupili ili je isporučen sa štampačem. Za informacije o sporazumima pogledajte informacije o prodaji i informacije proizvođača koje ste dobili sa štampačem.