Rešavanje problema prilikom pronalaženja računara na kućnoj mreži

Evo rešenja za neke uobičajene probleme prilikom pronalaženja računara na kućnoj mreži.

Prikaži sve

Ne vidim računare ili uređaje u fascikli „Mreža“.

Do ovoga može doći iz dva razloga:

 • Računar nije povezan sa mrežom. Ako računar nije povezan sa mrežom, fascikla „Mreža“ je prazna iako se na mreži nalaze drugi računari i uređaji. Da biste rešili problem, povežite se sa tom mrežom ili podesite novu mrežu.

  Otvorite opciju „Povezivanje sa mrežom“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Povezivanje.

 • Otkrivanje mreže vas blokira i sprečava da vidite druge računare i uređaje. Ako je postavka otkrivanja mreže na računaru postavljena na opciju „Isključeno“, nećete videti druge računare i uređaje na mreži. Da biste promenili postavku otkrivanja mreže, sledite ove korake:

  1. Otvorite Centar za mrežu i deljenje tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mreža i Internet, a zatim izabrati stavku Centar za mrežu i deljenje.

  2. Ako je otkrivanje mreže isključeno, kliknite na dugme sa strelicom Slika dugmeta sa strelicom da biste proširili odeljak, izaberite stavku Uključi otkrivanje mreže, a zatim kliknite na dugme Primeni. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Ne vidim računar ili uređaj koji očekujem da vidim u fascikli „Mreža“.

Do ovoga može doći iz dva razloga:

 • Računar ili uređaj se ne nalaze na mreži. Da biste rešili ovaj problem, dodajte računar na mrežu tako što ćete ga priključiti na čvorište, komutator ili mrežnu skretnicu (ukoliko je u pitanju Ethernet mreža ili tako što ćete ga povezati sa mrežom pomoću čarobnjaka za povezivanje sa mrežom (ukoliko je mreža bežična). Ako mislite da je računar dodat mreži, ali postoji problem, možete da pokrenete dijagnostiku mreže na računaru da biste pokušali da pronađete problem. Da biste pokrenuli dijagnostiku mreže, na sistemskoj traci poslova kliknite desnim tasterom miša na ikonu mreže, a zatim izaberite stavku Ustanovi i popravi problem.

 • Postavka otkrivanja mreže računara postavljena je na opciju „Isključeno“, što vas sprečava da je vidite. Da biste promenili postavku otkrivanja mreže na drugom računaru, prijavite se na računar, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Kontrolna tabla, izaberite stavku Mreža i Internet, a zatim izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje. Kliknite na dugme sa strelicom Slika dugmeta sa strelicom da biste proširili odeljak Otkrivanje mreže, izaberite stavku Uključi otkrivanje mreže, a zatim kliknite na dugme Primeni. Ako ne posedujete ili nemate pristup računaru, zamolite osobu koja ga poseduje da promeni postavku otkrivanja mreže na opciju „Uključeno“ da biste mogli da vidite računar u fascikli „Mreža“.

Napomena

 • Računarima koji koriste prethodne verzije sistema Windows može biti potrebno nekoliko minuta da budu otkriveni i postanu vidljivi u fascikli „Mreža“. Ako mreža sadrži više radnih grupa, računarima koji koriste prethodne verzije operativnog sistema Windows može biti potrebno do 15 minuta da se pojave u fascikli „Mreža“.

Sa računara koji radi pod operativnim sistemom Windows XP ne mogu da vidim računare na mreži koji rade pod operativnim sistemom Windows Vista.

Na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP proverite ime radne grupe, a zatim ga uporedite sa imenom radne grupe na računarima koji rade pod operativnim sistemom Windows Vista. Ako se imena radne grupe ne podudaraju, promenite imena tako da svi računari na mreži imaju isto ime radne grupe.

Provera i promena imena radne grupe na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla, izaberite stavku Performanse i održavanje, a zatim izaberite stavku Sistem.

 2. Izaberite karticu Ime računara.

  Prikazaće se ime radne grupe. Da biste promenili ime radne grupe, izaberite stavku Promeni.

Provera i promena imena radne grupe na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista

 • Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla, izaberite stavku Sistem i održavanje, a zatim izaberite stavku Sistem.

  Ime radne grupe biće prikazano u okviru stavke Postavke imena, domena i radne grupe računara. Da biste promenili ime radne grupe, izaberite stavku Promeni postavke. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.