Rešavanje problema prilikom pronalaženja bežičnih mreža

Ukoliko računar ima bežični mrežni adapter, Windows će automatski otkriti bežične mreže u dometu računara. Možete videti listu bežičnih mreža koje je Windows otkrio u prozoru „Povezivanje sa mrežom“.

Otvorite opciju „Povezivanje sa mrežom“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Povezivanje.

Ukoliko Windows ne otkrije mrežu za koju mislite da je u dometu računara, to se može desiti zbog sledećih razloga:

Prikaži sve

Bežični komutator na računaru je isključen.

Mnogi mobilni računari imaju bežični komutator na prednjoj strani računara. Proverite da li postoji komutator na računaru. Ukoliko imate komutator, uverite se da je uključen. Neki računari takođe koriste kombinaciju funkcijskih tastera za uključivanje ili isključivanje komutatora. Pogledajte informacije koje ste dobili sa računarom za detalje o pronalaženju bežičnog komutatora.

Računar se nalazi predaleko od bežične mrežne skretnice ili pristupne tačke.

Sa 802.11b ili 802.11g mrežnim skretnicama i pristupnim tačkama, najveći domet je do 150 stopa (46 metara) u zatvorenom prostoru i 300 stopa (92 metara) na otvorenom. Sa 802.11a mrežnim skretnicama i pristupnim tačkama, najveći domet je 50 stopa (15 metara) u zatvorenom prostoru i 100 stopa (30 metara) na otvorenom. Ovi dometi se odnose na optimalne uslove bez smetnji. Uverite se da se računar nalazi unutar dometa i što je moguće bliže mrežnoj skretnici ili pristupnoj tački. Ukoliko je računar prenosni, premeštajte ga da biste utvrdili domet bežičnog signala i najbolje mesto za postavljanje računara.

Ukoliko se ne možete približiti mrežnoj skretnici ili pristupnoj tački, možda ćete želeti da razmotrite kupovinu i instaliranje eksterne antene za adapter bežične mreže. Mnogi adapteri bežične mreže su podešeni tako da im možete priključiti eksternu antenu, što će obezbediti bolji prijem od ugrađene antene. Proverite informacije koje ste dobili sa adapterom bežične mreže da biste videli da li možete instalirati dodatnu antenu.

Bežična mrežna skretnica ili pristupna tačka su isključene ili ne rade ispravno.

Pokušajte da uradite dve stvari:

 • Uverite se da su mrežna skretnica ili pristupna tačka uključeni i da je svetlo bežičnog signala upaljeno.

 • Vratite mrežnu skretnicu ili pristupnu tačku na prethodne vrednosti isključivanjem, sačekajte najmanje 10 sekundi, a zatim je ponovo uključite.

  Upozorenje

  • Vraćanje mrežne skretnice ili pristupne tačke na prethodne vrednosti će svima privremeno prekinuti vezu sa mrežom.

Ukoliko ne upravljate pristupnom tačkom ili mrežom, obratite se administratoru mreže.

Dolazi do smetnji od drugih uređaja.

Neki kućni uređaji mogu prouzrokovati smetnje između računara i mreža koje se mogu naći u dometu. Na primer, mikrotalasne pećnice i bežični telefoni koriste frekvenciju od 2,4 gigaherca (GHz) kao i 802.11b i 802.11g mrežni hardver. Drugi bežični telefoni koriste frekvenciju od 5 GHz kao i 802.11a mrežni hardver.

Postoje dve radnje koje možete da izvršite u ovoj situaciji:

 • Ukoliko u blizini računara ima sličnih uređaja, privremeno ih isključite ili udaljite.

 • Promenite postavke mrežne skretnice ili pristupne tačke da biste koristili drugi bežični kanal ili postavite kanal da se automatski bira ukoliko je postavljen na određeni broj kanala. Ponekad, jedan bežični kanal ima bolju vezu od drugih. U SAD-u i Kanadi možete koristiti kanale 1, 6 i 11. Pogledajte informacije koje ste dobili sa pristupnom tačkom ili mrežnom skretnicom za uputstva o postavljanju kanala bežičnog signala.

Windows nije konfigurisan za povezivanje sa ispravnim tipom mreže.

Pogledajte informacije koje ste dobili sa mrežnom skretnicom ili pristupnom tačkom da biste otkrili na koji režim veze je uređaj postavljen. Režim treba da bude ili ad hoc (kada uređaji direktno komuniciraju bez mrežne skretnice ili pristupne tačke) ili infrastruktura (kada uređaji komuniciraju preko mrežne skretnice ili pristupne tačke). Uverite se da se postavka u operativnom sistemu Windows za ovu mrežu podudara sa postavkom uređaja. Da biste to uradili, sledite ove korake:

 1. Otvorite komandnu liniju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, a zatim izabrati stavku Komandna linija.

 2. Otkucajte netsh wlan add filter networktype=tip mreže.

  Gde je tip mrežeadhoc ili infrastruktura.

Mrežna skretnica ili pristupna tačka je zauzeta.

Mrežna skretnica ili pristupna tačka može biti prezauzeta da bi odgovorila na nove zahteve ukoliko je koriste nekoliko računara ili uređaja. Ukoliko imate druge računare koji se povezuju sa mrežom, pokušajte da privremeno prekinete vezu.

Mreža koju tražite je podešena tako da ne emituje ime mreže (SSID).

Bežične mrežne skretnice i pristupne tačke se mogu podesiti da ne emitujuime mreže. U tom slučaju, možete otkriti da je mreža u dometu (kako biste se povezali sa njom), osim ako ste se ranije povezivali sa njom, ili se možete povezati ručno sa mrežom pomoću SSID (service set identifier). Da biste se povezali sa mrežom koja ne emituje, sledite sledeće korake:

 1. Otvorite opciju „Povezivanje sa mrežom“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Povezivanje.

 2. Kliknite na dugme Podesi vezu ili mrežu.

 3. Izaberite stavku Poveži se ručno sa bežičnom mrežom, a zatim otkucajte informacije o mreži.

  Mreža će se dodati na listu mreža i biće dostupna za povezivanje kada računar bude u dometu mreže.

Administrator mreže blokira pristup određenim mrežama.

Ukoliko koristite korporativnu mrežu, administrator mreže možda koristi Smernice grupe da bi kontrolisao pristup bežičnim mrežama. Ukoliko mislite da postoje bežične mreže u dometu računara koje nisu vidljive ili sa kojima ne možete da se povežete zato što je administrator mreže blokirao pristup do njih, obratite se administratoru mreže za pomoć.

Adapter bežične mreže se nalazi u režimu nadgledanja.

Ako je na računaru pokrenut program za nadgledanje mreže, adapter bežične mreže će biti podešen za rad u režimu nadgledanja, što sprečava Windows da se poveže sa bežičnim mrežama. Da biste se povezali sa bežičnom mrežom, zatvorite program za nadgledanje mreže ili sledite uputstva u programu da biste izašli iz režima nadgledanja.