Rešavanje problema sa programom Windows Media Player

Evo rešenja za neke uobičajene probleme sa programom Windows Media Player.

Prikaži sve

Da li postoji diskusiona grupa koja se bavi upotrebom programa Windows Media Player?

Da. Pitanja možete da prosledite Windows Media Player diskusionoj grupi.

Ovu diskusionu grupu održava zajednica korisnika koji dobro poznaju ovaj program i nude peer-to-peer pomoć. To nije zvanični resurs tehničke podrške korporacije Microsoft. Zbog toga Microsoft ne može da garantuje da ćete dobiti odgovore na pitanja.

Kada prosledite pitanje, pokušajte da budete što određeniji. Na primer, pokušajte da uključite sledeće informacije:

 • Verziju programa Windows Media Player. Da biste pronašli broj verzije, u meniju Pomoć izaberite stavku Osnovni podaci o programu Windows Media Player. Ako meni Pomoć nije vidljiv, prikažite klasične menije. Na primer, verzija može biti 11.0.6000.xxxx.

 • Verziju operativnog sistema Windows. Da biste pronašli broj verzije, kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom miša na opciju Moj računar, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 • Zadatak koji ste pokušavali da obavite pre nego što je došlo do problema.

 • Ako se prikaže poruka o grešci, kliknite na dugme Web pomoć. Kada se prikaže Web stranica, kopirajte URL adresu i nalepite je u pitanje za diskusionu grupu. URL adresa Web pomoći sadrži korisne informacije, na primer kôd greške do koje je došlo i druge detalje za rešavanje problema.

 • Ako do problema dolazi samo kada koristite određenu datoteku, Web vezu ili URL adresu, navedite detalje o toj stavci.

Kako mogu da prikažem detaljne informacije o komponentama programa Player i kodecima instaliranim na računaru?

Ako je potrebno da vidite listu komponenti i kodeka programa Windows Media Player koji su instalirani na računaru, uradite sledeće:

 1. U meniju Pomoć izaberite stavku Osnovni podaci o programu Windows Media Player.

  Ako meni Pomoć nije vidljiv, prikažite klasične menije.

 2. U dijalogu Osnovni podaci o programu Windows Media Player kliknite na dugme Informacije o tehničkoj podršci.

  Web pregledač će otvoriti stranicu koja sadrži informacije o srodnim binarnim datotekama, kodecima, filterima, dodatnim komponentama i uslugama koji su instalirani na računaru. Osoba iz tehničke podrške će moći da iskoristi ove detaljne informacije kako bi vam pomogla u rešavanju problema na računaru.

Naišao sam na poruku o grešci. Kako da saznam kôd greške?

Većina dijaloga poruka o grešci sadrži dugme Web pomoć. Ako ste na mreži, kliknite na ovo dugme da biste videli koji je kodni broj greške.

Kôdovi greške se sastoje od osam alfanumeričkih znakova, kao što je C00D1197. Ako u kôdu greške vidite znak za koji niste sigurni da li je broj 0 ili veliko slovo „O“, u pitanju je broj 0.

Kako da saznam više o određenoj poruci o grešci?

Većina dijaloga poruka o grešci sadrži dugme Web pomoć. Ako ste na mreži, kliknite na ovo dugme da biste videli koje su informacije dostupne i mogu vam pomoći u rešavanju problema na koji ste naišli.

Informacije na stranicama Web pomoći povremeno se ažuriraju kada Microsoft sazna više o mogućim uzrocima date greške i rešenjima za nju. Ako ne nađete istog dana rešenje za grešku na koju ste naišli, pokušajte da stranicu Web pomoći posetite kasnije kako biste videli da li je pronađeno rešenje.

Kada kliknem na dugme Web pomoć, ništa se ne dešava. Zašto?

Možda imate problema sa mrežnom vezom. Ako se problem bude i dalje javljao, pokušajte da ponovo pokrenete Player ili računar.

Zašto se pored nekih stavki u biblioteci ili u oknu „Lista“ pojavljuje crveno ili plavo dugme?

Kada Player naiđe na grešku ili drugi problem, obično se prikazuje dijalog poruke o grešci. Međutim, u nekim slučajevima, Player će možda prikazati dugme GreškaSlika dugmeta „Greška“ ili dugme InformacijeSlika dugmeta „Informacije“ pored stavke u biblioteci ili u oknu liste.

Kliknite na ovo dugme da biste videli listu opcija za rešavanje problema ili prikazali više detalja o problemu. Možete i da zadržite pokazivač miša iznad ovog dugmeta kako biste videli dodatne informacije.

Kako se rešavaju problemi sa kodecima?

Za informacije o problemima sa kodecima pogledajte odeljak Kodeci: najčešća pitanja.

Kako se rešavaju problemi sa bibliotekom?

Za informacije o problemima sa bibliotekom pogledajte odeljak „Biblioteka programa Windows Media Player: najčešća pitanja“.

Kako se rešavaju problemi sa pravima na korišćenje medija i zaštićenim datotekama?

Za informacije o problemima sa upravljanjem digitalnim pravima (DRM) pogledajte odeljak Windows Media Player DRM: najčešća pitanja.

Kako se rešavaju problemi sa spiskovima numera?

Za informacije o problemima sa spiskovima numera pogledajte odeljak Windows Media Player spisak numera: najčešća pitanja.