Rešavanje problema sa Windows Media Center Extender uređajem

Evo rešenja za neke uobičajene probleme prilikom korišćenja Windows Media Center Extender uređaja.

Prikaži sve

Šta ako Windows Media Center Extender ne može da se poveže sa Windows Media Center računarom?

Do problema sa vezom može doći tokom instalacije Extender uređaja ili nakon njegovog uspešnog podešavanja u prošlosti. Koristite sledeću listu mogućih rešenja ako se Extender ne povezuje sa Windows Media Center računarom:

 • Ako je jedini zaštitni zid računaru Windows Firewall, proverite da li je polje za potvrdu Media Center Extenders izabrao listi izuzetaka za Windows Firewall. Više informacija o utvrđivanju koji zaštitni zid (ili zaštitni zidovi) je pokrenut na računaru, kao i kako da proverite da li je izuzetak Media Center Extender uređaji izabran na listi izuzetaka Windows zaštitnog zida, potražite u članku Zaštitni zidovi i Media Center Extender na Microsoft Veb lokaciji.

 • Ako koristite zaštitni zid koji ne pripada korporaciji Microsoft, možda ćete morati ručno da otvorite portove koji su navedeni u tabeli ispod. Međutim, neki zaštitni zidovi su već konfigurisani da dozvole Media Center Extender uređaju da se poveže sa Windows Media Center računarom. Listu zaštitnih zidova koji su već konfigurisani da dozvole Media Center Extender uređaju da se poveže sa Windows Media Center računarom, kao i informacije o ručnom otvaranju portova kako bi drugi zaštitni zidovi dozvolili Media Center Extender vezu, potražite u članku Zaštitni zidovi i Media Center Extender na Microsoft Veb lokaciji.

  AplikacijaPort Protokol Opseg
  Aplikacija

  ehshell.exe

  Port

  554

  Protokol

  Transmission Control Protocol (TCP)

  Opseg

  Samo lokalna podmreža

  Aplikacija

  ehshell.exe

  Port

  5004 i 5005

  Protokol

  User Datagram Protocol (UDP)

  Opseg

  Samo lokalna podmreža

  Aplikacija

  ehshell.exe

  Port

  8554 × -8558

  Protokol

  TCP

  Opseg

  Samo lokalna podmreža

  Aplikacija

  ehshell.exe

  Port

  50004 × -50013

  Protokol

  UDP

  Opseg

  Samo lokalna podmreža

  Aplikacija

  ehshell.exe

  Port

  7777 × -7781

  Protokol

  UDP

  Opseg

  Samo lokalna podmreža

  Aplikacija

  svchost.exe

  Port

  1900

  Protokol

  UDP

  Opseg

  Samo lokalna podmreža

  Aplikacija

  svchost.exe

  Port

  2177

  Protokol

  TCP

  Opseg

  Samo lokalna podmreža

  Aplikacija

  svchost.exe

  Port

  2177

  Protokol

  UDP

  Opseg

  Samo lokalna podmreža

  Aplikacija

  svchost.exe

  Port

  3390

  Protokol

  TCP

  Opseg

  Samo lokalna podmreža

  Aplikacija

  sistem

  Port

  10244

  Protokol

  TCP

  Opseg

  Samo lokalna podmreža

  Aplikacija

  mcx2prov.exe

  Port

  Nasumično

  Protokol

  Nasumično (koristi TCP i UDP)

  Opseg

  Internet

  Aplikacija

  mcrmgr.exe

  Port

  Nasumično

  Protokol

  Nasumično (koristi TCP i UDP)

  Opseg

  Internet

  Beleška

  • Za uspostavljanje Media Center Extender veze Windows Media Center računar i Extender moraju biti na istoj podmreži.

 • Uverite se da znate korisničko ime i lozinku naloga koji ima administratorske privilegije na Windows Media Center računaru. Morate biti u mogućnosti da obezbedite ove informacije kada budete upitani na Windows Media Center računaru za Extender instalaciju da biste mogli da unesete određene promene na Windows Media Center računaru.

 • Ako koristite čitač otisaka prstiju ili neki drugi bezbednosni program na računaru, možda ćete morati da promenite postavke programa da bi Extender mogao da se poveže sa računarom. Ako bezbednosni program ne uključuje postavku koja rešava probleme sa povezivanjem, moraćete da deinstalirate program da biste koristili Extender.

 • Proverite da li su Media Center Extender i Windows Media Center računar uključeni. Takođe se uverite da se računar ne nalazi u stanju hibernacije ili spavanja.

 • Ako koristite žičnu vezu, uverite se da je Ethernet kabl priključen na Ethernet port na Media Center Extender uređaju.

  Pokušajte da utvrdite gde dolazi do problema tako što ćete povezati Xbox 360 direktno sa Windows Media Center računarom pomoću običnog Ethernet kabla. Ako Xbox 360 može da se poveže sa Windows Media Center računarom, do problema možda dolazi na ruteru, čvorištu ili komutatoru i u njihovim postavkama. Međutim, ako Xbox 360 i računar i dalje ne mogu da se povežu, problem je možda povezan sa postavkom na samom ruteru, čvorištu ili komutatoru odnosno u kombinaciji sa postavkom zaštitnog zida. Više informacija o povezivanju Xbox 360 uređaja direktno sa računarom i informacije o rešavanju problema sa povezivanjem pomoću ovog metoda potražite u članku Problemi sa vezom na Microsoft Veb lokaciji.

 • Uverite se da Windows Media Center računar nije pridružen domenu. Neke smernice domena mreže mogu biti podešene da sprečavaju Xbox 360 uređaj da se poveže sa Windows Media Center računarom u vidu Media Center Extender uređaja. Ako je računar povezan sa domenom, uklonite ga sa domena i ponovite instalaciju Extender uređaja.

 • Uverite se da su Windows Media Center računar i Extender povezani sa istim ruterom. Time se osigurava da su Xbox 360 i Windows Media Center računar povezani sa istom mrežom. Ako se Xbox 360 povezuje sa kućnom mrežom pomoću bežičnog rutera, priključite jedan kraj Ethernet kabla u Ethernet port na Windows Media Center računaru, a drugi kraj kabla na Ethernet port na bežičnom ruteru.

 • Ako je Media Center Extender povezan sa mrežom pomoću bežične veze, uverite se da se nalazi u opsegu bežične pristupne tačke ili rutera sa što manje prepreka između Media Center Extender uređaja i pristupne tačke. Više informacija o rešavanju problema sa slabim signalom bežične mreže potražite u članku Rešavanje problema sa slabim kvalitetom signala bežične mreže.

 • Ako je Media Center Extender povezan sa mrežom pomoću bežične veze, a bežična mreža koristi bezbednosni ključ, proverite da li imate ispravan bezbednosni ključ za mrežu za tip metoda bezbednosti bežične mreže koji mreža koristi. Više informacija o različitim metodima bezbednosti bežične mreže potražite u članku Koji su različiti metodi bezbednosti bežične veze?

 • Pokušajte da ponovo pokrenete Windows Media Center računar, Media Center Extender i čvorište, ruter ili komutator mreže.

Šta ako Windows Media Center ne može da otkrije Extender tokom instalacije?

Pokušajte sa nekim od sledećih rešenja:

 • Ako koristite žičnu mrežu, uverite se da je Ethernet kabl priključen na Ethernet port na Extender uređaju, a zatim proverite da li je Ethernet konektor na drugom kraju priključen na Ethernet na ruteru, čvorištu ili komutatoru.

 • Proverite da li je Media Center Extender priključen i uključen.

 • Ako je Media Center Extender povezan sa mrežom pomoću bežične veze, uverite se da se nalazi u opsegu bežične pristupne tačke ili rutera sa što manje prepreka između Media Center Extender uređaja i pristupne tačke. Više informacija o rešavanju problema sa slabim signalom bežične mreže potražite u članku Rešavanje problema sa slabim kvalitetom signala bežične mreže.

 • Ako je Media Center Extender povezan sa mrežom pomoću bežične veze, a bežična mreža koristi bezbednosni ključ, proverite da li imate ispravan bezbednosni ključ za mrežu za tip metoda bezbednosti bežične mreže koji mreža koristi. Više informacija o različitim metodima bezbednosti bežične mreže potražite u članku Koji su različiti metodi bezbednosti bežične veze?

Ne mogu da reprodukujem neke zvučne i video datoteke kada koristim Xbox 360 kao Media Center Extender. Koji tipovi zvučnih i video datoteka se mogu reprodukovati kada koristim Xbox 360 kao Media Center Extender?

U sledećoj tabeli su navedeni različiti tipovi video i zvučnih datoteka koje se mogu reprodukovati na Xbox 360 uređaju kada se koristi kao Media Center Extender.

Možda ćete moći da reprodukujete video ili zvučne datoteke koje su u drugačijim formatima na računaru od onih koje možda ne možete da reprodukujete kada Xbox 360 koristite kao Media Center Extender. Do toga dolazi zato što su kodeci potrebni za reprodukovanje određene zvučne ili video datoteke možda instalirani na računaru, ali nisu dostupni ni instalirani na Xbox 360 uređaju.

Format video datoteke
Maksimalna veličina video okvira (u pikselima)
Audio format

Windows Media Video (WMV) 7, 8 i 9 video datoteke

(Video datoteke mogu biti zaštićene pomoću prava na korišćenje medija)

1920 x 1080 (1080p)

Windows Media Audio (WMA) Standard, WMA Pro ili WMA Lossless audio

WMV Image 1 ili 2 video datoteke

(kreirano pomoću bilo koje verzije programa Microsoft Photo Story)

1920 x 1080 (1080p)

Windows Media Audio (WMA) Standard, WMA Pro ili WMA Lossless audio

VC-1 video datoteke

(Video datoteke mogu biti zaštićene pomoću prava na korišćenje medija)

1920 x 1080 (1080p)

Windows Media Audio (WMA) Standard, WMA Pro ili WMA Lossless audio

MPEG-1 video datoteke

Nije primenljivo

MPEG-1 Layer 1 ili 2 audio

MPEG-2 video datoteke

1920 x 1080 (1080i)

AC-3 ili MPEG-1 Layer 1 ili 2 audio

Format zvučne datoteke

Windows Media Audio (WMA) Standard zvučne datoteke (uključuje Windows Media Audio 7, 8 i 9)

(Zvučne datoteke mogu biti zaštićene pomoću prava na korišćenje medija)

Windows Media Audio (WMA) Pro zvučne datoteke

(Zvučne datoteke mogu biti zaštićene pomoću prava na korišćenje medija)

Windows Media Audio (WMA) Lossless zvučne datoteke

(Zvučne datoteke mogu biti zaštićene pomoću prava na korišćenje medija)

MPEG-1 Layer 3 (MP3) zvučne datoteke

WAV-PCM zvučne datoteke

Zašto se obaveštenje „Problem sa mrežom“ često pojavljuje kada koristim Media Center Extender uređaj?

Ako koristite bežičnu mrežu, proverite da li ima dovoljno propusnog opsega mreže. Propusni opseg mreže možete da testirate, bilo da koristite bežičnu ili žičnu mrežnu vezu, pomoću „Tjunera performansi mreže“ u programu Windows Media Center. Više informacija o poboljšanju mrežne veze prilikom korišćenja Extender uređaja potražite na Microsoft Veb lokaciji.

Korišćenje „Tjunera performansi mreže“ u programu Windows Media Center

 1. Pokrenite Media Center Extender uređaj.

 2. Na početnom ekranu Media Center Extender uređaja dođite do stavke Zadaci i izaberite stavku Podesi mrežu.

 3. Sledite korake u Tjuneru performansi mreže da biste utvrdili da li ima dovoljno dostupnog propusnog opsega na kućnoj mreži.

Ako je dostupni propusni opseg na bežičnoj mreži prenizak, pokušajte nešto od sledećeg (ako je moguće):

 • Koristite žičnu mrežnu vezu za povezivanje Media Center Extender uređaja i Windows Media Center računara. Korišćenje žične veze dovodi do veće brzine veze u poređenju sa korišćenjem bežične mrežne veze. Više informacija o tome šta vam je potrebno za podešavanje žične mrežne veze potražite u članku Stavke potrebne za podešavanje kućne mreže.

 • Ako je Media Center Extender povezan sa mrežom pomoću bežične veze, uverite se da se nalazi u opsegu bežične pristupne tačke ili rutera sa što manje prepreka između Media Center Extender uređaja i pristupne tačke. Više informacija o rešavanju problema sa slabim signalom bežične mreže potražite u članku Rešavanje problema sa slabim kvalitetom signala bežične mreže.

 • Ako koristite bežičnu mrežu, a žična mrežna veza za vas ne predstavlja izvodljivu opciju, razmotrite nadogradnju bežične mreže da biste koristili bržu bežičnu mrežnu vezu. Listu različitih bežičnih mreža, kao i prednosti i nedostatke različitih tipova bežičnih mreža, potražite u članku Stavke potrebne za podešavanje kućne mreže.

Media Center Extender se sporo odaziva kada ga koristim.

Ovo može biti zbog male količine dostupnog mrežnog opsega ili Windows Media Center računar možda nema dovoljno dostupnih sistemskih resursa.

Da biste testirali vezu, koristite Tjuner performansi mreže.

Korišćenje „Tjunera performansi mreže“ u programu Windows Media Center

 1. Pokrenite Media Center Extender uređaj.

 2. Na početnom ekranu Media Center Extender uređaja dođite do stavke Zadaci i izaberite stavku Podesi mrežu.

 3. Sledite korake u Tjuneru performansi mreže da biste utvrdili da li ima dovoljno dostupnog propusnog opsega na kućnoj mreži.

Da biste utvrdili da li računar ima dovoljno dostupnih sistemskih resursa, pogledajte članak Pregled detalja o performansama računara pomoću upravljača zadacima.

Prilikom korišćenja Extender uređaja pokušajte da izbegnete izvršavanje zadataka na računaru koji koriste puno sistemskih resursa računara. Na primer, izbegavajte da pokretanje pravljenja rezervne kopije na računaru ili uređivanje i gledanje video zapisa prilikom korišćenja Extender uređaja.

Šta se događa ako se veza sa Windows Media Center računarom izgubi?

Media Center Extender može da izgubi vezu sa Windows Media Center računarom iz različitih razloga. Evo nekih razloga zbog kojih dolazi do ovoga i nekih mogućih rešenja za problem:

 • Media Center Extender uređaj možda ne može da se poveže zato što je Windows Media Center računar isključen odnosno u režimu stanja spavanja ili hibernacije.

 • Media Center Extender možda ne može ispravno da se poveže sa mrežom. Uverite se da mreža i Windows Media Center računar ispravno funkcionišu.

 • Pokušajte da ponovo pokrenete Windows Media Center računar, Media Center Extender i čvorište, ruter ili komutator mreže.

 • Windows Media Center računar je možda zauzet zato što nema dovoljno dostupnih sistemskih resursa. Zatvorite sve programe koji se ne koriste.

Ako je Media Center Extender povezan sa Windows Media Center računarom pomoću bežične mrežne veze, uverite se da bežična mrežna veza ispravno funkcioniše. Takođe proverite i ispravite sledeće:

 • Uklonite prepreke između Media Center Extender uređaja i pristupne tačke.

 • Ako ne koristite 802.11a mrežu, uverite se da nema kućnih aparata koji izazivaju smetnje na vezi.

 • Pokušajte da premestite Media Center Extender ili pristupnu tačku da biste poboljšali vezu između dva uređaja.

Šta se događa ako Extender nije pribavio važeću IP adresu?

Poruka Važeća IP adresa nije pronađena znači da Media Center Extender nije pribavio važeću Internet Protocol (IP) adresu i da Media Center Extender i Windows Media Center računar ne komuniciraju ispravno. Iako Media Center Extender može biti povezan sa Windows Media Center računarom, komunikacija između njih neće uspeti ako Media Center Extender ne može da pribavi važeću IP adresu. Da biste ispravili ovaj problem, proverite mrežne postavke i ruter, čvorište ili komutator. Možda ćete morati da ponovo pokrenete Media Center Extender ili Windows Media Center računar.

Kako da kontrolišem utisak pri radu sa medijima kada koristim Xbox 360 kao Media Center Extender?

Možete koristiti Xbox 360 kontroler, Xbox 360 daljinski upravljač ili Windows Media Center daljinski upravljač. Pogledajte Brzi referentni vodič za Media Center na Xbox Veb lokaciji da biste dobili detaljan dijagram koji pokazuje kako se različite funkcije u programu Windows Media Center koriste pomoću Xbox 360 kontrolera.

Ako Windows Media Center želite da kontrolišete pomoću daljinskog upravljača, potreban je opcionalni Windows Media Center daljinski upravljač.

Korišćenje Windows Media Center daljinskog upravljača za Xbox 360

 1. Pomoću Xbox 360 kontrolera dođite do stavke Moj Xbox i izaberite stavku Postavke sistema.

 2. Na ekranu Postavke sistema izaberite stavku Postavke konzole.

 3. Izaberite stavku Daljinski upravljač.

 4. Da biste mogli da koristite Windows Media Center daljinski upravljač kada koristite Xbox 360, na Xbox 360 kontroloru izaberite stavkuOba daljinska upravljača.

Napomena

 • Ako imate staru Xbox 360 kontrolnu tablu, postavke daljinskog upravljača možete promeniti na tabli sistem.

Sada možete da koristite Windows Media Center daljinski upravljač ili Xbox 360 daljinski upravljač za kontrolu konzole Xbox 360.

Dodao sam novi sadržaj u biblioteke programa Windows Media Center, ali sada ne vidim novi sadržaj na Extender uređaju. Šta da radim?

Ako ste dodali nove fascikle za nadgledanje u Windows Media Center nakon početnog podešavanja Extender uređaja, moraćete da dodate nove fascikle i u Extender da bi se sadržaj iz novih fascikli pojavio na Extender uređaju. Razlog za to je taj što postoje dve različite biblioteke – jedna biblioteka za Windows Media Center računar i druga biblioteka za Media Center Extender.

Više informacija o konfigurisanju fascikli za deljenje medija prilikom korišćenja Xbox 360 uređaja kao Extender uređaja potražite u članku Konfigurisanje fascikli na Microsoft Veb lokaciji.

Koje funkcije nisu dostupne u programu Windows Media Center prilikom korišćenja Media Center Extender uređaja?

Sledeća tabela ističe neke utiske pri radu sa medijima koji nisu dostupni prilikom korišćenja Media Center Extender uređaja.

Windows Oblast korisničkog interfejsa programa Media Center Funkcija koja nije dostupna na Media Center Extender uređaju
Windows Oblast korisničkog interfejsa programa Media Center

Slike

Funkcija koja nije dostupna na Media Center Extender uređaju
 • Štampanje

Windows Oblast korisničkog interfejsa programa Media Center

Muzika

Funkcija koja nije dostupna na Media Center Extender uređaju
 • Vizuelizacije

 • Premotavanje unapred ili unazad

Windows Oblast korisničkog interfejsa programa Media Center

TV

Funkcija koja nije dostupna na Media Center Extender uređaju
 • Podešavanje TV signala

 • Prilagođavanje postavki ekrana

 • Usporeni snimak

Windows Oblast korisničkog interfejsa programa Media Center

CD-ovi ili DVD-ovi

Funkcija koja nije dostupna na Media Center Extender uređaju
 • Narezivanje na CD

 • Narezivanje na DVD

 • Gledanje DVD-ova koji su ubačeni u DVD jedinicu na Windows Media Center računaru

 • Slušanje audio CD-ova koji se nalaze u CD-ROM jedinici na Windows Media Center računaru

Windows Oblast korisničkog interfejsa programa Media Center

Mediji na mreži

Funkcija koja nije dostupna na Media Center Extender uređaju
 • Neke igre (na primer, „Srca“, „Chess Titans“ i „Freecell“)

Windows Oblast korisničkog interfejsa programa Media Center

Zadaci

Funkcija koja nije dostupna na Media Center Extender uređaju
 • Sinhronizacija sa uređajem

 • Režim „Samo mediji“

 • Dodavanje Extender uređaja

Windows Oblast korisničkog interfejsa programa Media Center

Postavke

Funkcija koja nije dostupna na Media Center Extender uređaju
 • Muzika

 • DVD

 • Šema boja

 • Opcije automatskog preuzimanja

 • Podešavanje TV signala

 • Podešavanje zvučnika

 • Testiranje jačine digitalne TV antene

 • Konfigurisanje televizora ili monitora

 • Ponovno pokretanje instalacije

 • Podešavanje daljinskog upravljača

 • Teletekst

 • Pomeranje pomičnog teksta

 • Iskačući prozori

Windows Oblast korisničkog interfejsa programa Media Center

Opšte postavke i postavke privatnosti/izjava o privatnosti

Funkcija koja nije dostupna na Media Center Extender uređaju

Preuzimanje informacija o medijima za CD-ove i DVD-ove sa Interneta

Gde još mogu da pronađem pomoć za rešavanje problema prilikom korišćenja Media Center Extender uređaja?

Evo nekih veza ka drugim resursima koji vam mogu pomoći da pronađete rešenja za probleme na koje možete naići prilikom korišćenja Media Center Extender uređaja.

 • Idite na Microsoft lokaciju podrške. Na lokaciji Microsoft podrške, u polju za pretragu Pretraži podršku (baza znanja) otkucajte Xbox 360 i kliknite na dugme Pokreni pretragu. Zatim možete da filtrirate rezultate pretrage za operativni sistem Windows Vista.

 • Iditena stranicu Windows Media Center pregled naMicrosoft Veb lokaciji. Ovaj članak obezbeđuje dodatne informacije o programu Windows Media Center i Media Center Extender uređajima.

 • Ako naiđete na greške prilikom korišćenja Media Center Extender uređaja, možete da odete u prikazivač događaja i potražite greške povezane sa programom Windows Media Center i Media Center Extender uređajem. Kada pronađete grešku u prikazivaču događaja, možete izabrati grešku i potražiti dodatne informacije o određenom kodu greške (koji se zove EventID) tako što ćete kliknuti na vezu pomoći Evidencija događaja na mreži.

  Za više informacija o otvaranju i korišćenju prikazivača događaja u operativnom sistemu Windows Vista pogledajte odeljak Otvaranje prikazivača događaja.

 • Idite na lokaciju The Green Button da biste dobili pomoć od Media Center zajednice.

Napomena

 • Potreban je analogni ili digitalni TV tjuner da biste u programu Windows Media Center reprodukovali i snimali televiziju uživo. Ako uz računar niste dobili TV karticu, možda ćete moći da je dodate. Za informacije o nabaci TV kartice pogledajte temu Pomoć za TV karticu ili se obratite proizvođaču računara.