Rešavanje problema sa uređajima za omogućavanje Bluetooth veze

Evo rešenja za neke uobičajene probleme sa uređajima za omogućavanje Bluetooth veze.

Prikaži sve

Računar ne prepoznaje uređaj za omogućavanje Bluetooth veze.

Pokušajte da izvršite neke od sledećih radnji:

 • Uklonite a zatim ponovo instalirajte uređaj:

  1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, Kontrolna tabla, Hardver i zvuk, a zatim izaberite stavku Bluetooth uređaji.
  2. Izaberite uređaj koji ne radi, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

  3. Kliknite na opciju Dodaj, pritisnite dugme za postavljanje početnih vrednosti uređaja (ili ga učinite vidljivim prateći uputstva proizvođača), potvrdite izbor u polju za potvrdu Uređaj je podešen i spreman za pronalaženje, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  4. Ako uređaj nije pronađen, ponovite prethodni korak. Kada je uređaj pronađen, izaberite ga, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  5. Pratite ostala uputstva u čarobnjaku.

 • Uverite se da je uređaj uključen i da baterije ne treba zameniti.

 • Uverite se da je Bluetooth adapter za računar priključen i uključen i da je uređaj uključen i vidljiv. Ukoliko niste sigurni kako da uključite vidljivost, pročitajte uputstva koja ste dobili uz uređaj ili posetite Web lokaciju proizvođača.

 • Uverite se da ste instalirali uređaj pomoću odgovarajućeg programa. Ukoliko niste, ponovo instalirajte uređaj.

  • Za štampač izvršite ove korake:

   • Otvorite čarobnjak za dodavanje štampača tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, izabrati stavku Štampači, a zatim izabrati stavku Dodaj štampač.

  • Ukoliko na računaru imate instaliranu Bluetooth tehnologiju za bežičnu vezu, koristite čarobnjak za dodavanje Bluetooth uređaja za mobilni telefon. Da biste to uradili, izvršite ove korake:

   1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, Kontrolna tabla, Hardver i zvuk, a zatim izaberite stavku Bluetooth uređaji.
   2. Kliknite na dugme Dodaj.

  • Ukoliko na računaru imate instaliranu Bluetooth tehnologiju za bežične veze, koristite čarobnjak za dodavanje Bluetooth uređaja za tastaturu ili miš. Da biste to uradili, izvršite ove korake:

   1. Povežite žičanu tastaturu ili miš sa računarom.

   2. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, Kontrolna tabla, Hardver i zvuk, a zatim izaberite stavku Bluetooth uređaji.
   3. Kliknite na dugme Dodaj.

 • Uređaj može biti previše udaljen od računara ili preblizu. Pokušajte da ga malo približite ili udaljite od računara.

Uređaj i računar ne mogu da komuniciraju.

Pokušajte da izvršite neke od sledećih radnji:

 • Uverite se da su uređaj i računar na odgovarajućoj udaljenosti. Informacije o uređaju treba da sadrže i odgovarajuću udaljenost.

 • Uređaj je možda prezauzet ili ima previše veza (na primer, drugi uređaji su možda povezani sa štampačem za omogućavanje Bluetooth veze). Sačekajte dok uređaj ne bude manje zauzet i pokušajte ponovo. Ili, da biste smanjili broj veza, postavite druge uređaje tako da ne budu vidljivi. Ako niste sigurni kako da isključite vidljivost, pogledajte informacije koje ste dobili uz uređaj ili posetite Web lokaciju proizvođača.

 • Uverite se da računar pokušava da se poveže sa odgovarajućim uređajem. Na primer, možda imate dva štampača za omogućavanje Bluetooth veze povezana sa računarom: jedan u vašoj kancelariji i jedan u kancelariji kolege. Uverite se da se ime i serijski broj navedeni u čarobnjaku za dodavanje Bluetooth uređaja podudaraju sa imenom i serijskim brojem uređaja, tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na ikonu uređaja u čarobnjaku.

 • Da li ste razmenili ključeve za prolaz sa uređajem? Neki uređaji zahtevaju ključ za prolaz pre nego što se prikažu na listi „Bluetooth uređaji u kontrolnoj tabli“.

 • Možda ste otkucali pogrešan ključ za prolaz ili je vreme za unošenje ključa za prolaz isteklo.

 • Uverite se da je Windows konfigurisan za prihvatanje dolaznih Bluetooth veza. Da biste to uradili, ukoliko imate instaliranu Bluetooth tehnologiju za bežičnu vezu, možete da proverite uređaje sa omogućenom Bluetooth vezom u kontrolnoj tabli. Evo na koji način:

  1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, Kontrolna tabla, Hardver i zvuk, a zatim izaberite stavku Bluetooth uređaji.
  2. Kliknite na karticu Opcije, potvrdite izbor u polju za potvrdu Omogući Bluetooth uređajima da se povežu sa ovim računarom i kliknite na dugme U redu.

 • Ukoliko se uređaj nalazi blizu drugih uređaja koji koriste radio frekvencije (kao što su mikrotalasne pećnice, bežični telefoni, daljinski upravljači za elektronske uređaje i osvetljenje ili 802.11 bežične mreže), ti uređaji mogu da prouzrokuju smetnje. Pokušajte da premestite uređaj koji ne radi dalje od drugih uređaja.

Veza sa uređajem je spora ili se prekida.

Pokušajte da izvršite neke od sledećih radnji:

 • Uređaj i računar su možda predaleko jedan od drugoga ili preblizu. Približite ili udaljite uređaj od računara. Informacije o uređaju treba da sadrže i odgovarajuću udaljenost.

 • Uređaj je možda prezauzet ili ima previše veza. Na primer, možda se drugi uređaji povezuju sa štampačem za omogućavanje Bluetooth veze, sprečavajući ovu vezu. Sačekajte dok uređaj ne bude manje zauzet i pokušajte ponovo. Ili, da biste smanjili broj veza, postavite druge uređaje tako da ne budu vidljivi. Ako niste sigurni kako da isključite vidljivost, pogledajte informacije koje ste dobili uz uređaj ili posetite Web lokaciju proizvođača.

 • Ukoliko se uređaj nalazi blizu drugih uređaja koji koriste radio frekvencije (kao što su mikrotalasne pećnice, bežični telefoni, daljinski upravljači za elektronske uređaje i osvetljenje ili 802.11 bežične mreže), ti uređaji mogu da prouzrokuju smetnje. Pokušajte da premestite uređaj koji ne radi dalje od drugih uređaja.

 • Bezbednost na nekom od uređaja je možda postavljena na početne vrednosti. To je posebno često sa tastaturama i miševima. Drugi uređaji mogu da imaju slične probleme i možda je potrebno da se ponovo instaliraju.

Tastatura ili miš za omogućavanje Bluetooth veze ne radi.

Pokušajte da uklonite tastaturu ili miša, a zatim ponovo ih instalirajte. Evo na koji način:

Prvo povežite žičanu tastaturu ili miš sa računarom. Zatim, ukoliko na računaru imate instaliranu Bluetooth tehnologiju za bežičnu vezu, izvršite ove korake:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, Kontrolna tabla, Hardver i zvuk, a zatim izaberite stavku Bluetooth uređaji.
 2. Izaberite tastaturu ili miš koji ne radi i kliknite na dugme Ukloni.

 3. Kliknite na dugme Dodaj, zatim ba dugme za postavljanje početnih vrednosti uređaja na donjem delu tastature ili miša, potvrdite izbor u polju za potvrdu Uređaj je podešen i spreman za pronalaženje i kliknite na dugme Dalje.

 4. Ako uređaj nije pronađen, ponovite prethodni korak. Kada se uređaj pronađe, izaberite ga i kliknite na dugme Dalje.

  Ako ste već nekoliko puta pokušali da izvršite ove korake a računar još uvek ne može da pronađe uređaj, uverite se da se u uređaju nalaze nove baterije.

 5. Ako je u pitanju tastatura, razmenite ključeve za prolaz sa tastaturom. Ako je u pitanju miš, izaberite opciju Nemoj koristiti ključ za prolaz. Pratite ostala uputstva u čarobnjaku.

Ne sećam se ključa za prolaz za uređaj za omogućavanje Bluetooth veze.

Većina uređaja dozvoljava da odaberete ključ za prolaz ili možete da koristite ključ za prolaz koji je generisao Windows. Da bi Windows generisao ključ za prolaz, pokrenite čarobnjak za dodavanje Bluetooth uređaja. U suprotnom, obratite se proizvođaču uređaja. Imajte na umu da neki uređaji kao ključ za prolaz koriste „0000“ ili „0001“.

Ne mogu da se povežem sa računarom preko uređaja za omogućavanje Bluetooth veze.

Ako na računaru imate instaliranu Bluetooth tehnologiju za bežičnu vezu, izvršite ove korake:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, Kontrolna tabla, Hardver i zvuk, a zatim izaberite stavku Bluetooth uređaji.
 2. Kliknite na karticu Opcije i uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Omogući Bluetooth uređajima da se povežu sa ovim računarom.

Imam problema sa adapterom sa omogućenom Bluetooth vezom. Kome treba da se obratim za pomoć?

Obratite se dobavljaču (proizvođaču) upravljačkog uređaja za adapter. Izvršite ove korake da biste pronašli dobavljača upravljačkog programa:

Morate da budete prijavljeni kao administrator da biste izvršili ove korake.

 1. Otvorite upravljač uređajima tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Upravljač uređajima. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 2. Dvaput kliknite na stavku Bluetooth radio da biste proširili taj odeljak.

 3. Desnim tasterom miša kliknite na Bluetooth adapter (radio ili primopredajnik), a zatim izaberite stavku Svojstva.

 4. Izaberite karticu Upravljački program.

 5. Pored stavke Dobavljač upravljačkog programa videćete ime korporacije Microsoft ili ime drugog dobavljača. Obratite se za pomoć tom dobavljaču.