Rešavanje problema sa računarima koji se ne pojavljuju na mrežnoj mapi

Mrežna mapa je grafički prikaz računara i uređaja na mreži koji pokazuje kako su oni povezani. Windows ponekad ne može da otkrije sve računare i uređaje na mreži ili ne može da smesti sve računare i uređaje na pravu lokaciju na mapi. Evo nekih čestih uzroka problema sa mrežnim mapama i odgovarajućih rešenja.

Prikaži sve

Računar ili uređaj se ne pojavljuje na mrežnoj mapi.

Ovo se može dogoditi iz sledećih razloga:

 • Računar radi pod operativnim sistemom Windows Vista i povezan je sa mrežom koja je dodeljena mrežnoj lokaciji „Javno mesto“. Windows ne može da pronađe računar na mreži koja je dodeljena mrežnoj lokaciji „Javno mesto“. Da biste otklonili ovaj problem, možete promeniti mrežnu lokaciju na opciju „Privatno“ ili povezati računar sa mrežom koja je dodeljena mrežnoj lokaciji „Privatno“. Za više informacija o mrežnim lokacijama pogledajte odeljak Biranje mrežne lokacije

  Upozorenje

  • Kada se povežete sa mrežom koja je dodeljena mrežnoj lokaciji „Privatno“, računar postaje vidljiv računarima oko sebe, što povećava rizik od izlaganja zlonamernom softveru sa Interneta. Trebalo bi da dodeljujete mrežnu lokaciju „Privatno“ samo mrežama koje se nalaze na mestima na kojima poznajete i verujete osobama i uređajima na mreži, poput vaše kuće ili radnog mesta. Izbegavajte da dodeljujete ovu mrežnu lokaciju mrežama na javnim mestima, kao što su kafei ili aerodromi.

 • Računar radi pod operativnim sistemom Windows Vista i Link Layer Topology Discovery (LLTD) protokol je onemogućen na mrežnom adapteru. Windows koristi LLTD protokol za mapiranje računara i uređaja na mreži. Da biste omogućili LLTD, sledite ove korake:

  1. Otvorite opciju „Mrežne veze“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mreža i Internet, izabrati stavku Centar za mrežu i deljenje, a zatim izabrati stavku Upravljanje mrežnim vezama.

  2. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu mrežnog adaptera, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  3. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver i Link-Layer Topology Discovery Responder , a zatim kliknite na dugme U redu.

 • Računar radi pod operativnim sistemom Windows Vista i otkrivanje mreže je isključeno. Da biste uključili otkrivanje mreže, sledite ove korake:

  1. Otvorite Centar za mrežu i deljenje tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mreža i Internet, a zatim izabrati stavku Centar za mrežu i deljenje.

  2. Ako je otkrivanje mreže isključeno, kliknite na dugme sa strelicom Slika dugmeta sa strelicom da biste proširili odeljak, izaberite stavku Uključi otkrivanje mreže, a zatim kliknite na dugme Primeni. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  Za više informacija o otkrivanju mreže pogledajte odeljak Šta je otkrivanje mreže?

 • Računar radi pod operativnim sistemom Windows XP i LLTD protokol nije instaliran. Da bi se računar koji radi pod operativnim sistemom Windows XP mogao otkriti i pojaviti na mrežnoj mapi, potrebno je da instalirate LLTD protokol na tom računaru. Za više informacija pogledajte odeljak Mrežna mapa ne prikazuje računare koji rade pod operativnim sistemom Windows XP na Microsoft Web lokaciji.

 • Računar radi pod operativnim sistemom Windows XP i postavke zaštitnog zida sprečavaju Windows da ga otkrije. Proverite postavke zaštitnog zida i uverite se da je deljenje datoteka i štampača omogućeno. Ukoliko koristite Windows zaštitni zid, pogledajte odeljak Kako funkcionišu postavke Windows zaštitnog zida. Ako koristite drugi zaštitni zid, pogledajte informacije koje ste dobili uz zaštitni zid.

 • Uređaj ne podržava protokole koje zahteva Windows Vista. Pogledajte informacije koje ste dobili uz uređaj da biste videli da li ima Windows Vista logotip. Ukoliko uređaj ima logotip, trebalo bi da se pojavi na mrežnoj mapi. Uređaj ili informacije koje ste dobili uz uređaj takođe mogu sadržati podatke o LLTD protokolu ili mrežnoj mapi.

Računar ili uređaj nije ispravno postavljen na mrežnoj mapi.

Ovo se može dogoditi iz sledećih razloga:

 • Računar radi pod operativnim sistemom Windows Vista i povezan je sa mrežom koja je dodeljena mrežnoj lokaciji „Javno mesto“. Kada je računar na mreži koja je dodeljena mrežnoj lokaciji „Javno mesto“, Windows ne može da ga ispravno postavi na mrežnoj mapi. Da biste otklonili ovaj problem, možete promeniti mrežnu lokaciju na opciju „Privatno“ ili povezati računar sa mrežom koja je dodeljena mrežnoj lokaciji „Privatno“. Za više informacija o mrežnim lokacijama pogledajte odeljak Izbor mrežne lokacije

  Upozorenje

  • Kada se povežete sa mrežom koja je dodeljena mrežnoj lokaciji „Privatno“, računar postaje vidljiv računarima oko sebe, što povećava rizik od izlaganja zlonamernom softveru sa Interneta. Trebalo bi da dodeljujete mrežnu lokaciju „Privatno“ samo mrežama koje se nalaze na mestima na kojima poznajete i verujete osobama i uređajima na mreži, poput vaše kuće ili radnog mesta. Izbegavajte da dodeljujete ovu mrežnu lokaciju mrežama na javnim mestima, kao što su kafei ili aerodromi.

 • Računar radi pod operativnim sistemom Windows XP i LLTD protokol nije instaliran. Da bi se računar koji radi pod operativnim sistemom Windows XP mogao otkriti i ispravno postaviti na mrežnoj mapi, potrebno je da na njemu instalirate LLTD protokol. Za više informacija o prikazivanju računara koji rade pod operativnim sistemom Windows XP na mrežnoj mapi pogledajte odeljakMrežna mapa ne prikazuje računare koji rade pod operativnim sistemom Windows XP na Microsoft Web lokaciji.

 • Uređaj ne podržava protokole koje zahteva Windows Vista, zbog čega se neki uređaji mogu pojaviti na mrežnoj mapi, ali ne onako kako očekujete. Na primer, mrežna skretnica može biti prikazana kao tri stvari: mrežna skretnica, komutator, i pristupna tačka. Pogledajte informacije koje ste dobili uz uređaj da biste videli da li ima Windows Vista logotip. Ukoliko uređaj ima logotip, trebalo bi da bude ispravno prikazan na mrežnoj mapi. Uređaj ili informacije koje ste dobili uz uređaj takođe mogu sadržati podatke o LLTD protokolu ili mrežnoj mapi.

Prikazuje se poruka koja vam saopštava da je došlo do greške pri procesu mapiranja.

Ovo se može dogoditi iz sledećih razloga:

 • Računar ili uređaj na mreži se ponovo pokrenuo u toku procesa mapiranja. Da biste otklonili ovaj problem, sačekajte da računar ili uređaj završi sa pokretanjem, a zatim osvežite mrežnu mapu time što ćete kliknuti na dugme „Osveži“ Slika dugmeta „Osveži“.
 • Računar je povezan sa bežičnom mrežom i bežični signal je slabog kvaliteta ili se prekida. Da biste otklonili ovaj problem, približite računar bežičnoj mrežnoj skretnici ili pristupnoj tački.

 • Uređaj na mreži, poput čvorišta ili komutatora, ne radi ispravno ili nije kompatibilan sa Link Layer Topology Discovery (LLTD) protokolom, koji Windows koristi za kreiranje mape. Da biste otklonili ovaj problem, onemogućite uređaj, isključite ga ili ga uklonite sa mreže.

 • Odgovori drugih uređaja na mreži kasne ili se na mreži nalazi nekompatibilna mrežna skretnica. Ukoliko odgovori kasne, sačekajte nekoliko minuta, a zatim osvežite mrežnu mapu tako što ćete kliknuti na dugme „Osveži“ Slika dugmeta „Osveži“. Ukoliko je mrežna skretnica nekompatibilna, onemogućite je, isključite ili je uklonite sa mreže.