Rešavanje problema sa uvozom datoteka u Windows Movie Maker

Evo rešenja nekih uobičajenih problema sa uvozom datoteka u Windows Movie Maker.

Prikaži sve

Šta znači poruka o grešci u kojoj piše da je sadržaj zaštićen pomoću upravljanja digitalnim pravima?

Ova poruka o grešci se dobija kada pokušate da uvezete audio ili video zapis koji je zaštićen pomoću upravljanja digitalnim pravima (DRM). DRM je tehnologija koja omogućava autorima sadržaja i izdavačima, kao što su muzičke izdavačke kuće i filmski studiji, da kontrolišu način na koji se koriste i distribuiraju digitalne muzičke i video datoteke. Zaštićene datoteke digitalnih medija ne mogu da se uvezu u Windows Movie Maker.

Šta mogu da uradim ukoliko pokušam da uvezem video ili audio datoteku koja nije podržana u programu Windows Movie Maker?

Neki formati audio i video datoteka nisu podržani u programu Windows Movie Maker i ne mogu biti uvezeni. Međutim, ako imate video ili audio datoteku koja nije podržana, možete da koristite program za uređivanje video zapisa koji nije proizvela korporacija Microsoft da biste konvertovali datoteku u format koji Windows Movie Maker podržava, a zatim da u Windows Movie Maker uvezete audio ili video datoteku koja je rezultat toga. Neke datoteke takođe zahtevaju da instalirate kodek pre nego što budete mogli da koristite datoteke u programu Windows Movie Maker.

Šta mogu da učinim ukoliko Windows Movie Maker prestane da se odaziva kada pokušam da reprodukujem uvezenu datoteku?

Veoma retko, datoteka tipa koji nije podržan u programu Windows Movie Maker može da izazove da Windows Movie Maker prestane da se odaziva. Ovo može da bude izazvano nekompatibilnim video filterima. Možete da proverite koji su filteri instalirani i da nametnete programu Windows Movie Maker da izbegava učitavanje određenih filtera tako što ćete jednostavno ponovo pokrenuti Windows Movie Maker.

Da biste proverili postavke za video filtere, u meniju Alatke izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite karticu Kompatibilnost. Da biste saznali više o video filterima, pogledajte odeljak Video filteri: najčešća pitanja.

Zašto nije moguć uvoz video zapisa sa Web kamere ili analognog video izvora?

Windows Movie Maker više ne podržava uvoz video zapisa sa Web kamere ili analognog video izvora kao što je VCR. Da biste mogli da koristite video zapise sa Web kamere, upotrebite softver koji ste dobili sa kamerom da biste snimili video zapis na računar, a zatim video datoteku koja je rezultat toga uvezite u Windows Movie Maker.