Rešavanje problema sa slikama u programu Windows Media Center

Evo rešenja za neke uobičajene probleme sa slikama u programu Windows Media Center.

Prikaži sve

Zašto se slike ne prikazuju u programu Windows Media Center?

Na sledećoj listi su prikazani razlozi zašto se slike možda neće prikazivati u programu Windows Media Center, kao i načini kako da se slika pojavi u programu Windows Media Center.

  • Tip datoteke slike nije podržan u programu Windows Media Center. Na primer, digitalne fotografije snimljene digitalnim fotoaparatom i sačuvane u RAW formatu nisu podržane u programu Windows Media Center. Za listu tipova datoteka koji su podržani u programu Windows Media Center, pogledajte odeljak Tipovi datoteka koje podržava Windows Media Center.

  • Tip datoteke je promenjen u tip datoteke koji nije podržan, kao što je sličica, ili je oštećen. Možda će biti potrebno da izmenite sliku tako što ćete je otvoriti u programu za obradu slika, a zatim je ponovo sačuvati pomoću tipa datoteke koji podržava Windows Media Center.

  • Datoteka je skrivena. Da biste se uverili da datoteka nije skrivena, proverite svojstva datoteke. Za informacije o pregledu svojstava datoteke, pogledajte odeljak Prikazivanje svojstava za datoteku.

Kvalitet slike je nizak.

Kada se datoteka izmeni i sačuva pomoću funkcije „Poboljšaj“ u programu Windows Media Center, datoteka se komprimuje. Stalno menjanje i čuvanje slike može da umanji njen kvalitet. Da biste bili sigurni da je slika u početku bila visokog kvaliteta, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili sa digitalnim fotoaparatom ili sa uređajem za hvatanje slika. Za više informacija pogledajte odeljak Uređivanje slika.

Da biste bili sigurni da imate primerak originalne slike, razmislite o tome da originale slika čuvate u jednoj fascikli a kopije u drugoj koja je posebno namenjena za uređivanje. Ako imate rezervnu kopiju i ako se nešto dogodi uređenoj verziji slike, uvek možete da vratite originalnu sliku.

Ne mogu da sačuvam sliku posle uređivanja u programu Windows Media Center.

Na sledećoj listi navedeni su neki mogući razlozi zašto niste u mogućnosti da sačuvate izmene na slikama u programu Windows Media Center, a data su i moguća rešenja ili načini da se problem prevaziđe:

  • Datoteka je oštećena. Pokušajte da otvorite sliku u programu za uređivanje fotografija da biste videli da li možete da uredite sliku u tom programu. Ako možete, pokušajte da unesete i sačuvate promene na slici pomoću tog programa.

  • Nema dovoljno slobodnog prostora na disku za skladištenje uređene slike na računaru. Da biste prevazišli ovaj problem, oslobodite dodatni prostor na čvrstom disku, a zatim ponovo pokušajte da unesete i sačuvate promene na slici u programu Windows Media Center.

  • Svojstvo datoteke je podešeno samo za čitanje. Da biste prevazišli ovaj problem, uklonite svojstvo samo za čitanje. Za informacije o svojstvima datoteka, pogledajte odeljak Prikazivanje svojstava za datoteku.

Kako mogu da promenim program koji automatska reprodukcija otvara prilikom priključivanja uređaja ili ubacivanja diska?

Izvršite ove korake:

  1. Otvorite opciju automatske reprodukcije tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Automatska reprodukcija.

  2. Da se dijalog ‚‚Automatska reprodukcija“ više ne bi prikazivao, izaberite opciju Ne čini ništa pored uređaja ili diska. Da biste odabrali radnju svaki put kada priključite uređaj ili ubacite disk, izaberite opciju Pitaj me svaki put. Da bi se neki program automatski otvarao svaki put, izaberite ga.