Rešavanje problema sa reprodukcijom video zapisa u programu Windows Media Center

Evo rešenja za uobičajene probleme sa reprodukcijom video zapisa u programu Windows Media Center.

Prikaži sve

Zašto ne mogu da reprodukujem video datoteku?

Video zapis se možda neće reprodukovati zbog nekog od sledećih razloga:

  • Datoteka je oštećena ili je u nepodržanom formatu. Pokušajte da otvorite datoteku u programu za uređivanje video zapisa i da je ponovo sačuvate u formatu koji je podržan. Za više informacija o tome koji su tipovi video datoteka podržani u programu Windows Media Center, pogledajte odeljak Tipovi datoteka koje podržava Windows Media Center.

  • Možda postoji problem sa kodekom potrebnim za reprodukciju datoteke. Ako pokušate da otvorite video datoteku u programu Windows Media Player, odgovarajući kodek će možda biti automatski preuzet. Za informacije o kodecima pogledajte odeljak Kodeci: najčešća pitanja. Da biste pokrenuli Windows Media Player, uradite sledeće:

    1. Na ekranu početak u programu Windows Media Center kliknite mišem na dugme Umanji  Slika dugmeta „Umanji“ .
    2. Kliknite na dugme Start  Slika dugmeta „Start“ na traci zadataka na traci sa zadacima, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.

Zašto ne mogu da premotam video zapis unapred ili unazad?

Neki video formati ne podržavaju premotavanje unapred i unazad.

Zašto ne mogu da pronađem preuzeti video zapis?

Možda nećete moći da pronađete video zapis koji ste preuzeli na Windows Media Center računar zbog nekog od sledećih razloga:

  • Video datoteka je preuzeta u fasciklu koju Windows Media Center ne nadgleda za video sadržaj. Ako ste video datoteku preuzeli sa Web lokacije, bićete upitani da navedete lokaciju gde želite da kopirate tu video datoteku. Ako redovno preuzimate video datoteke u određenu fasciklu, možete da podesite Windows Media Center da nadgleda tu fasciklu, tako da se sve video datoteke koje preuzimate u nju automatski dodaju u video biblioteku programa Windows Media Center. Pogledajte odeljak Dodavanje datoteka digitalnih medija da biste saznali kako da podesite Windows Media Center da nadgleda fasciklu.

  • Windows Media Center nema kodek za video datoteku. Ako Windows Media Center nema kodek, ne može da prepozna datoteku kao video zapis i prikaže je na ekranu Slike + video zapisi. Ako pokušate da otvorite video datoteku u programu Windows Media Player, kodek će možda biti preuzet automatski.

  • Video zapis nije moguće prikazati u programu Windows Media Center i mora da se reprodukuje u softveru za video zapise za koji je i preuzet.

  • Video datoteka je zaštićena, a prava na korišćenje medija za tu datoteku su istekla ili postoji problem sa njima. U nekim slučajevima ćete možda morati da koristite Windows Media Player za preuzimanje ažuriranih prava na korišćenje medija za video datoteke koje ste nabavili iz prodavnica na mreži. Za informacije o pravima na korišćenje medija pogledajte odeljak Windows Media Player DRM: najčešća pitanja.