Rešavanje problema sa objavljivanjem filma na upisivom CD-u

Evo rešenja za neke uobičajene probleme prilikom objavljivanja filma na upisivom CD-u.

Prikaži sve

Kada film pokušam da objavim na upisivom CD-u, Windows Movie Maker me obaveštava da nije pronašao CD rezač. Kako da to otklonim?

Izvršite neku od sledećih radnji:

 • Proverite da li je CD rezač pravilno povezan sa računarom i uključen i da li su instalirani svi neophodni upravljački programi za CD rezač. Hardverske postavke možete proveriti u programu Upravljač uređajima tako što ćete uraditi sledeće:

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Izaberite stavku Hardver i zvuk.

  3. Kliknite na dugme Upravljač uređajima.

 • Ako imate eksterni CD rezač, ponovo ga pokrenite.

 • Proverite da li je CD u CD rezaču nov i prazan CD-R ili CD-RW disk.

 • Dovršite imapi.exe proces u programu Windows menadžer za zadatke ili ponovo pokrenite Windows. Da biste zaustavili imapi.exe proces, uradite sledeće:

  1. Sačuvajte promene u projektu, a zatim zatvorite Windows Movie Maker.

  2. Da biste otvorili Windows menadžer za zadatke, desnim tasterom miša kliknite na prazan deo trake zadataka i izaberite stavku Menadžer za zadatke.

  3. Kliknite na karticu Procesi, izaberite proces pod imenom imapi.exe i kliknite na dugme Dovrši proces.

  4. Zatvorite Windows menadžer za zadatke.

  5. Pokrenite Windows Movie Maker, otvorite sačuvani projekat, a zatim ponovo pokušajte da objavite film na upisivom CD-u pomoću komande „Objavi film“.

   Da biste videli i dovršili imapi.exe proces u programu Windows menadžer za zadatke, morate imati odgovarajuće privilegije administratora. Ako niste prijavljeni sa privilegijama administratora, nećete moći da dovršite proces. U tom slučaju, zatvorite Windows Movie Maker, ponovo pokrenite Windows, a zatim ponovo pokušajte da objavite film na upisivom CD-u.

Nemam privilegije za objavljivanje filma na CD-u. Kako da dobijem te privilegije?

Ako je administrator sistema u smernicama grupe postavku Ukloni funkciju narezivanja CD-a podesio na Omogućeno, film nećete moći da objavite na CD-u. Administratori sistema nekih kompanija i organizacija to rade u cilju postizanja veće bezbednosti. Da biste videli smernice grupe i vršili promene u okviru njih, nalog koji koristite za prijavljivanje mora imati odgovarajuće privilegije administratora.

Da biste promenili ovu postavku, obratite se administratoru sistema da podesi privilegije koja će vam omogućiti kopiranje na upisivi CD, a zatim ponovo pokušajte da objavite film na upisivom CD-u.