Rešavanje problema sa objavljivanjem filma na računaru

Evo rešenja nekih uobičajenih problema sa objavljivanjem filma u programu Windows Movie Maker.

Prikaži sve

Šta mogu da uradim ako dobijem grešku koja kaže da veličina filmske datoteke prelazi 4 gigabajta?

Ova greška se dobija ako objavljujete film čija veličina prelazi 4 gigabajta (GB) što je ograničenje za veličinu datoteke koje postavlja FAT32 sistem datoteka. Ovaj problem može da se javi posebno kod dugačkih filmova koji se objavljuju sa visokim postavkama jačine zvuka ili na particiju koja koristi FAT32 sistem datoteka.

Imate sledeće mogućnosti za otklanjanje problema:

 • Smanjite dužinu filma tako što ćete ukloniti stavke sa skice scenarija/vremenske ose u programu Windows Movie Maker, a zatim probajte ponovo da objavite film.

 • Odaberite postavke za niži kvalitet ili veličinu datoteke prilikom objavljivanja filma. Da biste saznali više, pogledajte odeljak Postavke filma: najčešća pitanja.

 • Ako čvrsti disk na vašem računaru ima više particija i ako je jedna formatirana pomoću NTFS sistema datoteka, objavite film na NTFS particiji. NTFS sistem datoteka podržava datoteke veće od 4 GB.

 • Ukoliko objavljeni film snimate na traku i ako imate više particija na čvrstom disku od kojih je jedna formatirana pomoću NTFS sistema datoteka, možete da je iskoristite kao lokaciju za privremeno skladištenje. Da biste promenili lokaciju za privremeno skladištenje, uradite sledeće:

  1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

  2. U polju Privremeno skladištenje odaberite particiju koja je formatirana pomoću NTFS sistema datoteka.

 • Konvertujte sistem datoteka tako da koristi NTFS sistem datoteka. NTFS sistem datoteka podržava datoteke veće od 4 GB. Da biste saznali više, pogledajte odeljak Konvertovanje volumena u NTFS format.

Dobijam poruku o grešci koja kaže da nema dovoljno prostora na disku da bi se objavio film. Šta da radim?

Imate sledeće mogućnosti za otklanjanje problema:

 • Smanjite dužinu filma tako što ćete ukloniti stavke iz skice scenarija/vremenske ose u programu Windows Movie Maker.

 • Odaberite postavke za niži kvalitet ili veličinu datoteke prilikom objavljivanja filma. Za više informacija pogledajte odeljak Postavke filma: najčešća pitanja.

 • Objavite film na lokaciju koja ima više dostupnog prostora na disku.

Šta mogu da uradim kada dobijem poruku koja kaže da film ne može da se objavi jer lokacija ne postoji?

Ova greška može da se dobije ako izaberete da objavite film na prenosivom uređaju za skladištenje a uređaj nije povezan ili nije dostupan. Ovaj problem se takođe javlja ako odaberete da objavite film na mrežnoj disk jedinici a ta lokacija nije više dostupna.

Imate sledeće mogućnosti za otklanjanje problema:

 • Ako ste naveli prenosivi uređaj za skladištenje kao lokaciju za objavljivanje, proverite da li je disk ili medij još uvek dostupan i pravilno povezan sa računarom.

 • Ako ste kao lokaciju za objavljivanje naveli mrežnu disk jedinicu, uverite se da je mrežni kabl pravilno povezan sa računarom i da je mrežni računar na kome želite da objavite film još uvek dostupan.

 • Navedite lokaciju za objavljivanje na čvrstom disku računara.

Objavljivanje filma nije moguće jer nedostaju neke izvorne datoteke. Kako da pronađem ove datoteke i vratim ih u Windows Movie Maker?

Ovo može da se dogodi ako pokušate da objavite film pošto ste premestili, preimenovali ili izbrisali neke izvorne datoteke za odgovarajuće klipove u projektu.

Imate sledeće mogućnosti za otklanjanje problema:

 • Pronađite originalne izvorne datoteke i premestite ih ili kopirajte na lokaciju na računaru sa koje su prvobitno uvezeni u Windows Movie Maker. Da biste pronašli datoteku koja nedostaje, kliknite na klip koji nedostaje u oknu kolekcije ili projekta, a zatim u meniju Uredi izaberite stavku Potraži datoteku koja nedostaje.

 • Proverite da li su mrežne lokacije još uvek dostupne ako su izvorne datoteke prvobitno bile smeštene na deljenoj mrežnoj lokaciji pri uvozu u Windows Movie Maker.